patička

Strach, úzkosti, obavy … dle TCM

 

Všechno je věcí názoru – jen základní prvky jsou pravdivé. (Démokritos)

Každý člověk si vytváří ve své mysli naprosto zbytečné a nadbytečné strachy, které se nakonec (minimálně 99% z nich) nikdy nevyplní! Strach dle TCM ve svém konečném důsledku blokuje volný pohyb energie čchi a krve QI ZHI / YU XUE, oslabuje esenci ledvin SHEN JING XU a ducha v srdci XIN SHEN. Je ostatně i příčinou mnoha psychosomatických nemocí. Pohled psychoanalytiků C.G. Junga a S. Freuda je pro našince obtížně rozšifrovatelný, proto se podívejme jednodušeji úhlem TCM na tuto problematiku:

Strach, úzkosti, obavy … jsou odrazem našeho ega. Ego čili takové druhé naše JÁ, které máme každý z nás v sobě, představuje sbírku našich myšlenek, naplněných strachem, o tom, že nejsme absolutně perfektní takoví, jací jsme. Pravdou je, že jsme mnohem více než naše ego – mnohem více, než nás naše ego nutí si myslet, že jsme. Proto nikdy nezapomínejme na starou osvědčenou pravdu: Všechny myšlenky (o sobě či o druhých) se dají VŽDY změnit!

Všechno je jinak, pravil i moudrý rabín: Když umíral, shromáždila se kolem rodina, i starší obce židovské přišli a prosili, aby jim zanechal svou moudrost. Ale starý pán byl unavený. A tak poslali pro nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. Ten k ránu přišel, klekl u lože a naléhal: „Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za svůj život, budeme ji potřebovat." Starý pán otevřel oči a řekl: „Všechno je jinak." No, a potom umřel.

 

Překročme tedy svůj stín, své ego

Ego vždy hledá příčiny u ostatních – Zásadou ega je: Když nastane problém a věci se nevyvíjejí tak, jak by měly, koukej z toho rychle někoho obvinit! Popři svou vinu! Braň se!

Jak si pomoci? VŽDY ZAČNĚME U SEBE! Jedině tak se zbavíme našich klapek na očích (potažmo v mysli) a můžeme vše vidět čistěji a jasněji. Ostatně i Matka Tereza praví: Chceš-li změnit svět, začni u sebe!

Ego nechce, abychom se vyvíjeli jako osobnost – Ego praví, že život je boj, miluje konflikty, kdy po každém úspěchu následuje neúspěch, nikdy neodpouští a věří na pomstu.

Jak si pomoci? ODPUŠTĚNÍ – MILOSRDENSTVÍ – LÁSKA. Toto jednoduché (nejen křesťanské) trio neuvěřitelně a nesmírně uleví celé řadě nekončících, dlouhodobých a obtížně léčitelných potíží.

Ego nikdy nechce pro nás to nejlepší – Ego je poháněno kupředu strachem, rodí se ze strachu a živí se strachem, jinak by zemřelo.

Jak si pomoci? NEBOJME SE – RADUJME SE a těšme se a užívejme si každý okamžik našeho života (carpe diem) čili jak je psáno v knize knih: Nedělejme si starosti o zítřek, zítřek má svých starostí dost!

Ego si nepřeje, abychom byli šťastní – Ego nechce, abychom byli duševně vyrovnaní, silní a šťastní. Mnohokrát se v našem životě odehrávají „neštěstí“ (neboli moderním slovem krize, depky, vyhoření apod.), která jsou ve skutečnosti výzvami a šancemi do budoucna.

