patička

800 Doušek živé vody®
HUAN SHAO CHA - WLC

800 Doušek živé vody® HUAN SHAO CHA - WLC

Toto není e-shop

Působení dle TCM

  • Posiluje Esenci, YIN a YANG Ledvin
  • Posiluje QI Srdce a utišuje Ducha
  • Vyživuje Krev

Více informací o této bylinné směsi a jejích účincích naleznete ve veřejně dostupných zdrojích nebo v katalogu bylinných produktů TCM Herbs®.

Popis dle TCM: Udržování pevného zdraví a dožití se co nejdelšího věku (hlavně „ve zdraví“) patřilo odpradávna k těm největším výzvám všech generací, zejména pak ve staré Číně. Čínští císaři a jejich MUDRci se tomuto až magickému či mysterióznímu oboru „nesmrtelnosti“ věnovali s obzvláštní péčí a přikládali mu neobyčejný význam. Koneckonců, kdo z nás by se nechtěl dožít vysokého věku, a navíc v plnohodnotné kvalitě těla a ducha? Prevence je ostatně také hlavní náplní a funkcí TCM. Udává se, že až 90% všech rad a doporučení (stravy, bylin a cvičení…) se řadí do tohoto ranku. Je to i logické, neboť někdy bývá pozdě bycha honit – jak praví i jedno čínské přísloví: „Těžko pak zavříti bránu, když už je kůň splašený.“ A tak čas kvapí a „jak léta jdou a hroby přibývají, počítám vrásky skryté do pleti…“ kterak zpívá Karel Kryl, každému z nás dříve či později ubývají síly a ta pověstná svíčka, kterou jsme dostali do vínku, nám pozvolna, ale jistě dohořívá. Je to i logické, neboť žádný strom neroste do nebe a zákony přírody jsou jednoznačné a někdy až nemilosrdně neměnné – vše v přírodě (a v životě vůbec) má svůj čas: je čas zrození, čas růstu, čas sklizně a je i čas odcházení a umírání. Uchováním si co nejdelší kvality života ve zdraví tělesném i duševním se zabývá stará čínská metoda YANG SHENG FA. Slůvko YANG znamená v tomto případě vychovávat, starat se a vyživovat, SHENG pak zase se překládá jako život, narození a vitalita – čili dohromady znamenají vychovávat či vyživovat život, podporovat zdraví a pohodu tím, že se budu starat o tělo, mysl a ducha v souladu s přirozenými rytmy a univerzálními zákony přírody. Hlavním motivem je tedy ochrana a udržování zdraví a pěstování (kultivace) života. Stěžejními metodami a principy TCM v praktikování YANG SHEN FA jsou tyto 4 postupy, jejichž výsledkem je zdravý člověk:

Jak vidno z názorného příkladu dudáka, pro zdárný výsledek (a to jak pro posluchače, tak i pro interpreta) vše musí býti vždy v dokonalé harmonii: neustálé a rovnoměrné foukání měchů (zdravé stravování či byliny), přiměřené stlačení vaku (zdravá životospráva – dostatečný spánek, střídání fyzické a duševní práce, umírněnost ve všech oblastech…), správné pokládání prstů na píšťale (adekvátní fyzické cvi­čení), vyrovnaný hlasový přednes (zdravé emoce). To vše nakonec vyúsťuje i v celkovém obrazu, kde ve zdravém těle sídlí zdravý duch – a takový člověk má i své nezdolné charisma a esprit.

„Často procvičuj tělo,

málo jez,

méně se znepokojuj,

vyhýbej se přílišné radosti a hněvu

a buď umírněný v sexu.“

(Tajemství dlouhověkosti, Liu Zhengcai)


Tři poklady života

Ničím nestárne člověk rychleji než neustálou myšlenkou na to, že stárne. (Georg Lichtenberg)

