patička

Očkování (nebo kočkování se zdravím?)

Zdravý člověk či pojem zdraví je definován dle WHO (světové zdravotnické organizace) jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, podle čínské medicíny pak jako stav vnitřní energetické rovnováhy. Každá nemoc je z pohledu čínské medicíny vždy určitým projevem vnitřní energetické nerovnováhy a její vychýlení či vykolejení se projevuje různými potížemi a příznaky, respektive nemocemi. Čínská medicína se snaží nemocem předcházet udržováním této rovnováhy pomocí řádné životosprávy se vším všudy - stravou, fytoterapií, cvičením, akupunkturou, masážemi a duševní hygienou. Západní medicína se zase často snaží nemocem (a tedy vybočení organismu z rovnovážného stavu) předcházet profylaxí, tj. nejčastěji užíváním vakcín a očkováním. To samo o sobě je protimluv - organismus, dosud zdravý a vyrovnaný, dostává náhle jednu ťafku za druhou v blahé naději, že tím se ještě více posílí a zharmonizuje. Opak je pravdou, neboť z pohledu tradiční čínské medicíny každé očkování přináší tzv. horký toxin RE DU do organismu a vytváří horko v krvi RE XUE. Naopak, mnohdy se tím naruší teprve se vyvíjející rovnováha organismu, obzvláště pak v útlém věku, která je ještě doslova v plénkách.

 

Mladý stromek ohýbati?

Pro snazší pochopení uveďme si příklad: zdraví každého jedince je určeno vrozenou konstitucí a získanou energií v průběhu života (strava, životospráva, klimatické vlivy, úrazy a poranění atd.). Život každého člověka začíná podobně jako v přírodě ze semínka, které vzklíčí (v děloze) a vyroste z něho malá sazenička stromku (novorozenec), kterou chceme umístit do naší zahrádky (rodiny). Tato sazenička je po přesazení (z lůžka dělohy do širého světa) velmi citlivá na veškeré okolní vlivy, jako je podhoubí, zalévání, hnojení a klimatické vlivy, stejně tak, jako je zranitelný a křehký kojenec. V našem případě klubajícího se nemluvněte se rané (v našem případě zřejmě od slova ranit) očkování chová jako pověstný slon v porcelánu, čili jako jakýsi imaginární zásah sekerou do ukotvujícího se kořene, jež zde nepochybně zanechá své nesmazatelné stopy i do budoucna. A aby to nebylo málo, jeden zásah nestačí - často se tyto „rány osudu“ opakují a jejich razance v podobě smíšených vakcín je vskutku těžkotonážní. Záleží pak na každém jedinci, jak moc silný „kořínek“ dostal do vínku, a co vše je schopen ještě vydržet. Ne každý však má to štěstí, což se dříve či později projeví („A hyn sa hukáže, do roka a do dne…“). Často nemusíme čekat až tak dlouho a již jsou tu první „plody“ v podobě ekzémů, alergií, atopií, bronchitid a astmatu, celiakie, febrilních křečí, epilepsie, dětského diabetu, dyslexie, dysgrafie, dětské mozkové obrny, hyperaktivity (syndrom ADHD), nespavosti, pomočování, revmatoidní artritidy, Crohnovy choroby či ulcerosní kolitidy, autoimunních nemocí… A na začátku bylo „obyčejné“ očkování. Zastánci očkování argumentují většinou tím, že vedlejší účinky jsou minimální a podružné a převládají pozitiva nad negativy - potíž však spočívá v tom, že se sledují nežádoucí reakce po očkování pouze do 3 týdnů po vakcinaci a v budoucnu si pak počátek těchto  celkem “nových nemocí” (alergie a spol.) již nikdo nedává do souvislosti s očkováním, neb to není ani žádoucí, ani v zájmu všeobecného blaha. Notabene, v době, kdy Edward Jenner provedl první očkování proti pravým neštovicím (v roce 1796), tak tato nemoc již spontánně začala ustupovat, podobně jako ostatní epidemické nemoci, neboť spolu se zlepšením výživy, hygieny, životní úrovně a lékařské péče se přirozeně posílilo i zdraví a obranyschopnost lidské populace. Ostatně také později, když Edward Jenner viděl, co vše svým objevem rozpoutal, povzdechl si: Nevím, zda - li jsem přeci jen neudělal chybu a nestvořil něco úděsného! V žádném případě to tedy neznamená, že čím více očkování, tím více budeme zdraví. Podobně ale i v dospělosti můžeme vidět spousty příkladů, kupř. očkování proti chřipce je dle tradiční čínské medicíny absolutní nonsens, neboť vypěstovaný „původce“ chřipky se mezitím několikanásobně zmutuje na jiný. Zdravý člověk se snadno s chřipkou během týdne bez následků vypořádá asi tak, jako když do silného kmene stromku tnete sekerou. Nemocný a oslabený se naopak tímto horkým toxinem z očkování ještě více oslabí a sice nedostane chřipku A, ale zato další nemoci B, C, D… Nejdůležitější je vždy odpovídající terén, čili prostředí, ve kterém se daný vir pomnoží. Dle čínské medicíny je toto prostředí vyjádřeno tzv. stavem vlhka a horka v organismu SHI/RE, na kterém se virům, baktériím, plísním a parazitům neobyčejně daří podobně jako plevelu v uzavřeném, nevětraném skleníku. V době očkování, antibiotik a kortikoidů pak jejich používání představuje jakýsi chemický postřik, třeba Roundup, jež se honosí tím, že ničí pouze cíleně postříkaný plevel a ničemu okolo neškodí, což v praxi nikdy nelze docílit, neb každá akce má svoji reakci. Dnes jsou již studie o tom, jak i tento „šetrný“ postřik, používaný na geneticky modifikované krmivo pro drůbež, ničí jejich přirozenou mikrobiální rovnováhu, mutuje okolní rostliny a infikuje půdu glykofosfáty. Podobně i tzv. „šetrné“ očkovací vakcíny jsou stále jen „horké toxiny, zabalené do jiného obalu“, čili nová vlna se starým obsahem. Roundup je prezentován s dodatkem „zničme plevel jednou provždy“, takže u něho si můžete býti jisti, že zničí nejen plevel jednou provždy… Je sice selektivní (dle z výtěru kultivace baktérií, třeba na zlatého stafylokoka), ale pořád jaksi stříkáme chemii do uzavřeného skleníku, aniž bychom tak odstranili podhoubí horka a vlhka SHI/RE. A to vyvětráním a ručním vypletím plevelu a kopřiv, nejlépe i s kořeny (použitím šetrné fytoterapie a změnou stravy a životosprávy vůbec). Vždy je tedy za určitou infekci zodpovědný terén (zkuste přesídlit opici z rovníkové Afriky na Aljašku, tady jí pšenka nepokvete, a ani se tu nebude příliš množit) a ne jednotlivý vir či baktérie, ty jsou pak již jen důsledkem této příčiny, tedy vlhka a horka SHI/RE, jinak usekáváme hlavu sedmihlavému drakovi…

