patička

811 Nápoj sedmi statečných®
BAN XIA XIE XIN CHA - HAX

811 Nápoj sedmi statečných® BAN XIA XIE XIN CHA - HAX

Toto není e-shop

Působení dle TCM:

  • Harmonizuje žaludek WEI a střeva CHANG s přítomností chladu HAN a horka RE
  • Vylučuje vlhko a horko SHI/RE z žaludku WEI a střev CHANG
  • Harmonizuje nadměrnou vrstvu SHAO YANG (žlučník DAN a tři ohniště SAN JIAO) z nedostatečnosti žaludku WEI XU
  • Stahuje z protisměru vzbouřenou energii čchi QI NI
  • Rozpouští kumulace nahromaděné ve středním ohništi ZHONG JIAO
  • Trávicí GU syndrom

Více informací o této bylinné směsi a jejích účincích naleznete ve veřejně dostupných zdrojích nebo v katalogu bylinných produktů TCM Herbs®.

Popis dle TCM - Klíčovým příznakem pro použití tohoto nápoje je pocit blokády v horní části břicha, tedy nedostatečný pohyb energie čchi QI. Dráha žaludku WEI a sleziny PI se totiž chová podobně jako přesýpací hodiny, které se samy (na principu perpetua mobile – věčně pohyblivé) překlápějí z jedné strany na druhou, a to v důsledku přesně vybalancovaného mechanismu, jenž musí být neustále v harmonickém rovnoměrném pohybu. Je zapotřebí však tento stav udržovat ve zdravém chodu a neustále seřizovat citlivé mechanismy tak, aby šlapaly jak švýcarské hodinky. Na jedné straně přesýpacích hodin je žaludek WEI, který posílá energii čchi QI dolů a na druhé pak zase Slezina PI, jež posílá energii čchi QI vzhůru. Obojí musí býti co nejjemněji, až téměř filigránsky (jako na zlatnických vahách) vyvážené a od této rovnováhy se pak odvíjí nejen dobré trávení a zažívání, ale hlavně celkový pocit energie, životního elánu a tělesné i duševní pohody – tedy zdraví v tom nejryzejším slova smyslu! Žaludek WEI má za úkol svým jinovým „olejem zvlhčit“ a strávit potravu, aby tak byla připravena pro slezinu PI, která z takto natráveného jídla (a vdechovaného vzduchu) produkuje zdárnou energii čchi QI a krev XUE. Ty představují tolik potřebné „palivo“ pro ostatní orgány v těle, bez něhož bychom nemohli žít. Avšak neméně důležitým úkolem sleziny PI je současně odstraňovat škodlivé vlhko SHI vzniklé ze stagnace potravy JI SHI.

Stručně řečeno – pro zdárný průběh trávení a vstřebávání potravy je nutno splnit dvě podmínky:

  1. žaludek WEI nemá rád sucho ZAO a naopak vyžaduje jinové vlhko WEI YIN k natrávení potravy
  2. zatímco slezina PI upřednostňuje sucho ZAO a zase nesnáší škodlivé vlhko SHI

Jak tedy vidno, obě dráhy (žaludek WEI a slezina PI) jsou v jistém protichůdném, ale zároveň i symbiotickém postavení a jsou na sebe v dobrém slova smyslu závislé. Jejich sinusovka ~amplituda se musí pohybovat v určitých mezích. Jakmile tuto hranici jedna strana překročí, dojde k narušení rovnováhy, a tedy i k nemoci.

Pan žaludek / paní slezina

Pokud si to ukážeme na našem výše uvedeném příkladu, tak: přesýpací hodiny se překlápí více, ale ne zcela, a to buď na jednu či na druhou stranu. Toto se děje buď z nadbytku vlhka a horka v žaludku a ve střevech WEI/CHANG SHI/RE, anebo z nedostatku energie čchi ve slezině PI QI XU. Princip přesýpacích hodin vyžaduje, že musí být v neustálém (i když našim očím neviditelném) pohybu, neboť jakékoliv zastavení vyvažovacího mechanismu, byť jen na okamžik, představuje v našem případě sekundárně vzniklou stagnaci energie čchi QI ZHI. Záleží pak už na převažující patologii, na kterou misku vah se přikloní...

