patička

TCM Triangl - jádro pudla chronických nemocí dle TCM

Složitá doba přináší i složitější nemoci. Stejně tak ale uvažoval i ve staré Číně již před téměř 2 000 lety osvícený lékař Zhang Zhongjing. Obdobně jak vyjadřuje i latinské heslo „Časy se mění a my se měníme v nich”, Zhang geniálně nastavil ta nejjemnější pravidla pro rozklíčování a léčbu zamotaných nemocí, obzvláště pak chronických, opakujících se a mnohdy i pěkně zapeklitých. Toť také je doména, ale i srdce tradiční čínské medicíny! A jak praví zase jiné latinské rčení, že „Čas odhalí vše”, tedy i podstatu všech věcí – tak i dnes se tato Zhangova teorie a praktický přístup jen a jen v různých podobách potvrzuje.

V klasických medicínských knihách jsou popsány tzv. syndromy dle TCM neboli obrazy nemocí (nebo jim také můžeme říkat klasické vzorce). Není to žádná praxi vzdálená teorie, ale jsou přímo ušity na míru zejména jednodušším a čitelnějším případům nemocí. Tyto definované vzorce mají ve svém popisu trsy příznaků, jež se vyskytují častěji pospolu. Pro bližší představu jeden takový klasický vzorec: Nedostatek energie čchi QI XU se vyznačuje únavou, nechutenstvím, měkčí stolicí, ochablými svaly, bledostí, letargií, ospalostí, nedostatkem fyzické výdrže a životního elánu, bledým oteklým jazykem s obtisky a slabým zanořeným pulsem.

V praxi, jak už to tak bývá, je to však vždy složitější („šedá je teorie, zelený strom života”) – v naprosté většině v ní převládají neharmonické vzorce, neboť klasické vzorce se mezi sebou často kombinují a jsou také příčinou mnoha dalších příznaků, které jsou mnohdy i zdánlivě protichůdné (kupř. studené končetiny s vnitřním pocitem horka apod.) a tvoří tak poměrně nesourodý soubor… Velice často (respektive téměř vždy!) u chronických stavů můžeme nalézt tyto variabilní kombinace klasických vzorců mezi sebou, jež pak dávají vznik neharmonickým vzorcům. Klinický obraz se tak může stát docela komplikovaným, což ostatně lze vidět každodenně nejen v praxi TCM lékaře, ale i v praxi jakéhokoliv jiného lékaře a terapeuta. Úkolem lékaře či terapeuta TCM je správně určit příčinné a následné vztahy mezi klasickými vzorci – tedy příčinu a následek. Někdy se zdá, že je to až nemožné, podobně jako otázka, co bylo dřív – vejce nebo slepice. Ale jedině tímto přístupem se lze dobrat zdárného konce (ne pacienta, ale nemoci). A i když existuje mnoho kombinací, tak některé neharmonické vzorce jsou v praxi tak běžné, až jsou v podstatě všudypřítomné. Absolutně nejčastější kombinací je pak TCM Triangl – alfa a omega pro úspěšnou terapii v TCM.

Diagnostický TCM Triangl ®

 

Co je TCM Triangl

Většina dnešních chronických a zánětlivých nemocí se odvíjí od škodlivého vlhka SHI, které každý v sobě více či méně máme. TCM Triangl pak jsou 3 klasické vzorce, které se vyskytují současně a vzájemně se „podporují“, přičemž mají bohatou škálu příznaků. Zahrnuje v sobě nedostatek čchi sleziny PI QI XU, stagnaci jaterní čchi GAN QI ZHI a vždy nějaký typ Horka RE – buď Vlhko/Horko SHI/RE nebo Horko vzniklé sekundárně ze stagnace energie čchi QI ZHI + RE. Kromě tohoto základního TCM Trianglu mohou nastat i další komplikace kupř. z nedostatku krve XUE XU a/nebo jinu YIN XU, blokády krve YU XUE a Hlenu TAN apod. Jak vidno, někdy může být celkový stav docela složitý, ale lze jej vždy rozpitvat a vysledovat zpětně až k těmto třem hlavním hráčům (viz obrázek). Avšak vlhko SHI dominuje u všech těchto syndromů a mělo by být středem zájmu každého terapeuta – je ve středu pomyslného rovnostranného trojúhelníku, nazývaného TCM Triangl. Proto je třeba začínat léčbu VŽDY od středu (tzv. od lesa).