Jak si pomoci? Měli bychom v nich hledat NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI A NOVÉ NADĚJE neboli všechno zlé je k něčemu dobré, jak popisuje i stará známá zenová legenda o různém úhlu pohledu na stejnou situaci:

Byl jednou jeden stařec jménem Ling Pu. Se svou rodinou žil na farmě na vrcholku hory. Jednoho dne se mu na pastvině ztratili dva koně: prostě utekli od stáda a zmizeli. Ihned se seběhli vesničané a vyjádřili mu svou soustrast nad neštěstím, které postihlo jeho dům. Starý Ling Pu se poškrábal na bradě a zeptal se: „A jak víte, že můj dům postihlo neštěstí?“ Vesničané se tomu podivili a vrátili se do údolí. Stalo se totiž to, že dva koně se připojili ke stádu divokých koní, ale později se na Ling Puovu farmu vrátili. Nikoli však sami: přivedli s sebou několik dalších koní z divokého stáda. Vesničané z údolí se opět seběhli, aby Ling Puovi gratulovali k novému přírůstku a k velkému štěstí, které navštívilo jeho dům. Starý Ling Pu se na ně zadíval a pravil: „A jak víte, že můj dům navštívilo štěstí?“ Vesničané se opět podivili, ale pak se rozešli do svých domovů. Krátce poté se syn Ling Pua snažil osedlat divokou kobylu a těžce se zranil. Pokusil se na ni vyskočit, ale ona ho okamžitě shodila na zem a zlomil si nohu. Vesničané se opět rojili kolem Ling Puova domu a opět vyjadřovali soustrast k velkému neštěstí, které ho postihlo. Avšak stařík zůstal podivuhodně klidný. Podíval se na ně a zeptal se: „A jak víte, že mne postihlo neštěstí?“ Vesničané chvíli reptali a pak se rozešli. Brzy se rozhořela válka a všichni mladí muži z vesnice dostali povolávací rozkaz – kromě Ling Puova syna, který byl zraněný…

 

Pomocné bylinné prapory TCM

Dle TCM se v těchto případech vždy jedná o nerovnováhu mezi 2 velkými osami těla, a sice o patologii vertikální a horizontální osy v našem pomyslném kruhu harmonie. Vertikální osa představuje vztah dráhy srdce XIN a ledvin SHEN, zatímco horizontální osa vztah jater GAN a sleziny PI.

 

Horizontální osa játra GAN a slezina PI je velmi pracovitou a dynamickou kombinací, jež je jemně vyvážena tak, aby průběžně produkovala maximum energie čchi a krve QI/XUE. Díky ní tak máme dostatek energie a krve pro naše každodenní fungování. Všechny naše orgány tyto substance potřebují a vyžadují. Proto je tento stav založen na důvěrném vztahu, jenž je ale na druhou stranu i docela snadno narušitelný – kupř. když se rozčílíme nebo pohádáme u jídelního stolu, záhy se objeví žaludeční nevolnost („v žaludku lítají motýle“), průjem či zvracení. Často jsou vyvolávajícím faktorem malé věci, které se dějí pořád a pořád dokola (malá podráždění typu čtení novin, sledování negativních zpráv, zanedbávání fyzického cvičení…) a když se nahromadí, tak vznikne problém. Toto vše jasně ukazuje na nerovnováhu mezi játry GAN a slezinou PI. V případě, že se nepřidají další zatěžující faktory, stav se vrací velice záhy a docela snadno do původní rovnováhy. Tudíž platí, že snadno se tento vztah vyvede z rovnováhy a snadno se do ní zase navrací neboli bouřlivý a rychlý průběh, ale většinou dobrý konec. Za toto krátkodobé každodenní narušení naší psychické pohody mohou emoce jako je kupř. vznětlivost, výbušnost, podrážděnost, netrpělivost, vztek, nedůtklivost, neurvalost či naopak potlačení emocí a jejich zadržování v sobě – obojí vede k nerovnováze, neboť oba stavy nejsou pro člověka a jeho energii čchi QI přirozené. Ta by měla u zdravého jedince proudit jedna báseň - plynule, klidně a nepřerušovaně. Doporučené bylinné směsi XIAO CHAI HU WAN a/nebo JIA WEI XIAO YAO WAN jsou v těchto případech optimálně harmonizujícími tzv. léky 1. volby.

 

 

Bledý nateklý a vlhký jazyk s postranními obtisky zubů, s bílým vlhkým povlakem, se širokou žaludeční rýhou uprostřed jazyka (slezina PI, žaludek WEI).

