patička

Diagnostické klíče TCM

Pro každou úspěšnou léčbu, a to nejen v TCM, jsou vždy důležité 2 podmínky:

1. Stanovení příčiny nemoci a potíží

2. Výběr správného a odpovídajícího léku

1. Stanovení příčiny nemoci a potíží

Stanovení příčiny potíží či nemoci je zásadní – alfou a omegou. Od toho se pak i odvíjí adekvátní léčba. Pokud nezjistíme pravou příčinu, nemůžeme pak ani správně léčit, i kdybychom dávali léky ze zlata… K tomu, aby se člověk (či terapeut TCM) při určování diagnózy „neztratil a neutopil“ ve spoustě více či méně důležitých příznaků a projevů nemoci, slouží tyto jednoduché, ale zásadní Diagnostické klíče TCM.

Jsou sestaveny na základě Principů – těch je málo, jsou neměnné (tak, jako když po dni přijde noc či po zimě jaro apod.), a jsou tedy i „klíčové“. K takovýmto Principům patří 2 tabulky (viz níže), které určují povahu nemoci:

1. zdali je nemoc povahy Horké či Chladné (či obojí – tedy je smíšená) a za 2. zdali je nemoc z Nadbytku či Nedostatku (či obojí – smíšená). Vyplněním tabulky získáváme kupř. výsledek jako Horko z nadbytku či Chlad z nedostatku apod. K dalším Principům patří i určení lokalizace nemoci, tedy stanovení, kde se nemoc projevuje, zdali na povrchu či v hloubce - viz tabulka Povrch/Nitro. A posledním zařazením těchto Principů je určení, zdali je nemoc povahy YIN/YANG. Většinou YANGová nemoc je Horká, z Nadbytku a projevuje se na Povrchu, kdežto YINová nemoc je povětšinou Chladná, z Nedostatku a projevuje se v Nitru.

Pro běžnou praxi jsou však nejdůležitější první 2 hlediska – přesné stanovení Horko/Chlad či Nadbytek/Nedostatek. Nespornou výhodou Diagnostických klíčů TCM je fakt, že nepotřebujeme se „utápět“ v desítkách příznaků, projevů, potíží či vyšetření, ale stačí jen „pár“ (doslova) zásadních hledisek, dle kterých můžeme každou, ale opravdu každou, i tu nejexotičtější či nejsložitější nemoc zařadit do těchto kategorií a dle toho pak i správně léčit a úspěšně vyléčit!

Praktické provedení spočívá ve vyplnění tabulek (pokud odpověď je obojaká - kupř. nesnášenlivost chladu versus nesnášenlivost horka), zaškrtává se poslední sloupec v tabulce. Pokud takovéto obojaké odpovědi převládají, tak je třeba vždy nejprve pacienta harmonizovat – vybírají se vhodné směsi ze skupiny H.

V případě, že převládne jasné horko RE, je zapotřebí ochlazovat (skupina B), pokud jasný Chlad HAN, je zapotřebí zahřívat (skupina A), v případě jasného Nedostatku je potřeba doplňovat a posilovat (skupina W – WC, WL, WB, WA), v případě jasného Nadbytku naopak vypouštět a vylučovat (skupina X, M, N, F, E, B, D), v případě Povrchu odstraňovat škodlivinu z povrchu (skupina E – EA, EB, EF) a v případě Nitra posilovat (skupina W). Pak už jen záleží na schopnosti, kreativitě a zkušenosti každého terapeuta, co a jak vybere a nastaví tu výherní kombinaci ku prospěchu pacienta!

2. Výběr správného a odpovídajícího léku

Léčba dle TCM se odvíjí ve 3 základních oblastech:

1. Vypouštění při Nadbytku

2. Doplňování při Nedostatku

3. Harmonizace při obojakém stavu

Pokud máme tedy již takto správně stanovenou diagnózu kupř. Horko z nedostatku, tak není nic snazšího než nasadit odpovídající léčbu. Představme si tento stav jako málo oleje v motoru a motor se relativně přehřívá. Budeme vědět, že toto Horko nepochází z Nadbytku čili nebudeme „vypouštět“, neb není co – to bychom stav ještě zhoršili; ale naopak budeme „dopouštět či dolévat“, doplňovat olej, seřizovat trysky a tím i snižovat přehřátý motor… Olej v našem případě představuje YIN, tedy budeme doplňovat jinovou složku a nikdy neuděláme chybu! Naopak – chybou by bylo doplňovat YANG či vypouštět YIN – tím bychom motor ještě více přehřáli či naopak vysušili…

Principy jsou totiž stejné či podobné všude okolo nás – jak v přírodě, tak i v životě či motoru… Stačí tak jen používat ten správný úsudek či zdravý rozum s nadhledem.