Všechna syntetická antibiotika, stejně tak jako kortikoidy, hormonální antikoncepce, syntetické hormony štítné žlázy, antidepresiva a analgetika, tzv. zachlazují žaludek (jak říkávaly naše babičky), tedy dle TCM přinášejí chlad do žaludku WEI HAN XU a oslabují slezinovou energii čchi PI QI XU. Antibiotika a kortikoidy svojí extrémně chladnou a hořkou povahou „hasí“ nejen záněty (horka a vlhka SHI/RE, ohně HUO a horkého toxinu RE DU), ale současně s tím i tzv. fyziologický oheň života MING MEN v ledvinách SHEN, stejně jako oheň v žaludku WEI a ve slezině PI. „Trávicí ohýnek“ je zapotřebí ke správnému fungování středního ohniště ZHONG JIAO a k natrávení potravy. V případě oslabení funkce trávicího traktu těmito chemickými léky dojde současně i k oslabení energie čchi sleziny PI QI XU, což má za následek nadbytek vlhka SHI (slezina PI nemá dostatečnou energii čchi QI XU k vyloučení škodlivého vlhka SHI), jehož stagnace se mění posléze na horko RE a terén (pomyslné podhoubí, kompost či doutnající popel) pro nový zánět či opakující se infekci je tak opět na světě a ideálně připraven. Prostě, jak praví jedno přísloví: Někdy je léčení horší než nemoc sama… Vedle nadužívání chemických léčiv svou neblahou roli sehrává i kombinace stresu v jeho mnoha podobách, sedavého povolání a celkově špatné životosprávy a životního stylu.

Více informací pak naleznete v Katalogu bylinných produktů TCM Herbs.

Rozbor bylin ve směsi: Hlavním cílem tohoto bylinného nápoje pak je harmonizace středního ohniště ZHONG JIAO – tedy nastolení rovnoměrného proudění energie čchi QI. Tento nápoj není určen primárně k rozproudění stagnující energie čchi jater GAN QI ZHI (i když štiplavé byliny do určité míry energii čchi QI také rozhýbávají), ale hlavně posiluje nedostatek čchi sleziny PI QI XU a vylučuje vlhko/horko SHI/RE ze středního ohniště ZHONG JIAO (žaludek WEI, slezina PI, střeva CHANG). Harmonizace je strategie prospěšná nejen v TCM, ale i ve všech oblastech života vůbec. V našem případě je založena na harmonizační bylinné receptuře, která kombinuje byliny s protichůdnými účinky – štiplavě horké, hořce chladné a sladce zahřívající byliny v různých poměrech. Bylinný nápoj obsahuje 7 „statečných“ bylin, rozdělených do tří skupin:

1. Zhi ban xia a Gan jiang, obě štiplavé, zahřívající až horké byliny se používají k vyloučení vlhkého hlenu TAN SHI. Štiplavá chuť rozprouďuje stagnující energii čchi QI ZHI a vylučuje vlhko SHI, a proto „odlehčují” slezině PI (doslova jí „snižují váhu“) a umožňují, aby její energie čchi PI QI přirozeně stoupala do horního ohniště ZHONG JIAO (dráha srdce XIN a plic FEI).

