patička

Nespavost

aneb co je v životě nejsladší?

Pod pojmem nespavost se řadí neschopnost usnout, probouzení se během noci, probouzení se brzy nad ránem a povrchní či neklidný spánek. Potřeba spánku závisí i na našem věku: děti obecně potřebují více spánku (půlroční dítě až 16 hodin, 2 leté 13 hodin, 12 leté 10 – 12 hodin), v dospělosti se postupně potřeba snižuje (v 18 letech 9 hodin spánku, mladí lidé kolem 7 – 8 hodin, lidem nad 60 let pak stačí již 5 – 7 hodin spánku). Nespavost ovlivňují mimo vnitřních faktorů (viz dále) také vnější faktory jako jsou náhlé změny počasí, pití kávy či silného čaje (hlavně před spaním), konzumace jídla před spaním či „těžkého“ jídla vůbec, adaptace na jiné prostředí, postel, časové posuny při přeletech, příliš horka či naopak příliš chladu v ložnici, náhlé emoční šoky či rozrušení a obavy, s kterými usínáme. Neschopnost spát při bolestech, kožním svědění či astmatu apod. se nepovažuje za nespavost!

 

Jak si kdo ustele…

Podle tradiční čínské medicíny (TCM) tou nejlepší pozicí pro zdravý spánek a usínání je tzv. stabilizovaná poloha – jedná se o leh na pravém boku s pravou paží lehce pokrčenou na polštáři a vystrčenou ven, levá paže pak volně odpočívá na levém boku. Tato poloha je optimální proto, že srdce je výše než játra a krev tak může volně cirkulovat a naopak – játra, která jsou níže než srdce, zase „shromažďují“ krev a zklidňují tím ducha, čímž podporují zdravý spánek. Rovněž i žaludek a střeva jsou v této pozici uvolněné a mohou tak vesele trávit potravu a posouvat ji směrem dolů. Pokud nemůžeme usnout v pozici na zádech, jedná se (z pohledu TCM) vždy o stav nadbytku SHI, pokud usínáme pouze v pozici na zádech a s vystrčenými pažemi, pak jde o stav horka RE, pokud usínáme vždy pouze v poloze na břiše, jedná se o stav nedostatku XU (hlavně dráhy žaludku WEI), pokud usínáme vždy a pouze na levé straně, v tom případě se jedná o nedostatečnost energie čchi QI XU a krve XUE XU v dráze srdce XIN a naopak o nadbytek SHI v dráze jater GAN.
A nezapomeňte, že nejlepší meditací na světě je spánek!

 

Proč spíš(e) nespíš?

1. Emoční stres je v dnešní době alfou a omegou u většiny poruch spánku. Nadměrné starosti, obavy, úzkosti, strachy, nadměrné či neustálé (obsedantní) přemýšlení, sklon k smutku či plačtivosti, nostalgické prodlévání v minulosti, vnitřní neklid, hněv, podrážděnost, frustrace, pocit viny či ukřivděnosti, ale i závist, potlačovaný hněv, nenávist, nevraživost, zatrpklost či plané klevetění – to vše vede buď k vyčerpání jin YIN XU nebo krve XUE XU, která pak dostatečně nesvlažuje ducha SHEN a nebo ke stagnaci jaterní energie čchi GAN QI ZHI, která se později mění v jaterní oheň GAN HUO, či umožňuje stoupání jaterního jang GAN YANG SHI, jež „spaluje a dráždí“ ducha HUN v játrech GAN, čímž je uzavřený okruh dokonán. Je zapotřebí, abychom život žili a ne abychom o něm neustále přemýšleli!

2. Přepracování si dnes drží zaslouženě druhou příčku v našem pomyslném žebříčku. Dlouhotrvající práce bez odpovídajícího odpočinku, stresová práce (hlavně práce s lidmi), práce bez pravidelné a kvalitní stravy – to vše vede opět k šáhnutí si do „rezerv“ organismu, jež jsou uložené v ledvinách SHEN, a následně tak dojde k vyčerpání jin ledvin SHEN YIN XU. Díky tomu se rozhoří „oheň z prázdnoty“ HUO XU v srdci XIN. Tento druh nespavosti, kdy dráha ledvin SHEN nekomunikuje s dráhou srdce XIN, je nejčastější hlavně u starších lidí. Biorytmus spánku a jeho seřízení.