5 základních metod léčby v TCM

Vše složité se vždy zdá popsat a vysvětlit i jednoduše, pokud je to postaveno na reálném základě. V tom spočívá nepochybně i kouzlo TCM, neboť vychází z přírody, z přirozených zákonitostí a z neměnných principů – prostě ze života…

Dle TCM energie QI a krev XUE neustále obíhá v těle 50x za den v určitých energetických okruzích (drahách či meridiánech) podobně jako proudí voda v trubkách nebo v řece. Pokud obíhá rovnoměrně, pravidelně a plynule, tak je člověk v rovnováze (harmonii) – a tedy i zdravý. Pokud tomu tak není, dochází k nerovnováze (dysharmonii) a potažmo k nemoci. Existují pouze 3 možnosti této TCM nerovnováhy:

1. Stav nadbytku (příliš vody v řečišti či velký tlak v trubkách)

2. Stav nedostatku (málo vody v řečišti či malý tlak v trubkách)

3. Stav blokády – buď vytváří z nadbytku blokádu (přehrada, ucpaný okap…), nebo vytváří z nedostatku blokádu (vysychání toku s následným zastavením proudu…)

Z logiky věci se pak odvíjí i terapie: při nedostatku se doplňuje (kupř. energie QI, krev XUE, jin YIN, jang JANG, esence JING…), při nadbytku se vypouští (kupř. horko RE, chlad HAN, vlhko SHI, hlen TAN, blokáda krve YU XUE…) a při nerovnováze se harmonizuje (kupř. YIN a YANG, energie QI a krev XUE…) Jak jednoduché!

A jednoduchými Diagnostickými klíči pak lze dojít k 5 základním stavům dle výše popsaného – pro snazší představu zůstaňme ještě u přirovnání, třeba jako u motoru:

1. Horko z nadbytku – přehřátý předimenzovaně „nadupaný“ motor (konstituce horka RE, přehřívající strava, vnitřní emoce) nebo akutně přehřátý ve velkém horku (napadení zevním škodlivým horkem FENG RE XIE QI)

2. Horko z nedostatku – nedostatek vody v chladiči (chybí chlazení) nebo nedostatek oleje (chybí YIN) způsobí následné přehřívání motoru až event. i jeho zadření (konstituce sucha ZAO)

3. Chlad z nadbytku – akutně zamrzlý motor ve velké zimě díky prochladnutí, ochlazující stravě, chemickým lékům (napadení zevním škodlivým chladem FENG HAN XIE QI)

4. Chlad z nedostatku – celoročně studený motor (konstituce chladu HAN) i kvůli nedostatku zážehové jiskry (chybí YANG) nebo malá kapacita motoru, která nemá sílu utáhnout velké těžké auto (konstituce vlhka SHI)

5. Nerovnováha – motor s ucpávajícími se tryskami, směřující pozvolna či rychle k zadření (stagnace energie QI ZHI, nerovnováha YIN/YANG, QI/XUE…)

 

Pro snazší výběr bylinných směsí slouží pak následovné rozdělení pomocí abecedních písmen:

AZahřívající směsi, posilující YANG

(kupř. WA… zahřívá YANG a vylučuje chlad z nedostatku HAN XU)

BOchlazují horko RE

(kupř. BCX… ochlazuje horko z nadbytku RE SHI, WBO…ochlazuje horko z nedostatku RE XU)

C – Posilují QI

(kupř. WC… posiluje energii sleziny PI QI XU)

D – Vylučují horký toxin RE DU

(kupř. BCD…)

E – Vylučují škodlivinu XIE QI z povrchu

(kupř. EA – vylučuje chladný vítr FENG RE z povrchu, EB – vylučuje horký vítr FENG RE z povrchu…)

