patička

"Medicína založená na důkazech" a TCM

Dnes se skloňuje ve všech pádech pojem „medicína založená na důkazech“ (EBM – Evidence Based Medicine), která vychází z vědeckých výzkumů a „zaručeně jediného správného postupu“ u každého pacienta. Původně zahrnovala v sobě tři rovnocenné aspekty: 1. Klinickou zkušenost terapeuta 2. Individualitu pacienta 3. Nejlepší důkazy z databází. Postupně se však vytratila individualita pacienta a hlavním argumentem zůstal třetí bod – tedy léčba pacienta dle statistiky velkých souborů a náhodného výběru pacientů neboli léčba pacienta dle „protokolů“ či „směrnic“…

 

Z garáží do všech lékáren

Pro lepší představu se z pohledu TCM budeme držet našeho osvědčeného příměru s auty. O naše zdraví (resp. auto) se musíme největší měrou zasloužit jen a jen my sami – záleží primárně na nás, zda se o něj (po)staráme a trvale jej udržujeme v dobrém stavu. Lékař zde v tomto případě funguje pouze jako dobrý (nebo někdy i špatný) automechanik – je tedy „pouhým“ údržbářem v tom dobrém i pravém slova smyslu. Označení údržbáře je zde myšleno bez jakéhokoliv pejorativního nádechu jako vizitka kvalitního automechanika, který své práci rozumí a vykonává ji kvalitně, neboť každé auto potřebuje čas od času dobrou údržbu (dolít olej, seřídit motor, vyměnit brzdové destičky…). Vždy však záleží na každém z nás, jak se zdravím zacházíme (jak s autem jezdíme, jak kvalitní palivo a olej do něho dáváme…). V tomto světle se pak jeví i postup západní medicínské statistiky zaměřený na „důkazy“ poněkud odlišný, než je pohled tradiční čínské medicíny na zdraví a nemoc. Mohli bychom tak klidně parafrázovat slova Jana Wericha: Ale vono se vlastně neví, co to ta čínská medicína je. Ale to já mám rád, když se něco neví, a ono to funguje tisíce let. Horší je, když se něco ví úplně přesně, ale vono to nefunguje… Číňany totiž až tak nezajímá, JAK TO funguje (jakým mechanismem účinku), ale PROČ TO funguje (jaký to má smysl a užitek). Obojího JAK a PROČ je však vždy potřeba, podobně jako je potřeba dvou kolejí či pravé a levé plíce pro správnou funkci - ostatně, slova Konfuciova v tomto kontextu jsou také docela výstižná: Kdo se učí, ale nemyslí, je ztracen, kdo myslí, ale neučí se, je zmaten.

 

Všeobecná farmaceutická autoopravna

Kupř. západní medicína bude zkoumat účinnost vybraného chemického léku u určitého druhu bolesti hlavy. Vybere si 100 lidí s těmito bolestmi hlavy. Zjistí, že účinnost léku je 80%. Hurá! Uvedeme lék do praxe a nařídíme (přes odborné společnosti lékařské komory) všem lékařům tento lék v rámci jednotného postupu tzv. lege artis používat u těchto bolestí hlavy. Co však se zbylými 20 procenty pacientů, kterým léčba nezabírá či dokonce ještě škodí - jak tyto léčit, když „důkazy“ hovoří celkem jednoznačně (80 %)? Ti se holt nevešli do výzkumu a do tabulek a jaksi překážejí… Nicméně rozkaz z vyšších odborných kruhů zní jasně: Všechny tyto specifické bolesti hlavy léčit stejným lékem! Pokud dotyčný lékař neléčí dle „posledních výzkumů vědy“ a dle „medicíny založené na důkazech“, tak se bude na něho pohlížet s despektem nebo mu hrozí rozvázání smlouvy s pojišťovnou či mu může být dokonce i odebrána licence (naštěstí ne titul…). Tito atypičtí lékaři „renegáti“ prostě nepatří do „učené společnosti lékařského stavu“ a jako takoví musí býti eliminováni, aby nepřekáželi současné moderní medicíně a především pak farmaceutickým monopolům… A v tom zřejmě spočívá i celý zádrhel gordického uzlu. Výzkumy dnes totiž platí zase jen farmaceutická lobby, jež má dostatek financí z nekonečného kolotoče prodeje chemických léků. Je to podobné, jako kdyby americké zbrojařské firmy (pod pláštíkem „nezávislých odborných společností“) dodávaly zbraně USA a zároveň i Al Kajdě, přičemž oběma stranám by neustále navyšovaly dodávky a sobě pak zisky, aniž by se příčinný konflikt vůbec někdy v budoucnu zdárně vyřešil. Neboť cílem není problém vyřešit jednou provždy, co by pak zbrojaři (a farmaceuti) vyráběli… Ale to vůbec nehrozí, neboť to vše má farmaceutická lobby již dávno „pojištěno“ – mnohonásobně přes vlastní „zajišťovny“ ve formě svého „pojištěnce“, tedy potencionálního (někdy i doživotního) pacienta (Více ZDE).

