patička

Neplodnost z pohledu tradiční čínské medicíny

Dnešní doba je plná paradoxů. Na jedné straně se snažíme býti co nejvíce úspěšní, progresivní, nespoutaní a nevázaní, zkrátka býti IN, na druhé straně však bychom i rádi v budoucnu plnili naše tradiční představy o životě, včetně založení a výchovy dětí. Nějak to však ale úplně nejde dohromady, vždy je něco za něco, jedno na úkor druhého, neboli každá sranda něco stojí a co nestojí nic, to nestojí za nic. Za vše se v životě platí a každá akce má i svoji reakci. Skoro to vypadá, že vše, co jsme kdy v minulosti vykonali (dobrého i špatného) se nám později v různých podobách mnohonásobně vrací...

Mít či nemít zdravé dítě?

Filozofuji tak od počátku proto, že po dočtení tohoto článku by si každá žena měla uvědomit, že zdárné početí, donošení a přivedení na svět zdravého potomka je především v její režii (až na nepatrné výjimky, jež potvrzují pravidlo) a proto by se taky měla podle toho chovat a žít, aby si vše později nemusela vyčítat. Se stoupající životní úrovní a životními nároky jakoby přímo úměrně klesala i kvalita naší populace. Stává se pomalu vzácností narození zdravého dítěte, jehož matka neměla problémy v těhotenství, donosila dítě přirozenou cestou, porodila bez obtíží a děcko se po porodu zdárně vyvíjelo, aniž by trpělo později na ekzém, alergii či častá stonání apod. Proto platí i nadále : Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádru.
Tradiční čínská medicína je přírodní medicína, která z přírody vychází, řídí se přírodními zákonitostmi a zastává názor, že člověk by měl žíti v souladu s přírodou. Proto i my se budeme držet přirovnání, vycházejících z přírody, neboť jsou jasná a srozumitelná pro každého.

Péče o úrodnou půdu

Příprava na těhotenství a porod totiž nezačíná až od určitého měsíce požehnaného stavu v těhotenské poradně, ale již prakticky od 1. menstruace. Žena a její menstruace jsou i hlavními strůjci úspěšného početí potomka. Správně bychom měli říci : Zdravá žena a její správná menstruace, i když obojí jedno jest - zdravá žena má i správnou nebo-li zdárnou menstruaci. Co si pod pojmem „správná či zdárná menstruace“ můžeme představit? Je to menstruace, která se dostavuje pravidelně po 28 dnech (plus minus 3 dny jsou tolerovány), trvá 5 dní, není bolestivá, bez nadměrného či naopak nedostatečného krvácení, bez špinění před či po menses, není provázena předmenstruačním napětím (bolesti hlavy, bolesti a zvětšování prsou, bolesti v podbřišku a podžebří, nervozita, agresivita, plačtivost, otoky, přibývání na váze apod.). Jedná se o známý předmenstruační syndrom, na který se doporučuje užívat dnes již téměř legendární bylinnou směs JIA WEI XIAO YAO WAN, jež se stala pomalu evergreenem každé ženy, zajímající se o tradiční čínskou medicínu. Jak vidno, ne každá žena tyto předpoklady splňuje (ba spíše naopak). Není tak lehké k tomuto kýženému stavu se dopracovati a býti tou vyvolenou šťastnou to ženou.

Příprava na osetí

Již od 1. menstruace by si měli matky budoucích matek všechny tyto souvislosti dáti dohromady a uvědomit si, že v tu dobu záleží také na nich, zda-li budou míti v budoucnu zdravé vnouče. Jejich dcery totiž ještě zdaleka nejsou schopny všechny tyto informace přijmout a dožadují se těch nejradikálnějších a nejjednodušších řešení při prvních potížích s menses. Tablety proti bolesti, hormonální antikoncepce (ať již na „úpravu menses“, akné či zabránění početí), hormonální injekce k „vyvolání menstruace“ - to vše má vliv na pozdější potíže s otěhotněním, těhotenstvím, porodem či na děcko jako takové vůbec. Hormonální antikoncepce se chová jako semtex, i v malých (i v těch mikro !!!) dávkách způsobuje ohromné změny v organizmu, hlavně však dle čínské medicíny tzv. oslabí a zablokuje krev (viz. Hormonální antikoncepce). Z pohledu tradiční čínské medicíny je menstruace vždy jakýmsi přetékajícím pohárkem, který se 1x za 28 dní naplní a dostaví se menstruace. Pokud se menstruace opozdí, nedostaví či vynechává, jedná se téměř vždy dle tradiční čínské medicíny o nedostatečnou kvalitu krve. Tradiční čínská medicína doporučuje proto užívat bylinné směsi, jež vyživují a doplňují krev a současně ji tzv. rozhýbávají, což si můžeme představit jako rozproudění stagnující vody v potoce, kdy jí je málo. Nejvhodnější jsou v tomto případě bylinné směsi TONG JING WAN spolu s JIA WEI XIAO YAO WAN, jež upravují a harmonizují menstruaci i u mladých dívek. Nejen však děvčata v pubertálním věku, ale i dívky a ženy vůbec by se měli starat o svoji menstruaci. Je to vlastně jejich první ukazatel vyrovnanosti a podstatně vypovídá o mnoha aspektech ženského organizmu.