F – Vylučují vítr FENG

(kupř. EAF… vylučuje akutní napadení škodlivým chladným větrem FENG HAN XIE QI, WBF… vylučuje vnitřní vítr jater GAN NEI FENG)

H – Harmonizující směsi – odpovídají stavům: napůl Chlad HAN/napůl Horko RE; napůl Nadbytek SHI/napůl Nedostatek XU; napůl Povrch BIAO/napůl vnitřek LI; napůl YIN/napůl YANG

(kupř. HAX… harmonizuje nerovnováhu mezi játry a slezinou GAN QI ZHI/PI QI XU)

L – Posilující krev XUE

(kupř. WL… posiluje krev jater GAN XUE XU)

M – Vylučují vlhko SHI

(kupř. MAH… vylučuje vlhko a chlad ze středního ohniště SHI/HAN ZHONG)

N – Vylučují hlen TAN

(kupř. NHF… vylučuje větrný hlen z plic FENG TAN FEI

O – Označení dávek u posilujících směsí (kupř. WAO... posiluje jang ledvin SHEN YANG)

X – Rozprouďující blokády a stagnace

(kupř. XLC… rozprouďuje blokádu krve YU XUE a stagnaci energie QI XU)

W – Posilující a doplňující energii QI, krev XU, YIN, YANG a esenci JING

- WC… posiluje nedostatečnou energii QI XU,

- WL… posiluje nedostatečnou krev XUE XU,

- WA… posiluje nedostatečný jang YANG XU,

- WB… posiluje nedostatečný jin YIN XU

 

Srovnávací tabulka bylinných směsí TCM Herbs

A = ohřívá

Sušený zázvor, badyán, řebříček, skořice, grog a svařák (v akutních případech) nebo WA (171, 172, 198, 800, 822)

B = ochlazuje a pročišťuje

009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 030, 033, 102, 113, 185, 850

E = vyvolává pocení a uvolňuje Povrch

001, 002, 003, 004, 007, 031, 844

F = vylučuje Vítr

114, 115

H = harmonizuje

060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 070, 081, 811

M = vylučuje Vlhko

022, 057, 079, 101, 108, 111, 201

N = rozpouští Hlen

020, 032, 034, 036, 037

O = posiluje YIN

 

W = posiluje a doplňuje

039, 050, 052, 055, 056, 068, 073, 091, 105, 112, 119, 121, 127, 131, 152, 153, 171, 172, 182, 183, 184, 186, 190, 191, 192, 198, 199, 200, 206, 800, 822, 877, 888, 900

X = ostraňuje a rozprouďuje

025, 038, 040, 041, 042, 043, 051, 053, 054, 202, 203, 204, 205

 

OTÁZKY

HORKO

CHLAD

Harmonizace

ANO/ NE

Žízeň

ANO

NE

 

Chuť na nápoje a jídlo

studené

teplé

 

Končetiny

neklidné

chladné

 

Močení

málo a tmavá moč

hojně a světlá moč

 

Stolice

zácpa

průjem

 

Cítí se lépe v

chladu

horku

 

Vztah k teplu a chladu

horkokrevnost

cítí se lépe v chladu

zimomřivost

cítí se lépe v horku

 

Duch

extrovert, nesoustředěný, zrychlený

introvert, ospalý, zpomalený

 

Pulz

rychlý

pomalý

 

Terapie

ochladit horko nebo vyčistit horko

zahřát chlad nebo vyloučit chlad

 

Bylinné směsi

B

Horko z nadbytku - 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 030, 033, 102, 202, 850

Horko z nedostatku - 185 + všechny ostatní WB0: 039, 066, 068, 112, 119, 121, 127, 131, 182, 183, 184, 186, 190, 888

A - 022, 055, 171, 172, 198, 800

H - 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 070, 081
OTÁZKY

NADBYTEK

NEDOSTATEK

Harmonizace

ANO/ NE

Tlak nebo bolest na hrudi a břichu

zhoršení dotykem

zlepšení dotykem

 

Bolest

stálá

přerušovaná

 

Trvání bolesti

krátkodobá, akutní

dlouhodobá, chronická

 

Patogen

(škodlivina)