2. Huang qin a Huang lian, obě hořké a chladné byliny ochlazují horko RE, vylučují vlhko a horko SHI/RE a mají i sestupný účinek, což šikovně vyvažuje vzestupnou aktivitu štiplavých bylin, (po)pohání dynamický motor energie čchi sleziny PI a žaludku WEI. Dynamika energie čchi QI je pohyb čchi sleziny PI QI směrem nahoru a pohyb čchi žaludku WEI QI zase směrem dolů. Tím se vytvoří pomyslné dynamo, které stimuluje správný pohyb energie čchi QI jak trávicím traktem, tak i k dalším orgánovým systémům, které jsou závislé na energii čchi sleziny PI QI, jež funguje podobně jako nabitá baterie. Když tato dynamika energie čchi QI selže, tak se energie čchi QI buď naakumuluje ve formě stagnace energie čchi QI ZHI nebo přechází do protisměrného pohybu QI NI, jenž pak způsobuje kupř. nadýmání břicha, nevolnost a zvracení, reflux, zácpu atd.

3. Dang shen, Da zao a Zhi gan cao jsou sladké a zahřívající byliny, které posilují nedostatečnou energii čchi sleziny PI QI XU. Jejich „přesládlost“ je vyvážena štiplavostí a hořkostí ostatních bylin v nápoji a svým horkem RE zase vyrovnávají chlad HAN bylin z předchozí skupiny.

Jak se orientovat v Nápojích TCM Herbs

Nápoj čínských MUDRců (900) je určen pro každého našince, a to hlavně ke snídani místo kávy či čaje, kdy na jedné straně „čistí trubky od neadekvátní a těžké stravy, na straně druhé posiluje“, neboť slzovka odstraňuje vlhko a horko SHI/RE, rozpouští hlen TAN a posiluje nedostatečnou energii čchi sleziny PI QI XU.

Doušek živé vody (800) je určen pro každého člověka po 40. roce věku, kdy pozvolna ubývají síly (dle TCM „ubývá vosk na svíčce…“). Obsahuje 19 bylin, které silně posilují esenci ledvin JING, energii QI, krev XUE, YIN a YANG. Ne nadarmo se tento nápoj též nazývá Return of Youth.

Nápoj sedmi statečných (811) je určen na trávicí dyskomfort, který vzniká z nerovnováhy mezi slezinou a žaludkem (PI QI XU + WEI YIN XU) spolu s následnou stagnací vlhka a horka SHI/RE ve středním ohništi. Je vhodný při dlouhodobém užívání chemických léků, jako jsou antibiotika, kortikoidy, hormony štítné žlázy, hormonální antikoncepce, analgetika, antidepresiv apod.

Nápoj z pravého ženšenu (822) je určen pro každého, kdo potřebuje doplnit nedostatečnou primární (vrozenou) esenci a energii ledvin SHEN YUAN QI XU a harmonizovat stagnující čchi jater GAN QI ZHI, vzestup jaterního jang GAN YANG SHI a utišit jaterní vítr GAN FENG, neboť ženšen spolu s kotvičníkem toto vše má „v popisu práce“.

Nápoj stříbrného větru (844) je určen pro každého, kdo je napaden akutním škodlivým horkým větrem FENG RE XIE QI a horkým toxinem RE DU.

Nápoj pěti hvězd (850) je určen pro jedince, kteří mají dle čínské medicíny sklon k blokádě krve, neboť gynostemma a kurkuma rozprouďují blokádu krve YU XUE.

Nápoj ze zlatého kořene (877) je určen ke zklidnění ducha SHEN, který je způsoben nedostatkem serotoninu a dopaminu. Dále posiluje ledvinou esenci JING a rozpouští tzv. blokádu krve v srdci XIN YU XUE.

Nápoj nebeské víly (888) je určen hlavně pro ženy, které potřebují doplnit svůj jin, tedy jakýsi pomyslný olej v motoru, neboť yam posiluje hlavně nedostatečný jin YIN XU a harmonizuje hormonální oblast.


Dávkování:
100 g tohoto koncentrovaného prášku odpovídá 500 g běžného sušeného čaje. Doporučená denní dávka je 1 – 2 g koncentrátu, užívá se nejlépe po ránu 1 – 2 odměrky (1 – 2 g) a lze jej přidat ideálně do Nápoje čínských MUDRců (900). Děti do 12 let užívají poloviční dávku. Nemá žádné toxické účinky a lze jej užívat dlouhodobě. V Číně v případě akutních potíží užívají i 2 – 3× vyšší dávky. V těhotenství, při kojení a pro děti do 3 let se nápoj (dle naší a EU legislativy) nedoporučuje.