 

Zasadit strom, zplodit syna …

Plození dětí se v podstatě nějak neliší od ostatních zákonitostí v přírodě, kdy něco vzniká či se počíná kupř. zasazení semínka karotky do předem připravené země (i když, jak se praví v jednom vtipu : zkusil jsem obojí a nedá se to srovnat...). Za schopnost otěhotnět odpovídá u ženy dle tradiční čínské medicíny hlavně dráha ledvin a krev. Zůstaňme u našeho příkladu s karotkou - děloha s vaječníky zde představuje zemi, do které má býti zasazeno semínko. Aby semínko bylo kvalitní, je záležitost muže. Žena má zase na starosti, aby země byla úrodná a plodná (možná se vám vybaví stará píseň: Moravo, Moravo ... a jaké to potomstvo, rodí půda tvoje ? ). Pokud semínko se neujme či sice vzklíčí, ale později uschne, tak je výsledkem několika situací :

Nejčastější příčinou neplodnosti u žen je:

 1. Nedostatečnost v dráze ledvin - může se jednat o
  • nedostatečnost yang ledvin - SHEN YANG XU. YANG ledvin je jakýsi fyziologický oheň života, který zahřívá tělo na provozní teplotu, a když chybí, tak je v tomto případě půda zmrzlá a těžko ji lze osít. Semínko buď nevzklíčí vůbec či vzklíčí, ale záhy po vzklíčení zase zajde.
  • K příznakům, které zde můžeme pozorovat, patří kromě neplodnosti či samovolného potratu v prvních dnech těhotenství rovněž i slabá a opožděná menstruace, zimomřivost, bolesti v bedrech, závratě, pískání v uších, slabost v kolenou, jasně bledý vzhled, únava či hojné množství světlé moči. Samozřejmě, že ne všechny příznaky musí býti vyjádřeny, což platí i pro další situace - viz. Polycistické vaječníky. Doporučená bylinná směs je YOU GUI WAN, jež zahřívá a posiluje yang ledvin + REN SHEN CHA.
  • nedostatečnost YIN ledvin - SHEN YIN XU. Nedostatečnost YIN ledvin zde představuje půdu, které chybí živiny, je jakoby jalová. Semínko se v ní opět buď vůbec neuchytí či sice uchytí, ale do 3. měsíce zajde na úbytě, neboť chudá půda nemá dále již co nabídnout. K příznakům, které zde můžeme pozorovat, patří kromě neplodnosti či samovolného potratu do 3. měsíce těhotenství i slabá a opožděná menstruace, bolesti v bedrech, závratě, pískání v uších, noční pocení, sucho v ústech se žízní na malé loky vody, slabá paměť či malé množství tmavé moči. Doporučená bylinná směs je QI JU DI HUANG WAN, jež vyživuje a posiluje YIN ledvin + REN SHEN CHA.
  • nedostatečnost YIN ledvin s prázdným horkem - SHEN YIN XU + RE XU. Tento stav si můžeme představit jako předchozí případ, kdy jalová půda je navíc ještě extrémně suchá až rozpraskaná.
   K příznakům, které zde můžeme pozorovat, patří kromě neplodnosti, vzniklé po porodu, také silná menstruace, závratě, pískání v uších, noční pocení, sucho v ústech se žízní na malé loky, bolesti v bedrech, slabá paměť, malé množství tmavé moči, pocit horka v oblasti hrudi, na dlaních či ploskách, zarudnutí líček či podvečerní pocit horka. Doporučená bylinná směs je ZHI BAI DI HUANG WAN, jež vyživuje a posiluje YIN ledvin a ochlazuje prázdné horko v ledvinách + REN SHEN CHA.