 

Nová doba si žádá nové nemoci

Postupně bychom mohli vyjmenovávat celou plejádu nových nemocí, které se dříve buď neznaly, nebo neuměly diagnostikovat, anebo se nejspíše v důsledku těchto nepřirozených zásahů (očkování, antibiotika, hormony, atd.) vůbec nevyskytovaly. Kdo o tom trochu přemýšlí, tak ví, že dnešní medicína se chová tak trochu alibisticky, trend je vše a nejlépe ihned v počátcích potlačit, udusit, zadupat do země - dle čínské medicíny dochází tak k zatlačení nemoci do hlubších etáží, místo toho, aby se nechala také příroda přirozeně a volně působit, neboť přeci jen „(ne)poručíme větru a dešti“. Pokud budeme přírodu znásilňovat k obrazu svému (očkovat proti všemu a všem a hlavně v raném věku, klonovat, modifikovat a upravovat genetické kódy nejen u potravin, ale i u lidí, plodit děti ve zkumavkách a z mrazáku…), tak kvalita populace půjde pomalu, ale jistě „zu grunt“. Zákon přírody a zachování energie stále funguje a bude fungovat i nadále, proto i dnešní „oslabení“ lidé nemohou v budoucnu zplodit až tak silné a zdravím kypící děti. V tomto případě platí přímá úměrnost a jednoduché kupecké počty. Ale abychom nebyli zase takovými pesimisty a škarohlídy, tak na druhou stranu je zase potěšující fakt, že člověk opravdu vydrží všechno (dokonce snese i více jedů než krysy a potkani) a přežije také leccos, takže stačí jen vzít rozum do hrsti a nenechat se jen tak pasivně zahlcovat záplavou informací od různých autorit a manipulovat reklamou či mainstreamem, tedy tzv. hlavním oficiálním proudem, jež určuje, co a jak má „správně“ být - česky řečeno: chceš -li s vlky býti, musíš s nimi výti… Je třeba si najít zlatou a zdravou střední cestu z této džungle. Cesta to není zrovna bezbolestná, v dnešní době je to cesta (zatím ještě) trnitá, avšak pro zdárný vývoj každého jedince je každá bolest (fyzická i duševní) vždy i určitým palivem.