3. Strava a stravování, které je nepravidelné, opulentní (přejídání se obecně a to hlavně na noc), nadměrná konzumace tučných jídel a potravin, přinášejících do organismu tzv. horko RE (červená masa, ostrá a kořeněná jídla, smažené, grilované či pečené pokrmy, ale i černá káva a alkohol) – to vše má za následek poruchy zažívání a to buď vznikem žaludečního hlenu WEI TAN, který pak zneklidňuje ducha SHEN v srdci XIN nebo vznikem vnitřního horka NEI RE (hlavně v játrech GAN). Nebo vede ke stagnaci potravy v žaludku WEI JI SHI, která je častou příčinou nespavosti v dětském věku. Jak se vhodně stravovat naleznete na našem webu ve 12 stříbrných pravidel správného stravování.

4. Konstituční dispozice, která ukazuje na slabou dráhu žlučníku DAN a srdce XIN, se v praxi projevuje bázlivostí, ustrašeností, nerozhodností, nízkým sebevědomím, obtížným prosazováním se, nedostatkem odvahy – tito lidé jsou od narození předurčeni k poruchám spánku a to se hlavně projevuje probouzením se nad ránem (kolem 4. hod.) s nemožností již dále usnout.

5. Další faktory jako je kupř. přetrvávající horký toxin RE DU po prodělaném horečnatém onemocnění, jež zneklidňuje ducha SHEN (kupř. nespavost u chronického únavového syndromu) nebo nadměrná ztráta krve v dětství (po úrazech či operacích) může vést v dospělosti také k nespavosti. Podobně působí i dlouhodobě užívané léky jako hormony včetně hormonální antikoncepce, analgetika či antibiotika, které z pohledu TCM oslabují krev XUE XU či blokují krev YU XUE, jež pak nedostatečně zklidňuje a vyživuje ducha SHEN.

 

Když spáti sladce nejde vždy tak hladce

Dle tradiční čínské medicíny je neschopnost usnout způsobena nedostatkem krve XUE XU, probouzení se v noci je zapříčiněno nedostatkem jin YIN XU, probouzení se nad ránem pak nedostatečností v dráze žlučníku a srdce DAN/XIN XU, neklidný spánek pak horkem RE nebo ohněm HUO či stagnací potravy JI SHI. Toto vše platí obecně, v praxi se pak jednotlivé obrazy mezi sebou různě kombinují – tak jak to i v životě chodí (neboli jak říká Pižďucha v divadle Sklep: Tak život chodže …).

V zásadě si však můžeme rozdělit původce nespavosti z nedostatku XU a z nadbytku SHI – je to podobné, jako když máme motor, který je přehřátý (díky velkému výkonu a „tůrování“) a večer dlouho trvá, než vychladne – to je stav nadbytku SHI. Při stavu nedostatku XU naopak chybí olej a voda v motoru, který se pak snadno přehříváNespavost z nedostatku zahrnuje v sobě nedostatečnost krve v srdci a ve slezině XIN/PI XUE XU, nedostatek jin ledvin, jater a srdce SHEN/GAN/XIN YIN XU, nedostatečnost žlučníku a srdce DAN/XIN XU či nedostatečnou komunikaci mezi srdcem XIN a ledvinami SHEN. Nespavost z nadbytku zase představuje oheň jater a srdce GAN/XIN HUO, stagnující energii čchi jater GAN QI ZHI a srdce XIN QI ZHI, stagnaci potravy JI SHI, blokádu krve v srdci XIN YU XUE, stagnující hlen TAN, jenž zneklidňuje ducha SHEN, či přetrvávající horký toxin RE DU.

Pravidelné a hlasité chrápání představuje z pohledu TCM většinou stagnující hlen TAN ze žaludku WEI, jenž stoupá v protisměru QI NI.

Následující podrobnější rozbor jednotlivých příčin je seřazen dle nejčastějšího výskytu nespavosti v praxi:

1. Oheň jater GAN HUO se projevuje neklidným spánkem, nepříjemnými sny a nočními můrami, dále podrážděností, sklonem k hněvu, pocitem hořkosti v ústech, bolestmi hlavy, motolicemi, červeným obličejem, žízní, suchou stolicí až zácpou a tmavší močí.

2. Oheň srdce XIN HUO se projevuje probouzením se během spánku, nočními můrami, sny o létání, dále duševním neklidem, pocitem hořkosti v ústech, obzvláště po ránu a žízní.

3. Stagnace energie čchi v játrech GAN QI ZHI se projevuje nespavostí, neklidným spánkem, sny plnými obav či hněvu, dále pak bolestmi v podžebří a kolem žaludku, nafouknutím, náladovostí, sklonem k depresi a u žen předmenstruačním syndromem s napětím v prsou.

