patička

Proč Covid? A proč zrovna já?

Proč Covid?

Západní medicína se vždy zajímá a zjišťuje, JAK nemoc funguje a upřednostňuje ANALYTICKÝ PŘÍSTUP – tedy rozebírá mechanismus účinku nemoci a složení viru, a to až do toho nejmenšího detailu, do poslední molekuly, atomu či enzymu apod. To vše je samozřejmě důležité a dobré také vědět, ale pouze tyto znalosti nestačí k zvládnutí problému.

Východní medicína se vždy zajímá a zjišťuje, PROČ nemoc vůbec vznikla a upřednostňuje SYNTETICKÝ PŘÍSTUP k potížím – tedy rozebírá příčiny nemoci z pohledu nerovnováhy organismu (mikrosystému) či nerovnováhy v přírodě (makrosystému). Tento nadhled je velice užitečný i co do prevence nemoci jako takové a je jen škoda, že se neuplatňuje spolu se západním pohledem – ku prospěchu pacienta…

Dle TCM je každá nemoc vždy důsledkem boje mezi zdravou energií ZHONG QI (imunita, obranyschopnost) a škodlivou energií XIE QI (virus, baktérie…). V případě každé epidemie jde dle TCM vždy o tzv. působení zevního chladného větru na oslabený lidský organismus a netřeba za tím hledat různé další, třeba i konspirační teorie apod. Záleží vždy jen na síle naší obranné energie a na síle škodliviny, co ve finále převládne!

 

A proč zrovna já?

Dle TCM každý z nás dostal do vínku (jakési genetické věno) určitou sílu organismu – můžeme to metaforicky vyjádřit tak, že jsme zdědili po svých rodičích vilu nebo malý dřevěný domek či chatku… A čas od času přijde stoletá voda, tsunami, hurikán apod., neboť my lidé neporoučíme větru, dešti. Tato hesla (a jejich hlasatelé) skončili ostatně již i u nás na smetišti dějin.

Můžeme však býti na tyto přírodní katastrofy připraveni:

  1. Někdo dostal zděný dům s pevnými základy, o který se po celou dobu (i v klidných časech) stará „s pečlivostí řádného hospodáře“ – udržuje si své tělesné a duševní zdraví. Takovýto pevný a ukotvený dům tyto ataky přežije většinou bez úhony (trochu popraská omítka či spadne taška ze střechy, ale to se snadno a rychle zase opraví).

  2. Někdo dostal dřevěný domek, stojící na základové desce, o který rovněž pravidelně pečuje, ale nebylo mu dáno míti pevnější konstrukci – tak se může utrhnout eternitová střecha či se vychýlí statika dřevěné konstrukce (kupř. únava, ztráta čichu a chutě…) následky se budou déle spravovat, a nakonec opět bude domek sloužit svému účelu.

  3. Někdo dostal papundeklovou chatku, stojící na chatrných základech, o kterou se sice snažil pečovat v rámci svých možností, avšak silný vichr ji doslova smetl z povrchu zemského a sesypala se jako „chatička z karet“ (stejně tak se sesypali i někteří lidé). Tyto následky jsou pak již velmi obtížně opravitelné, pokud tedy vůbec ještě je co opravovat, bohužel…

Časem se samozřejmě i ten nejpevnější dům stejně jako každý jiný materiál zestárne (unaví, zrezne, rozdrolí…), takže platí to známé, že proti věku není léku.

Stejně tak platí, že pokud se i o ten nejstabilnější dům pravidelně nestaráme, ba naopak ho ještě neúměrně zatěžujeme (kupř. stavíme v něm další příčky a narušujeme tak jeho statiku – obezita, hypertenze… či po prasklém potrubí dostatečně neodstraníme vlhkost ze sklepa, aby nám pak pomalu, ale jistě zvlhly a změkly základy domu – chronické nemoci, mnoho léků, přehršle zábavy a užívání si…), tak jeho životnost tím až aritmeticky pokrátíme, stejně tak jako tu naši pomyslnou svíčku života.