ANO (nadbytek škodliviny XIE QI), zvýšení funkce

NE (nedostatek vrozené ZHENG QI), snížená funkce

 

Projev na orgánech

YANG orgány (tenké střevo, perikard, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř, žlučník)

YIN orgány (srdce, tři ohniště, slezina, plíce, ledviny, játra)

 

Konstituce pacienta

silná (velký, pevný, aktivní, má všeho dostatek)

slabá (letargický, pobledlý, pasivní, má nedostatek)

 

Hlas

silný, zvučný

slabý, tichý

 

Bolest

silná, bodavá, fixní

slabá

 

Tinnitus

vysoký a ostrý tón

šumění i neostré zvuky

 

Krevní tlak

vysoký

nízký

 

Paměť a koncentrace

roztržitost, nekoncentrovanost, z toho pramenící špatná paměť

otupělost, zamlženost, zastřenost, nedostatek impulsů, z toho pramenící špatná paměť

 

Pulz

silný

slabý

 

Terapie

vyloučit škodlivinu

doplnit

 

Bylinné směsi

EA - napadení chladem (004, 007…)

EB - napadení horkem (002, 003, 013, 031, 844…)

B - 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 030, 033, 102, 850

M - 079, 101, 108, 111, 201, 900

 

N - 020, 032, 034, 036, 037, 199, 811

 

X - 025, 038, 040, 041, 042, 043, 051, 053, 054, 081, 203, 204, 205, 877… 

WA - 171, 172, 800, 822, 877

WB - 039, 066, 068, 112, 119,

121, 127, 131, 182, 183, 184, 186, 190, 800, 888

 

WC - 073, 152, 191, 199, 200, 206, 800, 822, 877, 900

WL - 050, 052, 055, 056, 192, 200, 206, 800, 877

H - 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 070, 081
OTÁZKY

POVRCH

NITRO

Harmonizace

ANO/ NE

Horečka

stálá

přerušovaná

 

Odpor k

chladu

horku

 

Bolesti

hlavy

břicha

 

Obličej

ucpaný nos

suchá ústa

 

Jazyk

bez silného povlaku

žlutý nebo černý povlak

 

Pulz

plovoucí povrchový

hluboký

 

Terapie

uvolnit povrch a vyloučit škodliviny

rozproudit blokády

 

Bylinné směsi

E

EA - napadení chladem (004, 007…)

EB - napadení horkem (002, 003, 013, 031, 844…)

B - 011, 012, 013, 018, 030, 033, 102, 850

M - 079, 101, 108, 111, 201, 900…)

N - 020, 032, 034, 036, 037, 199, 811

X - 025, 038, 040, 041, 042, 043, 051, 053, 054, 081, 203, 204, 205, 877

H - 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 070, 081YANG = Povrch + Horko + Nadbytek YIN = Nitro + Chlad + Nedostatek

OTÁZKY

YANG v nedostatku (YANG XU)

YIN v nedostatku (YIN XU)

Pocit tepla a chladu

zimomřivost

návaly horka, vnitřní pocit tepla

Stolice

chronická řídká stolice nebo průjem

zácpa

Rty

bledé až modrofialové

suché popraskané, sucho v ústech

Jazyk

bledý a vlhký

červený a suchý

Pulz

pomalý a prázdný

rychlý a slabý

Konstituce

pasivní, ospalý, letargický

aktivní, ale snadno se vyčerpá

Terapie

posílit YANG a zahřívat

posílit YIN a ochladit horko z nedostatku RE XU

Bylinné směsi

WA - 171, 172, 800, 822, 877

A - 198, 022, 800, 822, 877

WB - 039, 066, 068, 112, 119, 121, 127, 131, 182, 183, 184, 186, 190, 800, 888

B - 185

OTÁZKY

YANG v nadbytku (YANG SHI)

YIN v nadbytku (YIN SHI)

Teplota

horkokrevnost

zimomřivost

Škodlivina

napadení vnějším horkem

napadení vnějším chladem

Terapie

vyloučit horko RE

vyloučit chlad HAN

Bylinné směsi

EB - 002, 003, 013, 031, 844

B - 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 030, 033, 102, 850

EA - 004, 007

A - 022, 198

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.