 

Vertikální osa srdce XIN a ledviny SHEN je zcela zásadní pro naši schopnost žít, pro naši základní dynamiku energie čchi QI a regulování YIN a YANG. Je mnohem důležitější než předchozí osa játra GAN a slezina PI. V zásadě se jedná o základní vztah mezi YIN a YANG – tedy vodou a ohněm. Zdravá a vyrovnaná vertikální osa je nezbytná pro udržení rovnováhy jinu a jangu v těle. Tato dynamika je vyjádřena tak, že když oheň srdce XIN HUO zahřívá a aktivuje vodu ledvin SHEN SHUI, tak voda ledvin zase ochlazuje a omezuje oheň srdce, čímž se udržuje i vzájemná rovnováha (jako když v motoru auta voda v chladiči ochlazuje přehřátý motor tak, aby měl vyrovnané otáčky a optimální výkon…). Tato rovnováha se musí neustále upravovat. Hlavní funkcí této vertikální osy je jasné myšlení, jasné vnímání, dobrá paměť, termoregulace těla a reprodukce potomstva. Jasné myšlení a vnímání je pak zásadní, neboť duch srdce SHEN XIN (nazývá se také SHEN stejně jako ledviny SHEN…) je jen více vytříbenou a jemnou formou ledvinové esence SHEN JING, která je zase naopak tou nejhutnější formou energie v těle. Pokud je srdeční duch XIN SHEN kvalitní a vychází z „dobrého kořene“ (z dostatečně silné esence ledvin SHEN JING), tak i naše vnímání světa a fungování v něm je „normální“. Harmonická vertikální osa srdce XIN a ledvin SHEN je tedy klíčová pro schopnost našeho normálního fungování – tedy pro zařazení se do společnosti a nalezení správné orientace v životě.

Nedostatek YIN ledvin

Narušená vertikální osa v sobě zahrnuje dlouhodobé psychické potíže a zranění, jejichž příčinou je celá řada vyvolávajících faktorů – vrozená dispozice neboli konstituce s tendencí emoční zranitelnosti, křehkosti či slabosti (typická pro ni je úzká dlouhá rýha uprostřed jazyka, zasahující až ke špičce), strach, úzkosti, obavy, nezpracované emoce z dětství (kupř. traumata, alkoholismus rodičů, zneužívání, šikany ve škole, pocit nedostatku lásky…), šoky (např. autohavárie, přepadení, šikany na vojně či v práci, nadměrné leknutí, epidemie …), frustrace, dlouhodobý pocit ublíženosti, nevyřešené křivdy z minulosti, zaťatost a umíněná zatvrzelost, neschopnost odpustit a urovnat si vztahy (kupř. nedořešené partnerské vztahy z minulosti), dlouhodobý psychoteror v práci či v rodině, stejně jako užívání drog, workoholismus, přepracování, nadměrná sexuální aktivita, dlouhodobě špatná životospráva a duševní hygiena, dlouhodobá nespavost, práce v trojsměnném provozu, stáří, apod. Typické jsou pro tyto duševní stavy červené body na špičce jazyka, jež dle TCM odpovídají zablokovaným emocím v srdci XIN.

Nedostatečnost krve srdce XIN XUE XU se projevuje jako bušení srdce s úzkostí, neklid a zapomnětlivost. Kvůli nedostatečnosti krve a jinu XUE/YIN XU vzniká oheň z nedostatku HUO XU, jenž zneklidňuje ducha v srdci XIN SHEN a způsobuje podrážděnost, nespavost, neklidný spánek, spánek rušený nepříjemnými sny, probouzení se, neschopnost přemýšlet a soustředit se. V případě nedostatečné esence ledvin SHEN JING stoupá duch SHEN do srdce XIN a způsobuje noční pocení (klimakterium s návaly horka a bušením srdce), afty či vřídky na jazyku a v ústech (dle TCM jazyk je „výhonkem srdce XIN“) či sušší stolicí (nedostatečný jin YIN XU nepromazává střeva). Typické jsou pro horko srdce XIN RE i opakující se záněty močového měchýře (řezání a pálení při močení) bez bakteriálního nálezu. Rovněž jinová esence, jež v průběhu života nezadržitelně ubývá podobně jako vosk na svíčce, se projevuje ve stáří jako ztráta krátkodobé paměti a orientace se v životě (kupř. Alzheimerova choroba).