 

Zkrocení teplokrevníka

Dle čínské medicíny se každé malé děcko narodí s určitým větším či menším množstvím tzv. nitroděložního horkého toxinu v krvi RE DU. Ten získává dítě od matky během těhotenství, která si ho rovněž vypěstovává v těhotenství, a to „díky“ stresu, emocím, stravě, nemocem, lékům apod. Tohoto horkého toxinu se každé dítě v průběhu prvních let zbavuje tím, že prodělává různé tzv. dětské nemoci (spalničky, zarděnky, příušnice, plané neštovice, pátou a šestou nemoc). Čím delší a intenzivnější průběh nemoci, kupř. teploty či výsev pupínků, tím důkladněji se také organismus od toxinu „vyčistí“. V dnešní době, kdy tyto nemoci jsou v důsledku očkování potlačeny, děcko nemá šanci se „vyčistit“ a navíc jsou do něho další „horké toxiny“ v podobě očkování přilévány, takže vnitřní horko RE se tak dostává do nejhlubších vrstev organismu a vše dohromady pak vyústí ve stav, označující se jako horko v krvi RE XUE s přetrvávajícím horkým toxinem RE DU (více Napadení horka - 4 vrstvy). Tento terén je přímo ideální a vpravdě i živnou půdou pro různé alergie, ekzémy, záněty a recidivující a chronické nemoci, včetně psychických potíží. Jak tedy „vyčistit krev“, tedy tzv. horký toxin a horko z krve? Čínská medicína používá v tomto případě kombinaci bylinných směsí HUANG QIN WAN nebo HUANG LIAN JIE DU WAN, který vylučuje horký toxin a horko ve 3 ohništích, spolu s bylinnou směsí RE XUE WAN, která zase ochlazuje horko v krvi. Tato sestava je optimální jak pro prevenci výše zmíněných potíží, tak i pro eliminaci nežádoucích vedlejších účinků očkování. Obě směsi se užívají současně a to již v den očkování a pak ještě nejméně po dobu 8 dnů. V Číně užívají tyto bylinné tablety i malí kojenci a to v dávce do 1 roku  3 x 1/2 tbl od každého druhu (lze je rozdrtit), do 2 let 3 x 1 tbl a od 3 let a výše 3 x 2 tbl.

 

Jak se v tom všem vyznat?

Říkáte si asi po přečtení výše uvedeného. Obecně platí, že čím dříve se mimino naočkuje, tím také větší změny toto očkování způsobí či spíše napáchá. Lze pak již jen tiše závidět našim kolegům před 50 a více lety, kteří měli před sebou zcela jasné a neomylné obrazy nemocí - to se to pak, panečku, léčilo! Dnes lze obtížně rozlišit, zdali příznaky a potíže jsou způsobeny léky (na alergii, hormony, antibiotiky, vakcínami, očkováním…) či opravdu pocházejí z původní nemoci, takže mnohdy lékaři ani netuší, zdali léčí nemoc či „vedlejší příznaky“ z potlačené nemoci chemickými léky.

Očkuje se dnes opravdu na všechno možné i nemožné. Člověk by dle této teorie snad musel žíti ve skafandru či ve sterilním prostředí. Naštěstí si je potřeba vždy zachovat zdravý náhled, kupř. očkování proti hepatitidě A a B neznamená ještě, že nás ochrání proti hepatitidě C, D, E, F, natož pak proti hepatitidě non A, non B, non C atd.