Projevy TCM Trianglu mohou býti vskutku různé, a to dle rozložení klasických vzorců – kupř. při stagnaci energie čchi QI ZHI dominují příznaky jako je podrážděnost, křeče v břiše, střídání zácpy a průjmu, zhoršení stresem nad méně výraznými příznaky z nedostatku energie čchi QI XU jako jsou kupř. otoky, nechutenství, nesnášenlivost potravy, špatné trávení, ochablé svaly apod. V podstatě je tedy možná jakákoli kombinace stagnující energie čchi QI ZHI, nedostatku energie čchi QI XU a Horka RE. Pacienti se tak mohou projevovat buď více jedním klasickým vzorcem než ostatními dvěma, nebo mít všechny 3 vzorce rovnoměrně rozložené, anebo mít řadu matoucích příznaků, jež pak (po)řádně stěžují diagnózu dle TCM. Kromě toho mohou být příznaky jednoho klasického vzorce změněny přítomností druhého klasického vzorce – kupř. bledý jazyk při nedostatku energie čchi QI XU bude méně bledý, pokud je zrovna přítomno i Horko RE a současně červený jazyk Horka RE nebude nijak zvlášť červený, pokud je zde i nedostatek energie čchi QI XU… Toto patologické rozložení není totiž vůbec statické a mění se v závislosti na tom, co se právě děje v životě každého pacienta a na tom, kterýže to vzorec zrovna v tom čase převládá. A od toho se i odvíjejí projevy na naší pomyslné mapě TCM Trianglu.

 

TCM Triangl v praxi

Projevuje se celou řadou chronických, opakujících se nemocí, charakterizované pestrou směsí trávicích potíží (Nedostatek čchi sleziny PI QI XU), autonomního vegetativního nervového systému (Stagnace energie čchi GAN QI ZHI) a zánětu (vlhko/horko SHI/RE).

Různé trávicí potíže jako je trávicí dyskomfort, nadýmání, nafouknutí, říhání, pálení žáhy, žaludeční záněty, žaludeční a dvanácterníkové vředy, gastroezofageální reflux až po složitější stavy jako jsou chronické jaterní a žlučníkové nemoci, nemoci slinivky břišní, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida a autoimunní nemoci pojivové tkáně (lupus, revmatoidní artritida atd.), endokrinní nemoci (nemoci štítné žlázy, cukrovka), chronické nebo opakující se infekce a záněty (veškeré opary, záněty nosních dutin a uší, kožní nemoci, ekzémy, lupénka, močopohlavní záněty, gynekologické výtoky apod.).

TCM Triangl je dnes velice běžný a VŽDY je třeba na něho myslet! Proč? Protože vzniká nerovnováhou vnitřních orgánových systémů, která je dále komplikována tlakem z prostředí, nekvalitní stravou (nadbytek energeticky bohatých sacharidů, cukru, mléčných výrobků, tuků, alkoholu a upravovaných, konzervovaných nebo co do kvality šizených potravin – to vše snadno vede k vytvoření Hlenu/Vlhka TAN SHI, stagnaci potravy JI SHI, zahlcení jater GAN a k vnitřnímu Horku RE) a specifickými (zlo)zvyky postiženého jedince. Dále pak hektický způsob života (turbotime + fastfood + důraz na úspěch a efekt + každodenní vypjaté situace a rychlé tempo změn). Jednoduše řečeno, svou ústřední roli sehrává kombinace stresu ve svých mnoha podobách, špatné životosprávy a životního stylu, sedavého povolání a nadužívání chemických léčiv.

 

Obtížná léčba neharmonických vzorců

V případě, že léčíme pouze 1 ze 3 hlavních klasických vzorců, který doslova „bije do očí“, tak sice dojde k určitému zlepšení, ale později se vše vrátí zase do starých kolejí. Tento průběh představuje naprosto typický rys TCM Trianglu – neustálá tendence hlavní nemoci se opakovat! To je způsobeno samoudržovací (v Čechách máme pro tento stav i výstižnější a peprnější výraz: samonasírací…) podstatou trojúhelníku, protože funguje jako jeden celek – jako jedna velká množina se svými 3 podmnožinami, které dohromady musí dáti vždy zase svých 100 %. Záleží pak jen na současném rozložení nemoci – některá množina je silnější na úkor ostatních a postupně se jen přelévá obsah z jedné strany na druhou a pak na třetí – a pak zase na tu první množinu…

 

Začarovaný trojúhelník  =  začarovaný kruh

3 klasické vzorce se tak navzájem vyvolávají, posilují a přesouvají v uzavřeném systému (podobně jako systém zpětné vazby), a to následujícím způsobem:

Stagnace jaterní energie čchi GAN QI ZHI utiskuje slezinu PI a žaludek WEI, oslabuje tak jejich funkce, a tím i vytváří vlhko SHI. Toto vlhko SHI je těžké povahy a má tendenci klesat do spodní části těla (do spodního ohniště JIA XIAO) a do nitra trávicí soustavy. Stagnující energie čchi GAN QI ZHI a nárůst tlaku energie čchi QI před blokádou má tendenci vytvářet Horko RE (podobně jako když dojde k samovznícení uhlí v uzavřeném sklepě). Jakmile je přítomno Horko RE ze stagnace čchi QI ZHI, přidává se k již existujícímu vlhku SHI a vytváří vlhko/horko SHI/RE. Vlhko SHI samo o sobě, díky své lepkavé povaze, „přirozeně” vytváří blokády a může také generovat horko RE tím, že zpomaluje průtok energie čchi QI až k stagnaci energie čchi QI ZHI, a tak se mění na Vlhko/Horko SHI/RE – a začarovaný kruh je tak dokonale dokonán!