Vždy jde nakonec o to podpořit rovnováhu YIN a YANG a zdravý pohyb energie čchi QI. Co nastane, když toto přestane fungovat? Na jednu stranu mohou býti srdce XIN a ledviny SHEN příliš blízko u sebe – schází dostatek YIN a YANG, aby se vše mohlo dobře rozpohybovat. Systém se tak stává statický a vzniká jakési nezdravé letní bezvětří, které nevede k proudění energie čchi QI (letní dusné vedřiny). V tom případě se užívá bylinná směs BAN XIA HOU PO WAN. Na druhou stranu mohou býti srdce XIN a ledviny SHEN od sebe příliš vzdáleny a pak dochází k rozpojení rovnováhy, k chaosu a příliš velké vichřici či tornádu (náhlé letní bouřky). My však chceme pouze a jen příjemný mořský vánek, jenž vede ke zdravému proudění energie čchi QI a balanci YIN a YANG. V tom případě se zase užívá bylinná směs TIAN WANG BU XIN WAN, jejíž excelentní bylinná sestava navozuje opětovnou harmonii vertikální osy srdce XIN a ledvin SHEN do normálu, a tedy i klid, radost a pokoj v duši.

 

 

Tenký úzký červený jazyk se zarudlou špičkou a červenými body na špičce jazyka, s úzkou, tenkou a dlouhou srdeční rýhou (srdce XIN).

Nedostatek YANG ledvin

V případě nedostatku jangu v ledvinách SHEN YANG XU, který je nejčastěji konstitučně vrozený, dochází k stavu tzv. chlad dole a horko nahoře. Jedná se kombinovaný stav prázdného chladu v ledvinách SHEN a plného horka v srdci XIN a horním ohništi ZHONG JIAO, neboť nedostatečný jang ledvin (resp. ministerský oheň) nekontroluje císařský oheň v srdci XIN. Tento oheň se pak stává nadměrným a dochází k poměrně zvláštnímu a ojedinělému stavu se všemi jeho důsledky - četné, paradoxní a rychle se měnící příznaky, které mnohdy vedou až k myšlence na hypochondrii, avšak pacient je vskutku nemocen! Jedinečná bylinná směs pak harmonizuje tuto neutěšenou situaci, a jak již sám její název napovídá WU MEI WAN (Východ ze slepé uličky) vyvede z nekonečného labyrintu potíží a neustále nových nemocí.

 

 

Jazyk bledý a nateklý s bílým povlakem a se srdeční rýhou uprostřed

Kombinace vertikální osy a horizontální osy současně je v praxi velice častá, neboť nežijeme ve vakuu či v ideálních poměrech a podmínkách. V tom případě TCM doporučuje kombinaci bylinných směsí TIAN WANG BU XIN WAN a/nebo BAN XIA HOU PO WAN spolu s bylinnou směsí JIA WEI XIAO YAO WAN a/nebo XIAO CHAI HU WAN. Všechny tyto 4 směsi úspěšně nahrazují použití různých chemických léků jako je Lexaurin, Neurol, Rivotril, trankvilizérů (léků na uklidnění), léků na nespavost apod. a lze je použít i u lehčích neuróz, panických atak, fobií, neurocirkulačních astenií, mírných depresí, trém, napětí, nespavosti apod., neboť léčí samotnou příčinu a podstatu problému – tzv. ukotvují ducha v srdci a balancují YIN a YANG. Koneckonců dobrá psychika je jen o harmonizaci a harmonickém vnímání světa!

 

 

Bledě fialový jazyk s nateklými okraji, s bílým vlhkým povlakem a se širokou žaludeční rýhou uprostřed jazyka, která zasahuje až do špičky jazyka (srdeční rýha)

 

Text: MUDr. Petr Hoffmann

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.