4. Ledviny a srdce spolu s nekomunikující SHEN/XIN YIN XU se projevuje nespavostí, častým probouzením se v noci, obtížným usínáním, dále pak suchostí v krku, nočním pocením, horkem v pěti srdcích (na ploskách, dlaních a na hrudi), bušením srdce, oslabenou pamětí, závratěmi, duševním neklidem, snadnou lekavostí či záškuby ve spánku, pískáním v uších nebo bolestmi v zádech.

5. Nedostatečnost jin jater GAN YIN XU se projevuje probouzením se, nadměrným sněním, mluvením ve spánku, v těžším případě i chozením ve spánku (náměsíčností), dále pak suchostí v krku, podrážděností, rozostřeným viděním, pocitem horka, suchosti a bolesti v očích, suchou kůží, suchými vlasy a závratěmi.

6. Horký hlen zneklidňující ducha DAN TAN RE se projevuje neklidným spánkem, trhavými pohyby a převalováním se během spánku, nepříjemnými sny, nočními můrami, dále chrápáním s pocitem tíže v těle, motolicemi, pocitem tlaku na hrudi, nevolností, nechutenstvím, bušením srdce, pocitem horka, hlenem v krku, lepkavou chutí v ústech a duševním neklidem.

7. Nedostatečnost jin ledvin a jater SHEN/GAN YIN XU se projevuje probouzením se, hojným sněním, mluvením ve spánku, v těžších případech i chozením ve spánku (náměsíčností), dále pak suchostí v krku, podrážděností, rozostřeným viděním, pocitem horka, suchosti a bolesti v očích, suchou kůží, suchými vlasy, závratěmi, pískáním v uších, bolestmi v bedrech a nočním pocením.

8. Nedostatečnost žlučníku a srdce DAN/XIN QI XU se projevuje typickým probouzením se nad ránem (kolem čtvrté hodiny) s nemožností již opět usnout, povrchním spánkem, hojným sněním, dále pak sklonem k bázlivosti či ustrašenosti, plachosti, nesmělosti, nerozhodnosti, bušením srdce, únavou, depresí a pocitem krátkého dechu.

9. Nedostatečnost krve v srdci a ve slezině XIN/PI XUE XU se projevuje nespavostí, obtížným usínáním, dále pak bušením srdce, únavou, nechutenstvím, mírnými úzkostmi, závratěmi, rozostřeným viděním a bledým obličejem.

10. Stagnace energie čchi v srdci XIN QI ZHI se projevuje nespavostí (všeho druhu), dále bušením srdce, pocitem napětí či tlaku na hrudi, depresemi, mírným pocitem knedlíku v krku, mírným nedodechnutím se, zíváním, nechutenstvím, studenými a unavenými končetinami a mírně nafialovělými rty.

11. Blokáda krve v srdci XIN YU XUE se projevuje nespavostí (všeho druhu), trhavými pohyby a převalováním se během spánku, dále bušením srdce, bolestí na hrudi, duševním neklidem, úzkostí a strachem.

Doporučené bylinně směsi: XUE FU ZHU YU WAN

12. Přetrvávající horký toxin RE DU se projevuje po prodělaném horečnatém onemocnění neklidným spánkem, probouzením se v noci, dále pak duševním neklidem, nemožností zůstat chvíli sedět nebo ležet, pocitem plnosti na hrudi, trávicími obtížemi kolem žaludku a pálením žáhy.

Doporučené bylinné směsi: HUANG QIN WAN nebo HUANG LIAN JIE DU WAN

 

10 Doporučení pro klidný spánek

  1. Choďte spát, pokud možno, v pravidelnou dobu.
  2. Vstávejte ráno, je-li to možné, také pravidelně.
  3. Nespěte ani nedřímejte přes den.
  4. Zkuste se před spaním zklidnit kupř. teplou koupelí, hudbou, čtením…
  5. Pravidelně denně cvičte, ale nezařazujte těsně před spaním namáhavá cvičení!
  6. 3 - 4 hodiny před spaním se vyvarujte stimulačních prostředků (alkoholu, kofeinových nápojů, cigaret, videoher; ideálně i bez sledování obrazovky PC, TV, telefonů apod.).
  7. 3 - 4 hodiny před spaním nejezte příliš – zejména ne těžce stravitelná jídla.
  8. Mějte v ložnici co největší tmu.
  9. Mějte v ložnici přiměřenou teplotu a dle roční doby i adekvátní peřinu či přikrývku.
  10. Nespěte v ložnici s domácími zvířaty…

 

Do vínku proti trampotám jsme v životě dostali 3 věci:
naději, smích a spánek!

 

V případě pochybností při volbě bylinné směsi zkuste Test Dobrý jazyk® nebo Test Dobrý spánek®.

 

text: MUDr. Petr Hoffmann
ilustrace: akad. arch. David Vávra

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.