Pokud jste rodiči čerstvého a ještě očkováním nezatíženého kojence a nejste zrovna příznivci očkování, tak na vašem místě bych oddaloval každé očkování na co možná nejvyšší věk, co to jde. Vždy záleží, na koho narazíte v případě svého obvodního dětského lékaře, tedy vše je, jako vždy, o lidech a lidském přístupu. Vhodné je i eliminovat dopady a vedlejší účinky očkování výše uvedenými bylinnými směsi. Nenechte se balamutit nepovinnými očkováními - šance, že vaše dítě umře na tuto infekci je stejná, jako že na vás spadne na ulici taška ze střechy. Ovšem, pokud bude již předtím děcko oslabeno přehršlemi očkování, pak vskutku to bývá někdy ta poslední kapka benzínu do doslova rozpáleného terénu či do naplněného sudu (střelným prachem…), a v tom případě se tím šance na pád tašky ze střechy a zrovna na vaši hlavu podstatně zvyšuje. Dobré rady, týkající se očkovací povinnosti, včetně právních aspektů, pak naleznete na www.rozalio.cz. Rovněž v náhledu na povinnost očkovat své děti se již i u nás pozvolna blýská na lepší časy a blíží se k západoevropskému pohledu na tuto problematiku. Nejvyšší správní soud 20. 11. 2017 rozhodl (po 7 letech perzekuce rodičů, kteří nenechali očkovat své dítě hexavakcínou), že očkování je věc svědomí rodičů každého dítěte a proto je nelze nijak sankcionovat (viz Rodiče, kteří nenechali očkovat dítě, uspěli u Nejvyššího správního soudu). Avšak ten nejlepší a vše zahrnující současný náhled na tuto problematiku, včetně dalších odkazů na zahraniční servery a literaturu, pak naleznete na www.margit.cz/ockovani-hypotezy-versus-fakta nebo v článku Očkování způsobuje alergie, astma a autismus. Ostatně trefně to také vystihuje George Orwell a jeho citát, který je uveden v záhlaví jednoho slovenského webu, jenž se zabývá fakty o současném očkování: „Říkat pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin“.

MUDr. Petr Hoffmann

Argumenty proti povinnému očkování výstižně popsala Mgr. Margit Slimáková Ph.D. ve své knize Velmi osobní kniha o zdraví:

  • V téměř celé západní Evropě je očkování dobrovolné. Výjimku tvoří pouze Belgie (jedno povinné očkování) a Francie (tři povinná očkování). U nás se stále povinně očkuje proti devíti nemocem! Povinné očkování je pozůstatkem totalitní éry, kdy odpovědnost za naše zdraví přebíral stát a nevzdělaný občan mohl je nastavit paži a poslouchat.

  • Nemáme kvalitní studie, které by srovnávaly dlouhodobé zdraví očkovaných a nenaočkovaných dětí v našich hygienických podmínkách. To staví rodiče před dilema, zdali je pro dítě a rodinu horší riziko vážného poškození v důsledku očkování (i když je minimální), nebo riziko prodělání infekční nemoci. Riziko onemocnění je v zemích s vysokým hygienickým standardem také nízké a průběh nemoci je většinou méně rizikový než v zemích s nedostatečnou hygienou a zdravotní péčí.

  • Není jednoznačně prokázáno, že mnohočetné očkování chrání v době s vysokým hygienickým standardem před infekčními nemocemi lépe než podpora zdraví cestou kvalitní stravy a zdravého životního stylu. K největšímu poklesu výskytu u mnoha infekčních choroba úmrtnosti na ně došlo jednoznačně díky lepším životním podmínkám a hygieně ještě před zahájením plošného očkování, a to i u nemocí, na které se nikdy plošně neočkovalo.

  • Není prokázáno, že neočkované děti jsou hlavní hrozbou společnosti. Ideální celoživotní imunita totiž vzniká pouze po prodělání infekční nemoci. Po očkování dochází jen k dočasnému nárůstu imunity, a proto je zpravidla nutné očkování po čase zopakovat. Mnohé děti už pár let po očkování nemusejí vykazovat dostatečné hladiny protilátek a s velkou pravděpodobností mnozí dospělí mají jen minimální až nedostatečnou imunitu vůči očkovaným nemocem. Pokud by tedy platila teorie kolektivní imunity tak, jak je veřejnosti prezentována, byli by tou největší hrozbou nenaočkovaní či nepřeočkovaní dospělí, a tím pádem by ani očkování všech dětí nezajistilo plošnou imunitu celé populace.

Ani my dospělí se do očkování nehrneme, a to ani v období hrozících epidemií. Vzpomeňme na epidemii prasečí chřipky, kdy očkování odmítl i tehdejší prezident Václav Klaus („Nebudu nikomu dělat pokusného králíka“), stejně tak doporučované očkování nestihl tehdejší hlavní hygienik ČR…

Hans Tolzin, novinář a vydavatel zabývající se zdravotnictvím, umístil na YouTube 19minutové video proti zabezpečování kolektivní imunity proti infekčním nemocem s titulem Proč je povinné očkování proti spalničkám naprostý nesmysl.

„Zdravotní úřady mi občas připomínají upíry, kteří se vyživují naším strachem. Farmaceutický průmysl ročně investuje po celém světě miliardy eur na ovlivňování politiků, médií a odborníků,“ upozornil Tolzin podle časopisu Der Spiegel.

Celý článek a video naleznete ZDE.

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.