patička

Příroda léčí nemoci!

Co třeba léčivé byliny ? Jakousi náhodou obsahuje každá nějakou látku, která má blahodárný účinek na člověka sužovaného chorobou. A člověk se naučil znát, při které neduhu nám jde k duhu heřmánek, kostival či šalvěj. Jako by byliny měly na tomto světě nějaké poslání. Každá jiné. A to už je další náhoda. Ale uvěřit v miliardy náhod je přinejmenším stejně náročné jako uvěřit v existenci programu, který ty náhody naplánoval. Jenomže materialistická víra v neomylnost mozku a pěti smyslů něco takového nepřipouští. A věda může poskytnout argumenty právě jen o mozku, ale ne o naší duši, jejíž existence není rovněž prokázána, a proto je radno (dle vědců) v ni nevěřit. Vědci však se svojí pevnou víru ve vědu (kterou jim nikdo nebere, neboť věda je úžasný vrchol lidského myšlení) jednají mnohdy tak, jakože co není vědecky dokázáno, neexistuje. Ale ono se nedá vědecky dokázat ani to, že duše neexistuje! Takže co s tím?

Když už tak svědomitě trvají na vědeckých důkazech, měli by to, nač nejsou důkazy, alespoň připustit. Jenže vysvětlujte to někomu, kdo je přesvědčen, že člověk má tykadla na všechno. Materialisté však jako by vycházeli z toho, že to, co nedokáže náš mozek a naše smysly postihnout, nemá právo na existenci, zatímco já si myslím, že má. A myslím si dokonce, že je toho tolik, že bychom se divili. Stručně řečeno, potřebuji už jen maličkost: aby mi někdo řekl, nejen PROČ se to vše dělo a děje samo od sebe, ale JAK se vědecky vysvětluje, že se to nemohlo a nemůže dít jinak. A tak, milí ateisté (či bezvěrci), věřte ve své miliardy náhod, a já zase budu věřit v Koncepci, podle které se ty vaše náhody shlukovaly do smysluplného řádu. Jen mi prosím netvrďte, že vaše víra je ta jediná pravá. Není o nic víc pravá než ta moje.

Ano, uvažuju jaksi po selsku, na rozdíl od kapacit, které se opírají o fyziku, chemii, biologii…Jejich úvahy jsou nekonečně fundovanější než ty moje, ale v jednom na tom jsme stejně – řečeno po sokratovsku: Víme jen, že nic nevíme. Jen se domníváme!

(Z knihy Jiřího Suchého: Klaun rozmlouvá s Bohem)


Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.