patička

Vyplnění testů / Informace ke zpracování osobních údajů

 1. Společnost TCM Herbs, s.r.o., se sídlem U Černé věže 315/6, 370 01 České Budějovice, IČ 260 42 088, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10832 zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  1. v rámci vyplnění TCM testu Dobrý jazyk:
   • křestní jméno
   • emailovou adresu
   • věk, výšku, váhu, pohlaví
   • prodělané lékařské zákroky a nemoci, alergie, užívané léky
   • fyzické obtíže
   • fotografii jazyka
   • datum a čas narození
  2. v rámci vyplnění TCM testu Dobrý spánek, Dobrá menstruace, Dobrá strava, BeuObezity, Dobré mysli, BezBolestná hlava a Dobrý sluch:
   • emailovou adresu
   • fyzické obtíže, příznaky nemoci
   • fyziologické znaky.

 2. Zpracování osobních údajů – křestního jména a emailové adresy umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vyhodnocení testu (včetně zaslání přístupového kódu a výsledku).

 3. V případě zpracování osobních údajů týkajících se fyzické kondice, fyziologických znaků a zdravotního stavu, včetně fotografie jazyka – se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto zpracování je rovněž nutné za účelem vyhodnocení testu a doporučení užívání stravy a potravinových doplňků. Pro takové zpracování je však zapotřebí váš SOUHLAS, který nám zakliknutím „souhlasu se zpracováním svých osobních údajů zvláštní kategorie“ udělujete. Takové zpracování potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

 4. Tyto osobní údaje budou společností TCM Herbs, s. r.o. zpracovávány po dobu 1 měsíce, poté budou společností (a zpracovatelem) zlikvidovány. Tato doba je nutná pro zpracování vyhodnocení testu a zajištění výmazu osobních údajů z databáze webu webproviderem.

 5. Na e-mailovou adresu vám budou po vyplnění testu zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných (souvisejících) služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 6. Zpracování osobních údajů je prováděno společností TCM Herbs, s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tuto společnost zpracovává také zpracovatel - web provider: SIMOPT, s.r.o., se sídlem Klokotská 121/16, Tábor 390 01, IČ 158 90 155, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8136. (http://www.simopt.cz/)

 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem svůj souhlas zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.