Dle TCM jsou zásoby životní energie uloženy v dráze ledvin SHEN, a to v podobě esence JING. Tuto esen­ci JING dostáváme před porodem jako vrozený zdroj tzv. nebeské (prenatální) esence. Dráha sleziny PI je zase zdrojem získané energie čchi QI, kterou si náš organismus bere z potravy a ze vzduchu. V dráze srdce XIN sídlí duch SHEN, který vládne celému tělu a zodpovídá za naše vnímání a vědomí. Tyto 3 slož­ky se v TCM nazývají 3 poklady lidského bytí, neboť jen dostatečná esence JING a zdárně získaná energie QI znamená jasný duch SHEN. Ledvinová esence JING sídlí v tzv. Bráně životního ohně MING MEN HUO, která se nachází vskutku mezi 2 ledvinami. V případě vrozeného oslabení tohoto Ohně života MING MEN HUO dojde zákonitě též k oslabení sleziny PI (a tím pádem i nedostatečné tvorbě energie čchi QI), jež se projeví následně dalším oslabením esence JING, a tím samozřejmě i oslabením ducha SHEN – prostě klasický dominový efekt…

Duch SHEN představuje světlo, které vyzařuje hořící svíčka. Přináší světlo do tmy. Duch SHEN vyzařuje originalitu mysli, (sebe)vědomí a ducha každého člověka. Dává životu smysl a nám spi­rituální sílu a pravé poznání. Projevuje se prostřednictvím našich smyslů, emocí a myšlení. Kdyžje esence JING a energie QI dostatečná, pak i duch SHEN může zářit naplno.

Energie QI představuje plamen svíčky. Může prskat či kouřit nebo může hořet jasně a rovnoměrně. Energie Qi je vitalita, která aktivuje všechny funkce a procesy těla neboli každodenní energie potřebná k životu. Když je energie QI používána efektivně, esence JING vydrží dlouho – pokud jí ale nadmíru spotřebováváme, rychle se zdroje našeho organismu vyčerpají! Energie QI se snadno oslabuje denní aktivitou – pokud je ale člověk zdravý, lehce ji zase doplnídosta­tečným spánkem, zdravou výživou a správným dýcháním.

Esence JING představuje vosk a knot svíčky. Kvalita vosku a jeho množství předurčuje život člověka. Esence JING je geneticky dána a tuto svíčku jsme dostali do vínku od svých předků. Síla a délka svíčky a knotu je přímo úměrná dlouhověkosti. Esence JING v ledvinách představuje podstatu našeho hmotného těla a rezervy našeho organismu. Pokud ji trvale poškozujeme, velmi obtížněji pak doplníme, neboťprodloužit knot u hořící svíčky není dost dobře možné a doplnit vosk lze jen po troškách (doušek po doušku). V západním jazyce odpovídá hormonům, enzy­mům, neurotransmiterům, lymfě a krvi.

Silná svíčka bude hořet déle (esence JING) a větším plamenem (energie QI) a tudíž i dávat více světla (duch SHEN).

Náš život je jako svíce, která se zapálí při porodu. Každý dostaneme geneticky do života určité regene­rativní síly a schopnosti, v průběhu života bychom ji měli střídmě a správně užívat tak, aby vydržela co nejdéle hořet. Pokud naši esenci JING (svíčku) spálíme, jsme na konci života. Dle TCM je proto vhodné po celý život šetřit a doplňovat svoji esenci JING a energii QI, stabilizovat své emoce, neboť jen tak duch SHEN se může naplno a pozitivně rozvíjet a projevit. K tomu optimálně napomáhá i tento Doušek živé vody, který lze užívat denn1 odmrku k sndani.

Jak pravil čínský MUDrc a básník Lü Tung-Pin, jeden z Osmi nesmrtelných:

Lidské tělo je zcela složeno z esence JING, energie QI a ducha SHEN.

Pokud si své esence JING nevážíme a zbytečně jí mrháme, je to jako když lijeme vodu do děravého hrnce.

Pokud si své energie QI nevážíme a zbytečně jí mrháme, je to jako když dáme vařit vodu na žhavé uhlí a do ohně neustále přiléváme olej, až se nám voda zcela vypaří.

Pokud si svého ducha SHEN nevážíme a zbytečně jím mrháme, je to jako když jdeme s papírovým lampionem v průvanu, dokud nám vítr neuhasí plamen.