A také se může stát, že majitel chatrné papundeklové chatičky bude pečovat o ni jako o vlastní (zdraví) – tedy ukotví základy, zpevní konstrukci, zateplí a vyztuží stěny (utuží a otuží se řádnou a správnou životosprávou, fyzickou a duševní vyrovnaností…).

 

Rovnováž(e)ný stav vážně nevázne

Oslabení organismu si nejčastěji způsobujeme dvěma způsoby – psychikou a stravou, přičemž naše (ne)vyrovnaná psychika je vždy na 1. místě! Negativní emoce jako je strach (obavy, úzkosti…), závist (či spíše nepřejícnost), nenávist (či spíše přejícnost toho špatného) a plané klevetění (kritizování, pomlouvání a nespokojenost se vším a se všemi…) – toť přímo živná půda pro veškeré vnitřní blokády, a tím potažmo i nemoci. Veškeré emoce, ať jsou již nadměrné nebo sice ne tak výrazné, ale zato dlouhodobé, se projeví i na našem dýchání – dech se (z)krátí, dýchání je nepravidelné, hrudník se „stáhne, zablokuje, dech se zastaví…“. To vše má za následek narušení našeho pravidelného koloběhu energie čchi QI a krve XUE, obzvláště pak v tzv. horním ohništi SHANG JIAO, tedy v oblasti dráhy plic FEI a srdce XIN. Tato blokáda se jako každá jiná dříve či později přemění na tzv. vnitřní horko NEI RE (jako když se samovznítí uhlí v dlouhodobě uzavřeném sklepě). Toto vnitřní horko je pak již snadnou kořistí zevního chladného větru FENG XIE QI, který do něj proniká jak nůž do másla. Vítr rozdmychá doutnající horko a oheň je na střeše: virózy s teplotami, kašel, rýma, záněty dýchacích cest, event. i ztráta čichu jsou tu jako na zavolanou! Základem je vždy a za každé situace si udržet zdravé emoce, což se snadno řekne, ale v praxi je hůře naplnitelné. Lze si však nacvičit pravidelné, pomalé a hluboké dýchání, nejlépe tak, aby každý dech byl cítit až pod bránici, po straně žeber a pod pupek. To se každý může snadno naučit, vždyť ostatně všichni muzikanti hrající na dechové nástroje či příznivci jógy tento grif dobře znají a ovládají.

Dnes není pochyb o tom, že strava podstatně ovlivňuje náš organismus. Pokud je však kvalita a kvantita jídla taková, jaká je, tak se ten naše tělo postupně „zanáší“ a vytváří podhoubí tzv. horka a vlhka SHI/RE ve středním ohništi ZHONG JIAO (dráha žaludku WEI, sleziny a slinivky PI, střev CHANG, jater GAN, žlučníku DAN). Do tohoto terénu se zase snadno dostává nám již známý škodlivý vítr FENG XIE QI, aby „zadělal“ na různé další potíže (záněty, únava, ztráta chuti apod.). Nejlepší prevencí je, jako ostatně ve všem, střídmost, pestrost a pravidelnost v jídle a s důrazem na výběr kvalitních potravin.

Pamatujme, že Umírněnost je jednou ze 4 hlavních ctností starověké filozofie i medicíny a také tato další slova Moudrost, Statečnost a Spravedlnost se dají tesat i dnes do pevných žulových základů našeho zdraví.

 

Vhodné zateplení.

Nejlepší ochranou a obranou proti každé nemoci je jako vždy prevence. Tou je řádná tělesná a duševní životospráva (kupř. jak je popsáno výše). Dle TCM lze používat jako prevenci proti škodlivému zevnímu větru FENG XIE QI v rizikovém období (kupř. od podzimu do jara) bylinný nápoj BO HE CHA a sice 2 – 4 odměrky po ránu (může se event. i smíchat s bylinným nápojem YI YI REN CHA, čímž vznikne chutný nápoj, kterým lze zapíjet i snídani). V případě napadení škodlivým větrem TCM postupuje dle zásad SHANG HAN LUN ze 3. století – více v našem článku Napadení chladným větrem do 6 vrstev.

text: MUDr. Petr Hoffmann

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.