patička

Premenstruační syndrom z pohledu tradiční čínské medicíny

Premenstruační syndrom je soubor obtíží před menstruací a současná medicína je jako nemoc sice neklasifikuje, nicméně tento syndrom velice ovlivňuje zdraví ženy i její okolí. Z hlediska západní medicíny není tomuto stavu a těmto potížím přikládán až takový důraz a většinou se snaží tyto potíže bagatelizovat pod rouškou labilní ženské psychiky. Opak je však pravdou. Žena je křehká nádoba a jako s takovou by s ní mělo býti vždy a za všech okolností zacházeno, což se v dnešní době často neděje. Velice náročný život současné ženy, založený na opravdu hektickém moderním životním stylu a velice stresující a uspěchané době, to vše a mnoho dalšího se odrazí v životě ženy a prvním ukazatelem, jakýmsi indikátorem zdravotního stavu ženy, je její menstruace. Veškeré pochody, jak psychické, tak fyzické, se u ženy točí kolem menstruace a to již od dětského věku (kdy menstruace začíná) až do přechodu. Správný průběh menstruace, tj. pravidelná (po 28 dnech), nebolestivá, trvající 5 dnů, bez špinění a výtoků a rovněž bez premenstruačního syndromu zajišťuje základ zdraví každé ženy. Premenstruační syndrom není nemoc jako taková, je to soubor všech příznaků, které sami o sobě nejsou až tak dramatické, ovšem ve svém důsledku dohromady zapříčiňují později celou škálu nemocí. V Číně je proto těmto problémům věnován patřičný důraz, neboť se může jednat o počátek dalších, později se objevujících nemocí.

Jak to zjistíme?

Jak žena pozná, že se jedná i u ní o tzv. premenstruační syndrom? Můžeme hovořit o 2 okruhů obtíží - psychické a fyzické. Pro psychické příznaky jsou typické obzvláště rychlé změny nálady, podrážděnost, plačtivost, depresivnost, strach, melancholie, mrzutost, rozladěnost, vyčerpanost, nechuť k životu či naopak zvýšená pracovní aktivita, nemluvnost či naopak zvýšená hovornost apod. - prostě vše, z čeho nejbližší okolí pozná, že se opět blíží toužebně očekávané dny, na které se všichni společně těší, neboť všechny tyto potíže zmizí (jako mávnutím kouzelného proutku - což je typické) prvním výtokem menstruační krve. K fyzickým příznakům, které se objevují před menses, se řadí bolesti a zvětšování prsou, tlak na hrudi, pocit knedlíku či stažení v krku, časté vzdychání či zívání, nafouknutí a zvětšení břicha, přibývání na váze, otékání dolních končetin či obličeje (zadržování vody v organizmu), bolesti v zádech, zhoršení akné či ekzému, zvýšená chuť na sladké, objevující se cysty ve vaječnících, vazivové zduřeniny v prsou (cystická fibromastopatie).

A jak si tyto zdánlivě nesouvisející potíže vysvětluje čínská medicína?

Dle tradiční čínské medicíny (dále jen TCM) jsou za menstruaci odpovědny zvláště tyto 3 meridiány: dráha ledvin, jater a sleziny. V našem případě dráha jater a sleziny jsou hlavními „viníky“ premenstruačních potíží. Dráha sleziny krev „vyrábí“ a dráha jater je pak jakýmsi „rezervoárem“ krve. Můžeme si tento rezervoár představit jako nádobu, která se v optimálním případě po 27 dnů plní, aby pak 28. den přetekla ve formě menstruace u zdravé ženy. Zároveň však (naneštěstí) jsou všechny psychické disharmonie jako první směrovány opět do dráhy jater. Je celkem jedno, zdali se jedná o emoce potlačované, zadržované či naopak agresivní a cholerické - vše nakonec ve svém důsledku vede ke zpomalení průtoku krve a energie v dráze jater až k jejich blokádě. Zablokovaná játra pak utiskují slezinu, jež trpí jak pod bičem otrokáře a která pak nemůže produkovat dostatečně energie a krve, což vytváří pověstný začarovaný kruh. A to je právě příčina výše zmiňovaných potíží - neprůchodnost krve játry díky blokádě krve a energie, jež má 2 příčiny:

 1. emoce - ať již malé, ale neustále se opakující (dle hesla: 100x nic umořilo...) či nadměrné v podobě různých šoků
 2. „slabá“ krev v játrech - tento čínský pojem si lze představit jako málo vody v potoce, jež nemá sílu dále téci a zastaví se, čímž vzniká opět jakási blokáda.

Odstranit globální i lokální blokádu!