Esence ledvin – celkem slušný oddíl

Bojíme se stáří, a přitom si nejsme jisti, zda se ho dožijeme. (Jean de La Bruyere)

S věkem, nemocemi a každodenním stresem se všechny tyto 3 složky postupně a nezvratně vyčerpávají. Svoji svíčku života někdy pálíme více než zdrávo, ať již nezřízeným způsobem života (kouření, nadměrné jídlo a pití, přílišná fyzická a psychická zátěž či bezuzdná sexuální aktivita) nebo stresem, dlouhodobě uží­vanými léky, častými nemocemi či obzvláště u mladých lidí drogami… Tyto všechny faktory „pálí svíčku z obou stran“ a v tomto případě platí zásada, že co se v mládí promrhá, ve stáří se již nenajde. Základ­ní strategií nejen pro zotavení, ale také pro udržení zdraví a předcházení předčasnému stárnutí a všech důsledků, které z tohoto stavu vyplývají, je posílení a harmonizace dráhy ledvin SHEN, sleziny PI a srdce XIN. Stejně tak i posílení a vyživení energie čchi QI a krve XUE, potažmo i jinové a jangové esence ledvin SHEN JING a projasnění ducha SHEN. A že těch potíží na sklonku (a někdy nejen na sklonku) života, pa­nečku, je! Jak říkal Jan Werich: Stáří je blbec, ale je to poslední možnost, jak přežít. K paměti ve stáří se váže známá historka: Profesor psychiatrie Vladimír Vondráček na svých 80. narozeninách začal svůj projev slovy: Stáří má mnoho výhod. Načež se na dlouhou dobu odmlčel. A když již pauza byla neúnosná, dodal: Momentálně si na žádnou z nich nemohu vzpomenout… Esence ledvin SHEN JING se vztahuje nejen k dlouhověkosti, ale i k lidské reprodukci – odpovídá za naši fyziologickou schopnost zplodit zdravé potomstvo.

Moudrý, zdravý a plodný podzim života

Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe pije, starému člověku nejvíce věř, starého autora nejraději čti. (Francis Bacon)

Každá doba má své idoly a ideály – kupř. ve starém Řecku to byla tzv. kalokagathia, tedy krása těla i ducha, jenž našla své renesanční ztvárnění i v podobě Michelangelova Davida. Ideálem dnešní doby, jak se zdá, je mladý úspěšný sportovec s dobře vyrýsovanou, nejlépe anabolickou postavou z posilov­ny… Ve staré Číně byl zato naprostým ideálem moudrý zdravý postarší člověk – tedy pomyslný čínský MUDRc. Ten byl sice drobné postavy, ale vždy zdravý, optimistický, usměvavý, vlídný, laskavý, nápo­mocný, empatický, čilý, bystrý, s jiskrou v oku, zajímající se o okolní dění a o druhé, ale zbytečně neklevetící, tolerantní a chápavý, rozumný, umírněný, čestný a spravedlivý – prostě moudrý stařec se vším všudy. Vypadal sice na 60 let, ale bylo mu přes 90 let! Neboť dle TCM lidský život trvá 120 let (v optimálním případě!) a rozděluje se na dvě poloviny – prvních 60 let by měl člověk sbírat zkušenosti (a současně nepoškozovat si své zdraví nezdravou životosprávou), aby je pak druhou polovinu života uměl moudře využívat (a měl i dostatek síly k jejich realizaci). Může se to zdát nemožné až úsměvné, ale tak tomu dříve v Říši středu bylo. I my máme tuto možnost dnes a stačí k tomu dodržovat výše uvedené „du­dácké” zásady plus 1 až 2 odměrky bylinného nápoje Doušku živé vody k snídani. Tož vzhůru do boje! Více viz Stařenky jako panenky, staříci jako mladíci.

Jak se orientovat v Nápojích TCM Herbs

Nápoj čínských MUDRců (900) je určen pro každého našince, a to hlavně ke snídani místo kávy či čaje, kdy na jedné straně „čistí trubky od neadekvátní a těžké stravy, na straně druhé posiluje“, neboť slzovka odstraňuje vlhko a horko SHI/RE, rozpouští hlen TAN a posiluje nedostatečnou energii čchi sleziny PI QI XU.