 

Značkový servis TCM

Jiný přístup k nemoci a k člověku má pak tradiční čínská medicína. Nejde jí o jednotlivou nemoc, ale o vyléčení celého člověka – vždy s ohledem na jeho konstituci, v našem příměru určitý typ auta. Dobrý lékař léčí nemoc. Vynikající lékař ale léčí pacienta, který má nemoc. Každý člověk je sice originál, ale přesto se dají vysledovat určité tělesné a duševní rysy specifické pro ten který typ, podobně jako jsou auta různých značek. Představte si kupř. jednoho člověka tlustého, červeného a často se potícího a druhého, který je hubený, bledý a zimomřivý, přičemž oba dva trpí „stejným“ typem bolesti hlavy. Takovíto pacienti by se pak měli dle západní medicíny (statisticky) léčit a vyléčit stejně. Jedna ze zásad TCM však říká: Stejné nemoci se léčí různě, různé nemoci se léčí stejně. Určité věci uvidí člověk jenom z určitého úhlu pohledu, jen určitým druhem pohledu… Už Hippokrates říkal: Je mnohem důležitější vědět, jaký typ člověka má nemoc, než vědět, jaký typ nemoci člověk má. Staří mistři tradiční čínské medicíny vždy za nejdůležitější považovali konstituci každého člověka a řídili se zásadou: Vše závisí na konstituci pacienta! TCM je totiž založena na zkušenostech (experience), které jsou ověřeny po staletí až tisíciletí na rozdíl od západní medicíny, která vychází z opakovaných pokusů (experiment). To však zdaleka není to samé. Dle TCM nemůžeme do různých typů aut líti stejný olej.  Západní medicína „léčí“ auto, které má sice čtyři kola a volant, ale jen s obtížemi jede (podobně jako člověk, který má 4 končetiny a hlavu, která ho nepřestává bolet). TCM „léčí“ každé auto tak, že si nejprve zjistí jeho značku a druh motoru (fyzickou konstituci) a dle toho pak i ve značkovém servisu určí příčinu poruchy (nemoci). Dle TCM nelze tudíž paušálně použít jeden druh oleje pro všechny druhy aut, stejně jako nelze použít jeden paušální lék při testování u různých typů lidí. V tom případě je statistika pouze přesným souborem nepřesných čísel… I když mají stejné potíže, příčina je vždy u každého typu jiná! Některé auto je dvojtakt (studený typ), jiné čtyřtakt (horký typ), některé čtyřválec (nedostatečný typ), další šestnáctiválec (nadměrný typ), některé jezdí na benzín (suchý typ), jiné zase na naftu (vlhký typ) atd (Více ZDE). Nejen obsah (motoru), ale i forma (vzhled karosérie) se různě mezi sebou může kombinovat: některé auto je sedan, ale motor může být jak dieselový, tak benzínový, jiné auto zase pickup se čtyřválcem, další šestnáctiválcový kabriolet nebo kombi s dvojtaktovým motorem atd. – prostě variabilitě se u aut ani u lidí meze nekladou. Zároveň ale platí, že každý typ a značka auta (fyzická a psychická konstituce) s sebou vždy nese určité obvyklé znaky (a predisponující potíže). Ve značkovém servisu toto vše již dopředu znají a mohou tak pak snáze předvídat, kudy cesta z potíží (ne)vede. Mají k dispozici i adekvátní olej pro ten který druh auta, jenž po seřízení šlape jako hodinky. Samozřejmě, že existují i určité zavedené postupy, které lze univerzálně uplatnit bez ohledu na typ auta (konstituci) jako kupř. při píchnutí kola (poranění a zlomeniny – Houževnatost bambusového výhonku, kód 205) nebo odřeném laku (virózy a nachlazení – Nápoj stříbrného větru, kód 844) apod.
Proto kupř. v TCM také zcela neplatí dnes tak často propagované pravidlo, že každý člověk by měl denně vypít minimálně 2,5 litrů tekutin, jinak může onemocnět - denní množství přijímaných tekutin záleží na mnoha faktorech: především na typu člověka a jeho konstituci, na ročním období, na klimatu, na fyzické zátěži, na stravě… A tak kupř. vlhký typ (ten, který zadržuje vodu, jakási „nasáklá houba na tabuli“) bude míti minimální potřebu pít, neboť nadměrným pitím se mu jeho vnitřní vlhkost ještě zhoršuje. A naopak - suchý a horký typ (ten, který vysušuje vodu, jakýsi „přehřátý motor, který potřebuje chladit a voda v chladiči se odpařuje“) bude míti potřebu tekutin daleko vyšší než 2,5 litrů denně, jinak bude se „přehřívat a vysychat“. Z těchto důvodů také nemá až tak velký smysl zcela přesně tabulkově dodržovat „vědecká“ doporučení - naše tělo si vždy samo řekne nejlépe, co potřebuje, stačí jen naučit se naslouchat svému vnitřnímu hlasu a používat svůj vlastní zdravý rozum.