Upozornění: Konkrétní objem tohoto čistě přírodního nápoje se může lišit, neboť je složen z bylin, které přirozeně nerostou každý rok podle stejného mustru. Proto se zdá krabička někdy více a jindy méně plná (maximálně by se však měla lišit o +/- 5 odměrek). Garantujeme však, že vždy váží přesně 100g!

Příprava: Prášek se zalije cca 2 dcl horké vody. Po rozmíchání se popíjí teplý. Pro urychlení jeho účinku lze nápoj pít častěji.

Balení: 100 g bylinného produktu v prášku (100% přírodní, bez jakýchkoliv syntetických či pojivových látek).

Bezpečnost, kvalita a účinnost produktů TCM Herbs®

Každý prodejce potravinových doplňků uvádí totéž: Bezpečnost, kvalita a účinnost našich produktů je pro nás absolutní prioritou a věnujeme jí maximální pozornost. Jak je tomu však ve skutečnosti, tak to se pokusíme vysvětlit níže, neb nezasvěcený uživatel snadno podlehne přesvědčení, že užívá to nejlepší z přírody… Možná, že Vám níže uvedené postupy napomohou se lépe zorientovat v této složité džungli reklam, polopravd a různých fake news:

Odkud pochází naše byliny?

Naším jediným dodavatelem je belgická firma Medichin, která dováží veškeré byliny od firmy Min Tong z Tchaj-wanu. Tato renomovaná firma byla založena již v roce 1938 a patří proto na Tchaj-wanu i vůbec k nejstarším v této oblasti. Min Tong vařením surových bylin vytváří pasterizovaný prášek podobný kakau. Belgická firma Medichin pak tyto koncentrované bylinné prášky zpracovává do bylinných tablet a nápojů (z 5 g surových bylin se vyrábí 1 g bylinných tablet). Výrobce upozorňuje, že každá šarže bylin může mít někdy i jinou barvu, chuť či vůni, neb jsou to přírodní, a ne geneticky formované produkty, ale vždy tyto byliny mají naprosto stejný účinek.

Každá šarže jednotlivých bylin (188 druhů) je testována v akreditované laboratoři pro léčiva Phytax ve švýcarském Schlierenu, a to na  identifikaci bylintěžkých kovů (rtuť, kadmium, olovo, arzén a měď),  baktérií (E.coli, Salmonely),  plísní a kvasinek (aflatoxiny B1 a celkové aflatoxiny) a  na 511 pesticidů (organochlorové, organofosforové, pyretroidní, dusíkaté a ostatní pesticidy).  Dále jsou všechny naše produkty v ČR pravidelně kontrolovány SZPI, která odebírá vzorky na těžké kovy, baktérie a plísně (ne však na pesticidy…).

Nedovážíme jednotlivé syrové ani sušené byliny, ale pouze koncentrované práškové bylinné extrakty a to z jednoho prostého důvodu - NIKDY nelze u sušených a syrových bylin (ač jsou vakuově zabalené)  100% zajistit, aby při dovozu nebyly kontaminovány mikroplísněmi, proto musí být předem „řádně ošetřeny“ sírou či pesticidy... Veškeré naše byliny  nejsou ionizovány, neobsahují lepek (kromě kódu 025 a 113) a ani kyselinu aristolochovou (více  ZDE).

 

Není laboratoř jako laboratoř!