Doušek živé vody (800) je určen pro každého člověka po 40. roce věku, kdy pozvolna ubývají síly (dle TCM „ubývá vosk na svíčce…“). Obsahuje 19 bylin, které silně posilují esenci ledvin JING, energii QI, krev XUE, YIN a YANG. Ne nadarmo se tento nápoj též nazývá Return of Youth.

Nápoj sedmi statečných (811) je určen na trávicí dyskomfort, který vzniká z nerovnováhy mezi slezinou a žaludkem (PI QI XU + WEI YIN XU) spolu s následnou stagnací vlhka a horka SHI/RE ve středním ohništi. Je vhodný při dlouhodobém užívání chemických léků, jako jsou antibiotika, kortikoidy, hormony štítné žlázy, hormonální antikoncepce, analgetika, antidepresiv apod.

Nápoj z pravého ženšenu (822) je určen pro každého, kdo potřebuje doplnit nedostatečnou primární (vrozenou) esenci a energii ledvin SHEN YUAN QI XU a harmonizovat stagnující čchi jater GAN QI ZHI, vzestup jaterního jang GAN YANG SHI a utišit jaterní vítr GAN FENG, neboť ženšen spolu s kotvičníkem toto vše má „v popisu práce“.

Nápoj stříbrného větru (844) je určen pro každého, kdo je napaden akutním škodlivým horkým větrem FENG RE XIE QI a horkým toxinem RE DU.

Nápoj pěti hvězd (850) je určen pro jedince, kteří mají dle čínské medicíny sklon k blokádě krve, neboť gynostemma a kurkuma rozprouďují blokádu krve YU XUE.

Nápoj ze zlatého kořene (877) je určen ke zklidnění ducha SHEN, který je způsoben nedostatkem serotoninu a dopaminu. Dále posiluje ledvinou esenci JING a rozpouští tzv. blokádu krve v srdci XIN YU XUE.

Nápoj nebeské víly (888) je určen hlavně pro ženy, které potřebují doplnit svůj jin, tedy jakýsi pomyslný olej v motoru, neboť yam posiluje hlavně nedostatečný jin YIN XU a harmonizuje hormonální oblast.

Více informací pak naleznete v Katalogu bylinných produktů TCM Herbs.

Dávkování: Doporučená denní dávka jsou 1 – 2 gramy, tj. 1 – 2 odměrky denně, nejlépe jako první ná­poj dne (lze užít místo snídaně), kdy tyto 1 – 2 odměrky lze přidat do Nápoje čínských MUDRců (900) a spolu rozmíchat a vypít. Tento nápoj je pak i chutný, lahodný a povzbuzující. Lze užívat po neomezeně dlouhou dobu.

Upozornění: Konkrétní objem tohoto čistě přírodního nápoje se může lišit, neboť je složen z bylin, které přirozeně nerostou každý rok podle stejného mustru. Proto se zdá krabička někdy více a jindy méně plná (maximálně by se však měla lišit o +/- 5 odměrek). Garantujeme však, že vždy váží přesně 100g!

Příprava: Koncentrovaný prášek se přelije cca 2 dcl horké vody a teplý se popíjí, nejlépe po ránu.

Neužívat (dle TCM) v případě akutních infekčních onemocněních s horečkou (kupř. bakteriální angína či bakteriální zápal plic, apod.) a v těhotenství.

Balení: 100 g bylinného produktu v prášku (100% přírodní, bez jakýchkoliv syntetických či pojivových látek).

Bezpečnost, kvalita a účinnost produktů TCM Herbs®

Každý prodejce potravinových doplňků uvádí totéž: Bezpečnost, kvalita a účinnost našich produktů je pro nás absolutní prioritou a věnujeme jí maximální pozornost. Jak je tomu však ve skutečnosti, tak to se pokusíme vysvětlit níže, neb nezasvěcený uživatel snadno podlehne přesvědčení, že užívá to nejlepší z přírody… Možná, že Vám níže uvedené postupy napomohou se lépe zorientovat v této složité džungli reklam, polopravd a různých fake news:

Odkud pochází naše byliny?