 

Cílem je cesta (ku zdraví)

Z tohoto prostého důvodu nelze v TCM provádět výzkumy podobné statistikám jako u západní medicíny, neboť ta by ráda počítala lidi jako auta – co kus, to člověk. TCM ale vždy vychází z konkrétního tělesného typu člověka (kupř. studený nebo horký typ), kdy každý potřebuje jiný druh oleje, někdo pak benzín, jiný naftu apod. Navíc „úspěšnost“ léčby západní medicínou u 80% pacientů neznamená, že je vyléčen člověk jako takový, ale pouze jedna sledovaná nemoc – a často jen dočasně. Kupř. když dolejeme do auta jeden „paušální“ olej, tak auto sice chvíli jede, ale po čase se motor zahlcuje, trysky se ucpávají, jeho výkon klesá… Kupř. horký a nadměrný typ člověka se při nevhodné „zahřívající“ léčbě ještě více „přehřeje“ (studenému by to naopak pomohlo) a v jeho těle se začnou objevovat další zdravotní potíže (kupř. vysoký krevní tlak, nespavost, bušení srdce, zácpa, nervozita, podrážděnost…). Tento stav představuje tzv. „vedlejší účinky“ chemických léků. Z toho vyplývá, jak důležité je míti Filipa a znáti svoji tělesnou konstituci! K tomu slouží i jednoduchý Test Dobrá strava, který je online, zdarma a anonymní.

Z výše popsaného ovšem nevyplývá, že TCM popírá přednosti a úspěchy západní medicíny, ba naopak, velice si váží současné moderní medicíny, která svojí technikou a technologií – hlavně u akutních, život ohrožujících stavů – je naprosto bezkonkurenční. Stejně tak to platí i u celé řady operativních metod. Doménou TCM jsou pak zase povětšinou funkční a chronické nemoci, kde má tento přístup k člověku zase tak trochu „navrch“. Optimální by bylo skloubit oba tyto systémy tak, aby sloužily ku prospěchu pacienta – a tedy k jeho zdraví!  Žádná medicína, ať již západní nebo východní, chemická či přírodní, neumí vyléčit vše. Ale vždy je potřeba se o navrácení zdraví pokusit, nevzdat se dopředu, nenechat se odradit… Příroda je totiž mocná - ostatně, také Hippokrates říkal: Příroda léčí nemoci!

Přijde čas, kdy naši potomci budou se divit, že jsme neznali věci tak zřejmé. Seneca

text: MUDr. Petr Hoffmann
ilustrace: akad. arch. David Vávra

detail