patička

Tři ohniště

Pojem Tři ohniště je imaginární, ostatně tak, jako vše v TCM. Jedná se o skupinu fyziologických aktivit, které se týkají všech orgánů a jež v sobě zahrnují zajištění krve, energie Qi a tělesných tekutin do svalů, kůže a do orgánů, dále trávení, vstřebávání a vylučování potravy žaludkem, slezinou a střevy, stejně tak jako vylučování a regulace tělesných tekutin ledvinami a močovým měchýřem. „Tři ohniště jsou stezkami výživy – jsou počátkem všech energií.“

Horní ohniště SHANG JIAO si můžeme představit jako mlhu - jedná se o nahromaděnou energii v plicích. Tato energie stoupá do plic ze sleziny a žaludku a umožňuje nosu a jazyku rozeznávat 5 chutí a vůní – právě tak, jako vláha zvýrazňuje vůně země. Proto je i horní ohniště nazýváno mořem energie – přijímá energii a rozvádí ji do všech stran.
V případě napadení horního ohniště škodlivou energií se objeví horečka či pocit zimy.

Střední ohniště ZHONG JIAO si můžeme představit jako bahnitou louži - jedná se o stav žaludku při trávení, kdy se z potravy  oddělují od sebe tuhé složky a tekutiny a z nich pak následně se vytváří energie Qi a krev.
V případě nedostatečné činnosti středního ohniště se objeví únava a nechutenství.

Spodní ohniště XIA JIAO si můžeme představit jako odvodňovací kanál, který zabraňuje tomu, aby se půda (žaludek a slezina)  rozbahnila a začala zapáchat. Proto slouží močový měchýř a ledviny k vylučování tekutin. Avšak rovněž je spodní ohniště i sídlem prenatální (vrozené) energie YUAN QI,  kterou si zase můžeme představit jako teplo uvnitř země, které umožňuje její růst (kupř.. jako vinná réva, jejíž hluboké kořeny nasávají teplo ze země) a současně i zahřívá a posiluje slezinu, jež odpovídá za trávení.

Tři ohniště jsou spojeny s perikardem (osrdečníkem), který zase řídí srdce, jež je vladařem všech orgánů. Tři ohniště přeměňují a rozdělují výživu  orgánům, jež jsou poddaným srdci.
Pokud tedy Tři ohniště nefungují tak, jak mají, budou poddané orgány připraveny o výživu a vzbouří se proti srdci. A pokud bude perikard slabý, neochrání srdce, jež bude svými poddanými orgány napadeno a veškerá práce Tří ohnišť přijde nazmar.

text: MUDr. Petr Hoffmann

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.