Naším jediným dodavatelem je belgická firma Medichin, která dováží veškeré byliny od firmy Min Tong z Tchaj-wanu. Tato renomovaná firma byla založena již v roce 1938 a patří proto na Tchaj-wanu i vůbec k nejstarším v této oblasti. Min Tong vařením surových bylin vytváří pasterizovaný prášek podobný kakau. Belgická firma Medichin pak tyto koncentrované bylinné prášky zpracovává do bylinných tablet a nápojů (z 5 g surových bylin se vyrábí 1 g bylinných tablet). Výrobce upozorňuje, že každá šarže bylin může mít někdy i jinou barvu, chuť či vůni, neb jsou to přírodní, a ne geneticky formované produkty, ale vždy tyto byliny mají naprosto stejný účinek.

Každá šarže jednotlivých bylin (188 druhů) je testována v akreditované laboratoři pro léčiva Phytax ve švýcarském Schlierenu, a to na  identifikaci bylintěžkých kovů (rtuť, kadmium, olovo, arzén a měď),  baktérií (E.coli, Salmonely),  plísní a kvasinek (aflatoxiny B1 a celkové aflatoxiny) a  na 511 pesticidů (organochlorové, organofosforové, pyretroidní, dusíkaté a ostatní pesticidy).  Dále jsou všechny naše produkty v ČR pravidelně kontrolovány SZPI, která odebírá vzorky na těžké kovy, baktérie a plísně (ne však na pesticidy…).

Nedovážíme jednotlivé syrové ani sušené byliny, ale pouze koncentrované práškové bylinné extrakty a to z jednoho prostého důvodu - NIKDY nelze u sušených a syrových bylin (ač jsou vakuově zabalené)  100% zajistit, aby při dovozu nebyly kontaminovány mikroplísněmi, proto musí být předem „řádně ošetřeny“ sírou či pesticidy... Veškeré naše byliny  nejsou ionizovány, neobsahují lepek (kromě kódu 025 a 113) a ani kyselinu aristolochovou (více  ZDE).

 

Není laboratoř jako laboratoř!

Informací, kterou možná málokdo ví, je skutečnost, že existují zcela odlišná kritéria pro testování potravinových doplňků a pro testování léčiv – samozřejmě, že testování doplňků stravy je komplexně na zcela nižší úrovni (jak kvalitativně, tak i kvantitativně) na přítomnost škodlivých látek, než je tomu u léčiv… Každý prodejce (nejméně 10 z 9) potravinových doplňků však tvrdí, že jeho kvalita je ta nej – stačí se však jen více pídit po detailech, nenechat se opíjet (a opájet) líbivými řečmi, jinak může býti spotřebitel snadno oklamán a zklamán. Rozdíl mezi laboratořemi můžete vidět níže v tabulce:


 

 

Certifikovaná laboratoř pro potravinové doplňky

Certifikovaná laboratoř pro léčiva
(zde jsou testovány všechny produkty TCM Herbs)

IDENTIFIKACE BYLIN

NE

ANO

TĚŽKÉ KOVY

Měď

ANO

ANO

Kadmium

ANO

ANO

Rtuť

ANO

ANO

Arzén

NE

ANO

PESTICIDY

Celkový počet pesticidů

Pouze 330 druhů

Minimálně 511 druhů

PLÍSNĚ A KVASINKY

Aflatoxin B1

NE

ANO

Celkové aflatoxiny

NE

ANO

BAKTÉRIE

Escherichia coli

ANO

ANO

Salmonella

ANO

ANO

Bylinné tablety a nápoje TCM Herbs patří jak z hlediska kvality, tak i kvantity bylin, a hlavně z hlediska naprosto bezprecedentního testování každé šarže (mj. na 511 druhů pesticidů) k tomu nejlepšímu, co si dnes můžeme v oblasti čínské medicíny představit a dopřát.

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.


V případě pochybností s výběrem
produktů doporučujeme Test Dobrý jazyk, který vyhodnocuje MUDr. Petr Hoffmann.

detail