Úspěšná léčba vyžaduje, aby byl každý vzorec řešen současně s dalšími, jinak budou výsledky krátkodobé a nemoc se bude opakovat, protože některá z příčin stále bude přetrvávat.

 

S výběrem bylin to je oříšek

Pokud jde o používání bylin k léčbě složitých neharmonických vzorců jako je TCM Triangl, tak dochází často k rozporům, jak můžeme vidět níže:

Štiplavé a rozptylující byliny se používají k rozproudění stagnující čchi jater GAN QI ZHI. Štiplavé byliny dobře rozptylují stagnaci čchi QI ZHI, ale jejich dlouhodobé užívání může také rozptýlit zdravou energii ZENG QI, což vede k postupnému vyčerpání a nedostatku čchi QI XU. Pokud je léčena pouze stagnující energie čchi jater GAN QI ZHI, oslabená energie čchi sleziny PI QI XU bude i nadále produkovat Vlhko SHI, jež zase blokuje proudění energie čchi QI ZHI… Stagnace čchi jater GAN QI ZHI: podrážděnost, nevrlost, hněv, svalové napětí a ztuhlost svalů, bolesti svalů, deprese, křečovité břišní bolesti, bolesti šíje a křeče, střídání zácpy a průjmu, bolesti hlavy, opakující se příznaky, zhoršení stresem, zhoršená schopnost se přizpůsobit, staženost, dysfunkce autonomního systému – žaludeční nervozita, bušení srdce, úzkost, proměnlivá chuť k jídlu, u žen nepravidelná a bolestivá menses, PMS.

Sladké a zahřívající byliny používané k posílení energie čchi QI XU mohou dále zhoršit Horko RE a Vlhko/Horko SHI/RE a mít na energii čchi zatěžující (doslova „přesládlý”) a ucpávající účinek. Pokud je léčena pouze nedostatečná energie čchi sleziny PI QI XU, tak bude stále opakovaně napadána nadměrnou stagnující čchi jater GAN QI ZHI, která ji bude i nadále oslabovat a slezina PI bude pořád znovu zraňována… Nedostatečnost čchi sleziny PI QI XU: nechutenství, nadýmání, zhoršené po jídle , únava, nedostatek vitality, bledost , průjem, měkká stolice, otoky, chronické krvácení (z nosu, ve stolici, modřiny…), špatné trávení , časté infekce, ochablé svaly, výhřezy (dělohy, konečníku, moč. měchýře…), nesnášenlivost potravin, mnohočetné cykly antibiotik, zhoršení fyzickou zátěží, konzumací mléka a mléčnými výrobky, syrovou zeleninou a ovocem.

Hořké a chladné byliny používané k pročištění Horka RE a Vlhka/Horka SHI/RE oslabují slezinu PI QI XU, vyčerpávají energii čchi QI XU a v dlouhodobém horizontu tak zhoršují Vlhko SHI. Pokud je léčeno pouze Vlhko/Horko SHI/RE, oslabená slezina PI QI XU bude nadále vytvářet Vlhko SHI a bude navíc i poškozována hořce chladnými bylinami, které jsou podávány k vyloučení Vlhka/Horka SHI/RE… Vlhko a horko SHI/RE, horko ze stagnace čchi QI ZHI + RE: hlenové a hnisavé výtoky a výpotky, záněty, zarudnutí a otoky, zčervenání, návaly horka, pocení, horečky, nesnášenlivost horka, horkokrevnost, časté průjmy s hlenem a krví , močové a genitální infekce, mokvavé nebo puchýřkovité kožní nemoci, chronické ucpání nosu, žlutý hlen, nevolnost, pocity tíže a letargie, hustá žlutá moč, zarudlé nebo bolavé oči, bolesti kloubů s otoky, afty, opary, nespavost, bolesti s pocitem horka.

 

Řešením je: HARMONIZACE!