 2. Vlhko ve spodním ohništi - XIA JIAO SHI je druhou nejčastější příčinou neplodnosti u žen. Spodní ohniště je dle tradiční čínské medicíny vše od pupíku dolů, tedy v podstatě podbřišek. Vlhko zde představuje bažinatou půdu, která je navíc jílovitá. Jedná se většinou o obézní ženy, které po porodu přibrali na váze a již pak nemohou otěhotnět. Je zapotřebí bažinu vysušit a přeměnit jílovitou půdu na úrodnou zemi. K příznakům, které zde můžeme pozorovat, patří kromě neplodnosti, vzniklé po porodu, i nadměrný poševní výtok, opožděná menstruace, bolesti a krvácení uprostřed cyklu, pocit tíže či obezita. Doporučenými bylinnými směsi je kombinace BEI XIE SHEN SHI WAN, jež vylučuje horko ze spodního ohniště a JIA WEI XIAO YAO WAN, jež harmonizuje genitální oblast v podbřišku + REN SHEN CHA.
 3. Další příčinou neplodnosti u žen může být nedostatečnost krve - XUE XU. Krev a YIN představují výživnou tekutou substanci, jakýsi přirozený substrát, kterým je zapotřebí zemi přihnojovat a posilovat. Krev je přirozenou součástí YIN a má za úkol zvlhčovat a vyživovat zemi. Jelikož jejich funkce jsou téměř totožné, tak jejich příznaky se od sebe příliš neliší. Při nedostatečnosti krve je země suchá a nevýživná. K příznakům, které zde můžeme pozorovat, patří kromě neplodnosti, vzniklé po porodu i slabá menstruace až vynechání menstruace, opožděná menstruace, únava, závratě, rozostřené vidění či bledost. Doporučená bylinná směs je NU KE BA ZHEN WAN, která posiluje a vyživuje krev + REN SHEN CHA.
 4. Chlad v děloze - HAN může býti rovněž příčinou ženské neplodnosti. Zde představuje zmrzlé hroudy země, do které se nepodaří zasadit semínko tak, aby vůbec vzklíčilo. Je zapotřebí rozbít hroudy a prohřát zemi. K příznakům, které zde můžeme pozorovat, patří kromě primární neplodnosti (dosud ještě žádné těhotenství) i opožděná menstruace, bolestivá menstruace, jasně červená menstruační krev s malými sraženinami, pocit chladu během menstruace, bolesti v bedrech či studené končetiny. Doporučená bylinná směs je FU KE ZHONG ZI WAN, jež vylučuje chlad z dělohy a zahřívá menstruaci + REN SHEN CHA.
 5. Stagnace energie Qi - QI ZHI je další možnou příčinou neplodnosti, vzniklé po porodu. Stagnace energie Qi je stav, kdy náš záhonek je ve stínu, přikrytý plachtou a nedostává se mu tolik energie tepla a světla. Je třeba odstranit plachtu a umožnit slunci jeho funkci. K příznakům, které zde můžeme pozorovat, patří kromě neplodnosti vzniklé po porodu i nepravidelná menstruace, předmenstruační napětí, tlak v prsou či podrážděnost. Doporučená bylinná směs je XIAO YAO WANREN SHEN CHA.
 6. Blokáda krve v děloze - YU XUE zde představuje situaci, kdy po dlouhou dobu nejsou přiváděny do záhonů živiny a voda, kupř. kdy zavlažovací hadice je ohnutá či zacpaná a voda v ní nemůže proudit. Je zapotřebí odstranit blokádu, narovnat hadice a zprůchodnit cestu výživy. K příznakům, které zde můžeme pozorovat, patří kromě neplodnosti, vzniklé po porodu i bolestivá menstruace či tmavá menstruační krev s tmavými sraženinami. Doporučenými bylinnými směsi jsou kombinace TONG JING WAN, jež rozprouďuje stagnaci krve v děloze a JIA WEI XIAO YAO WAN, jež harmonizuje genitální oblast + REN SHEN CHA.

Jaké potraviny jsou u jednotlivých typů neplodnosti vhodné a jaké je třeba naopak omezovat, naleznete v Testu Dobrá strava.

 

Semínko nad zlato

Také muži mají nezastupitelné místo v příčině neplodnosti. V hlavní roli jsou dle tradiční čínské medicíny jejich ledviny. V případě neplodnosti mužů se jedná vždy o nedostatečnost v této dráze.