Informací, kterou možná málokdo ví, je skutečnost, že existují zcela odlišná kritéria pro testování potravinových doplňků a pro testování léčiv – samozřejmě, že testování doplňků stravy je komplexně na zcela nižší úrovni (jak kvalitativně, tak i kvantitativně) na přítomnost škodlivých látek, než je tomu u léčiv… Každý prodejce (nejméně 10 z 9) potravinových doplňků však tvrdí, že jeho kvalita je ta nej – stačí se však jen více pídit po detailech, nenechat se opíjet (a opájet) líbivými řečmi, jinak může býti spotřebitel snadno oklamán a zklamán. Rozdíl mezi laboratořemi můžete vidět níže v tabulce:


 

 

Certifikovaná laboratoř pro potravinové doplňky

Certifikovaná laboratoř pro léčiva
(zde jsou testovány všechny produkty TCM Herbs)

IDENTIFIKACE BYLIN

NE

ANO

TĚŽKÉ KOVY

Měď

ANO

ANO

Kadmium

ANO

ANO

Rtuť

ANO

ANO

Arzén

NE

ANO

PESTICIDY

Celkový počet pesticidů

Pouze 330 druhů

Minimálně 511 druhů

PLÍSNĚ A KVASINKY

Aflatoxin B1

NE

ANO

Celkové aflatoxiny

NE

ANO

BAKTÉRIE

Escherichia coli

ANO

ANO

Salmonella

ANO

ANO

Bylinné tablety a nápoje TCM Herbs patří jak z hlediska kvality, tak i kvantity bylin, a hlavně z hlediska naprosto bezprecedentního testování každé šarže (mj. na 511 druhů pesticidů) k tomu nejlepšímu, co si dnes můžeme v oblasti čínské medicíny představit a dopřát.

Čínský název Zhi gan cao
Latinský název Glycyrrhiza uralensis
Latinský název užívané části Glycyrrhizae radix preparata
Český název lékořice
Český název užívané části uprav. kořen
Obsaženo ve směsi - kód: 002, 003, 004, 007, 010, 014, 016, 019, 021, 030, 032, 033, 036, 037, 038, 039, 041, 053, 054, 056, 060, 061, 062, 063, 064, 066, 073, 101, 102, 105, 113, 115, 119, 127, 131, 152, 190, 191, 192, 199, 200, 201, 203, 204, 811
Čínský název Da zao
Latinský název Ziziphus jujuba
Latinský název užívané části Zyziphi jujubae fructus
Český název jujuba čínská
Český název užívané části plod
Obsaženo ve směsi - kód: 034, 036, 060, 073, 101, 192, 811
Čínský název Dang shen
Latinský název Codonopsis pilosula
Latinský název užívané části Codonopsis pilosulae radix
Český název pazvonek chloupkatý
Český název užívané části kořen
Obsaženo ve směsi - kód: 022, 056, 060, 070, 073, 105, 121, 152, 153, 190, 191, 192, 201, 811
Čínský název Huang lian
Latinský název Coptis chinensis
Latinský název užívané části Coptidis rhizoma
Český název koptis čínský
Český název užívané části oddenek
Obsaženo ve směsi - kód: 012, 015, 017, 018, 021, 030, 070, 811
Čínský název Huang qin
Latinský název Scutellaria baicalensis
Latinský název užívané části Scutellariae baicalensis radix
Český název šišák bajkalský
Český název užívané části kořen
Obsaženo ve směsi - kód: 002, 009, 010, 012, 014, 017, 019, 020, 021, 030, 031, 032, 055, 060, 112, 113, 811
Čínský název Gan jiang
Latinský název Zingiber officinale
Latinský název užívané části Zingiberis officinale rhizoma
Český název zázvor obecný
Český název užívané části oddenek
Obsaženo ve směsi - kód: 053, 070, 105, 811
Čínský název Zhi ban xia
Latinský název Pinellia ternata preparata
Latinský název užívané části Pinellia ternatae rhizoma preparata
Český název Pinellie trojčetná
Český název užívané části uprav. oddenek
Obsaženo ve směsi - kód: 025, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 053, 060, 066, 073, 081, 101, 202, 811

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.


V případě pochybností s výběrem
produktů doporučujeme Test Dobrý jazyk, který vyhodnocuje MUDr. Petr Hoffmann.

detail