Harmonizace je strategie, prospěšná nejen v TCM, ale i ve všech oblastech života vůbec – více k tomu i v článku Psychosomatické nemoci. V našem případě je založena na harmonizačních předpisech, které kombinují byliny s protichůdnými účinky. Obvykle jsou komplexní a využívají štiplavě horké, hořce chladné a sladce zahřívající byliny v různých poměrech tak, aby rozproudily stagnaci energie čchi QI ZHI, ochladily horko RE a posílily nedostatečnou energii čchi QI XU. V harmonizační skupině je řada směsí, z nichž každá má jiný význam – viz obrázek. Výběr vhodné bylinné směsi je pak založen na klinickém hodnocení a dominanci jakéhokoliv vzorce.

Terapeutický TCM Triangl ®

012 HUANG LIAN JIE DU WAN
014 – LONG DAN XIE GAN WAN
060 – XIAO CHAI HU WAN
061 – XIAO YAO WAN
062 – JIA WEI XIAO YAO WAN
063 – CHAI HU SHU GAN WAN
064 – SHU GAN WAN
073 – XIANG SHA LIU JUN ZI WAN
079 – JIE BAI WAN
081 – BAN XIA HOU PO WAN
105 – SHEN LING BAO HE WAN
111 – BEI XIE  SHEN SHI WAN
152 – BU ZHONG YI QI WAN
811 – BAN XIA XIE XIN CHA
900 – YI YI REN CHA

 

Harmonizační směsi

Hlavním bylinným směsím pro TCM Triangl lze přiřadit pozice na mapě trojúhelníku podle váhy jejich terapeutického účinku. Vlajkovou lodí je XIAO CHAI HU WAN, kterou najdeme uprostřed, protože přináší dobrou rovnováhu mezi 3 hlavní principy léčby – adekvátně řeší každou patologii, aniž by byla na jednu z nich přespříliš zaměřená. V obdobném poměru posiluje slezinu a doplňuje čchi PI QI XU, rozprouďuje stagnaci jaterní čchi GAN QI ZHI a vylučuje vlhko/horko SHI/RE. To rovněž koresponduje s její popularitou, neboť se celosvětově připravuje v objemu větším, než jakákoli jiná směs a má skvělou pověst „čistící“ neboli drenážní bylinné směsi. U pacientů s četnými nebo protichůdnými příznaky totiž tzv. „pročistí” obrazy příznaků do té míry, jež umožní rozpoznat primární patologii! Pro posílení svých harmonizačních účinků by měla být ideálně užívána společně s YI YI REN CHA.

Další „celospektrální“ bylinná směs BAN XIA XIE XIN CHA je dobrým příkladem toho, jak harmonizační vzorce fungují. Obsahuje 7 bylin, rozdělené do tří skupin. Klíčovým příznakem pro její použití je pocit blokády v horní části břicha, projevující se jako napětí a roztažení v podžebří až k pupku a pocit nepohodlí a dyskomfortu v této oblasti, což obvykle doprovází nevolnost, pálení žáhy, kyselý reflux, říhání, nadýmání, nafouknutí, tlaky v nadbřišku atd. – to vše jsou jasné známky špatného pohybu energie čchi QI ZHI (kupř. často se též vyskytuje po užívání antibiotik, kortikoidů, analgetik apod.). Hlavním cílem směsi je opětovné nastolení rovnoměrného proudění a dynamiky energie čchi QI. Není tedy určena primárně k rozproudění stagnující energie čchi jater GAN QI ZHI (i když štiplavé byliny do určité míry energii čchi QI také rozhýbou), ale hlavně posiluje nedostatek čchi sleziny PI QI XU a vylučuje vlhko/horko SHI/RE.

Dalšími harmonizačními směsmi pak jsou JIA WEI XIO YAO WAN, BAN XIA HOU PO WAN, XIAO YAO WAN, SHU GAN WAN, CHAI HU SHU GAN WAN. K nim se přidávají dle příznaků a potíží další bylinné směsi dle TCM Trianglu.


Zlatý hřeb TCM

Je to takový „zlatý hřeb TCM“, který se „zabíjí“ do chronických nemocí. Jsou to vskutku vzrušující kapitoly z TCM lékařství, psychologie a intuice – jakési 3 v 1, trojrozměrný pohled 3D na pacienta a jeho nemoc, „zahalenou do trojobalu“ rovnostranného TCM Trianglu... Rozmotávat (přijít nemoci na kloub ), dešifrovat (najít klíč do zámku ) a zacílit (dostat se nemoci na kobylku) - tedy jakési veni, vidi, vici dle TCM. A na jeho konci vítězí zdraví a zdravý pacient!

Text čerpá z vlastní praxe, zkušeností a z článku Williama Macleana The Primary Pathological Triad. To vše zastřešuje kanonické dílo Tradiční čínské medicíny Shanghan Lun (sestaveno r. 220 n.l.) od Zhang Zhongjinga.

text: MUDr. Petr Hoffmann
ilustrace: akad. arch. David Vávra

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.