patička

TCM GU syndrom

Nemoci a jejich projevy mohou nabývat nejrůznějších podob, ale dle TCM je způsobuje jeden typ tzv. GU syndromu. Je to komplex chronických zánětlivých nemocí, jenž vzniká na podkladě konstituční nedostatečnosti (kupř. nedostatečnost energie čchi QI XU, krve XUE XU, jinu YIN XU, jangu YANG XU či esence ledvin SHEN JING XU) s přetrvávající skrytou škodlivinou jako jsou viry, baktérie, chlamy­die, kvasinky, parazité, spirochéty (kupř. horký toxin RE DU, vlhko a horko SHI/RE, oheň HUO, hlen TAN apod.). Patří sem většina chronických zánětlivých nemocí, autoimunní nemoci, kvasinkové a virové nemoci (pacient má často „pocit trvalé virózy“), borreliózy, parazitární nemoci, opakující se nemoci, chronický únavový syndrom a nemoci s nejasnými a atypickými příznaky. Všechna tato onemoc­nění jsou obtížně léčitelné jak západní chemickou léčbou, tak i běžnými meto­dami TCM, pokud se neprovádí dle dia­gnostických a terapeutických zásad tzv.
TCM Trianglu. Problém je v tom, že tyto nemoci v sobě povětšinou obsahují jak stavy nedostatku (kupř. ne­dostatek energie čchi sleziny PI QI XU), tak stavy nadbytku (kupř. vlhka a horka SHI/RE), ale i blokády či stagnace (kupř. stagnace energie čchi v játrech GAN QI ZHI). GU syndrom je v TCM přirovnáván k „oleji, který se rozlil do mouky – je všu­de a nelze jej odstranit“ oproti klasic­kým, jednoduchým TCM syndromům, které jsou zase přirovnány ke „kamínku, který spadl do mouky a lze ho snáze odstranit“. Nejde proto o to jen najít jednoho viníka (pomyslnou jehlu v kupce sena v podobě konkrétního viru či baktérie), ale mno­hem důležitější je celkově zharmonizovat organismus a posílit jeho přirozenou obranyschopnost. Pacient s terapeutem TCM se tak snaží postupně nežádoucího „oleje zbavit a mouku vyčistit“ – vpravdě mravenčí a trpělivá, téměř Popelčina práce… Nápoj sedmi statečných patří k jednomu z pilířů, o něž se může naše zdraví opřít (a chronické zánětlivé nemoci se zase mohou hroutit).

 

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.