 1. Při oslabení YANG ledvin - SHEN YANG XU jsou spermie sice v dostatečném počtu, avšak líné (mnoho povolaných, málo vyvolených). V tomto případě se jedná o kvalitativní poruchu, při níž se doporučuje bylinná směs YOU GUI WANREN SHEN CHA.
 2. Při oslabení YIN ledvin - SHEN YIN XU jsou sice spermie pohyblivé, avšak jejich počet je nedostatečný. V tomto případě se jedná o kvantitativní poruchu, při níž se doporučuje bylinná směs QI JU DI HUANG WAN event. ZHI BAI DI HUANG WAN (dle příznaků - viz výše) + REN SHEN CHA.
 3. Nejčastěji se jedná o kombinovaná postižení jak YANG, tak YIN ledvin - SHEN YANG / YIN XU, které v sobě zahrnuje jak kvalitativní tak i kvantitativní poruchu, tedy málo spermií, které jsou navíc líné. V tomto případě se doporučuje bylinná směs JIN GUI SHEN QI WANREN SHEN CHA.

Ze skleníku nebo ze zahrádky?

Zoufalí manželé, jež prošli mnoha strastiplnými vyšetřeními a vyzkoušeli všechny možné i nemožné metody, se dříve či později dopracují k možnosti poslední tj. zplození dítěte za uměle připravených podmínek. Z hlediska tradiční čínské medicíny víme, že tam, kde chybí energie QI, krev, YIN či YANG, je to vždy sázka do loterie. Země, která sama nemá dostatek živin pro sebe „odmítá“ živit ještě někoho dalšího ... Odumření plodu či nemožnost otěhotnět je výsledkem přirozené obrany oslabeného organismu, který sám bojuje o místo na slunci. V tomto světle se jeví umělá oplodnění a uměle udržovaná těhotenství poněkud uměle. Uměle vzniklá těhotenství si můžeme představit asi tak, jako kdybychom neúrodnou půdu na malém kousku zalili a uměle pohnojili, aniž bychom ji předtím řádně nezkultivovali, nevypleli, přirozeně nepohnojili, nezrýpali. Rovněž uměle udržovaná těhotenství a děti z nich se rodící si můžeme připodobnit ke karotce, jež je pěstovaná ve skleníku. Sluníčko je zde nahrazováno umělým světlem a teplem, země je přihnojována dusičnany a jinými „výživnými“ chemikáliemi a výsledný produkt pak také podle toho vypadá a chutná. Ne, že by nevyrostl, naopak, bývá hmotnostně veliký a i v hojném počtu (často se rodí dvojčata ze zkumavky), ovšem rozdíl v kvalitě je patrný. Zcela jinak chutná karotka ze supermarketu a zcela jinak z naší domácí zahrádky (o kuřatech a brojlerech z velkochovu ani nemluvě). Domácí karotka je sice menší, ale naše a pro její vypěstování jsme museli také něco udělat a zasloužit si ji, nejen přijít do obchodu a nakoupit. Vše se za peníze přeci jen koupit nedá ...(Více ZDE)

Čínská medicína zná recept, jak přirozeným způsobem přeměnit neúrodnou půdu na půdu úrodnou. Na vás pak záleží, jakou cestu zvolíte a jaké budou naše příští generace. V každém případě je zdravé dítě malý zázrak.

V případě zájmu o nejideálnější čas k početí dítěte, případně i o výběr pohlaví dítěte si můžete jednoduše vyzkoušet výpočet na našem webu v Kalendáři početí.

MUDr. Petr Hoffmann


Podstatným krokem k úspěšnému otěhotnění je pochopení průběhu ženského cyklu. Ideální pomoc pro všechny páry řešící nevysvětlenou neplodnost je minipočítač Baby-Comp, který na základě ranního měření bazální teploty sondou v ústech a programu postaveném na statisících teplotních křivek s vysokou přesností (99,3%) určuje plodné a neplodné dny vašeho cyklu. Baby-Comp také dokáže rozpoznat den ovulace, předpovídat plodnost na 6 dnů dopředu, upozornit na případné gynekologické potíže (anovulační cykly), v případě otěhotnění upozorňuje na toto už od pátého dne a potvrzuje od osmnáctého dne, vypočítává datum oplodnění a datum porodu. Po porodu lze Baby-Comp používat pro zajištění bezpečné a spolehlivé ochrany před dalším těhotenstvím. Baby-Comp představuje naprosto přirozenou, ekologickou a zdravou metodu nezatěžující organismus.

Více na: www.naturcomp.cz

V případě pochybností při volbě bylinné směsi zkuste Test Dobrý jazyk nebo Test Dobré menstruace.

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.