Blokádu energie a krve v dráze jater si pak můžeme představit jako „podvázání v pase“, kdy vzniká stav ne nepodobný chytré horákyni: stav nadbytku od pasu nahoru a naopak stav nedostatku od pasu dolů, stav vnitřního horka v horní části těla a naopak stav chladu v dolních končetinách atd. Tento stav je z hlediska západní medicíny velmi obtížně klasifikovatelný a tedy i léčen, neboť lze je jen těžko zařadit do nějaké škatulky nemoci a většinou pokročilejší stavy končí v psychologických a psychiatrických ambulancích, neboť kam jinam s nimi? Ne však tak je tomu u tradiční čínské medicíny, pro kterou je to přímo lahůdkou k zaléčení. Kupříkladu známý globus hystericus (tj. subjektivní pocit knedlíku v krku či trvalého stažení na hrudi, obzvláště se zhoršující při stresu, aniž by se nalezla organická příčina) je zcela logicky vysvětlitelný z hlediska tradiční čínské medicíny, kdy jde o již vzniklou blokádu energie a krve v dráze jater, na kterou „nasedá“ další blokáda energie a krve díky emočnímu stresu. Podobně i veškeré příznaky u premenstruačního syndromu jsou vysvětlitelné - před menses dochází k fyziologické blokádě krve a energie v dráze jater (rezervoár krve, který se postupně naplňuje a zvláště 3-5 dnů před vypuknutím menstruace je jakoby „natlakován“) a pokud tato přirozená blokáda nasedne na terén již patologicky blokovaný (ať již emočně či z nedostatečnosti krve - viz příčiny výše), tak vše vyústí v nám všem známé premenstruační potíže. Díky blokádě, která se dříve či později přemění na vnitřní horko, se stává i duch neklidný, podrážděný, náladový, vnitřní horko se tlačí z těla ven ve formě akné či ekzému, který se zhoršuje emocemi a před menses, podobně i vzdychání, zívání a časté hluboké prodechnutí odpovídá snaze organizmu podvědomě „mechanicky“ uvolnit energetickou blokádu v oblasti hrudníku. Rovněž i tato energetická blokáda způsobuje bolesti hlavy či prsou, neboť každá bolest je z čínského pohledu „hlad tkáně po energii“ a ta se díky blokádě nemůže uvolnit a vyživit patřičné okrsky. Tudíž i léčba těchto potíží by vždy měla směřovat nejdříve k odblokování a k harmonizaci, čili jakémusi vyvážení jazýčkových vah. A že je to někdy práce opravdu filigránská, jak na velice jemných a citlivých lékárnických vahách!

Nezlehčovat tyto situace!

Co je pro ženu z hlediska tradiční čínské medicíny rizikové, ba přímo nebezpečné u premenstruačního syndromu je fakt, že jakákoliv blokáda se v budoucnu může projevit na fyzické úrovni jako dlouhodobě ucpaný okap, který se může „vyboulit“ ve formě cysty, nádoru (ať již zhoubného či nezhoubného), myomu, fibromu... Neznám ženu, jež je takto zablokována a které na mamografii sdělí, že se jedná o vazivové nádorky, které jsou sice z 99% nezhoubné, ale mohly by se eventuelně „zvrhnout“ a tak ať se hlídá a pozoruje, co kdyby... A tak je z hlediska tradiční čínské medicíny již zmiňovaný začarovaný kruh dokonán a to by v tom byl čert, aby nakonec nedošlo k nejhoršímu! Proto (a nejen proto) je tak důležité zavčas se zbavit premenstruačních potíží již v počátku. Je zapotřebí odblokovat a zprůchodnit játra a tím i uvolnit emoce, posílit slezinu, vyživit a rozproudit krev.

„I při těch největších útrapách si zachovejme klidnou mysl a to jak ve starostech, tak i v radostech.“

Premenstruační syndrom může být dle TCM způsoben nejčastěji 3 příčinami:

 1. Stagnace energie Qi v játrech GAN QI ZHI

  se projevuje hlavně pocitem nervozity, depresí, a strachem, dále pak tlakem na hrudi, nechutenstvím.

  Vhodná strava je kupř. hovězí maso, celer, kmín, penízkovité houby, máta rolní, žlutá sója, okurka, fazole mungo, vaječný žloutek, pomerančová kůra. 2. Stoupající horký hlen

  se projevuje hlavně velkou podrážděností, nespavostí a bolestí hlavy, dále pak červeným obličejem, zarudlýma očima a tlakem na hrudi.

  Vhodná strava je kupř. celer, fazole mungo, kukuřice, okurka, mořské řasy (chaluhy).

   

 3. Nedostatečnost krve v srdci XIN XUE XU

  se projevuje hlavně pocitem deprese, nesouvislou mluvou a dlouhotrvající menstruací, dále pak nespavostí, zapomnětlivostí, nervozitou, únavou, lekavostí a celkovou duševní únavou a ochablostí.

  Vhodná strava je kupř. rýže, obiloviny, slepičí vejce, vlašské ořechy, med, šunka, skopové maso, vepřové maso, brambory a hroznové víno.


V případě pochybností při volbě bylinné směsi zkuste Test Dobrý jazyk nebo Test Dobré menstruace.

MUDr. Petr Hoffmann

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.