patička

Parkinsonova nemoc

Dle západní medicíny je Parkinsonova nemoc je klinický syndrom, charakterizovaný špatným pohybem, ztuhlostí a třesem, což je výsledkem poškozením bazálních ganglií mozku. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané substantia nigra (černá substance). Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter (přenašeč), který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami (neurony). Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Parkinsonova choroba je zapříčiněna nadměrnou ztrátou nervových buněk, produkujících v mozku neurotransmiter dopamin, tedy látku, která reguluje činnost určité části mozku zvané bazální ganglia. Ty se podílí především na regulaci hybnosti a nedostatek dopaminu způsobí tedy poruchy hybnosti. Touto nemocí dnes u nás trpí přibližně 10 000 - 15 000 lidí a nejčastěji se objevuje mezi 50 – 60 lety. Dopamin lze různými způsoby nahradit, přesto se v pokročilých fázích nemoci vyskytují vážné pohybové potíže, stav se během dne střídá. Pacienti mohou několikrát denně budit dojem téměř zdravých lidí a na druhé straně s vypětím sil jenom ztuhle sedět či naopak trpět mimovolními pohyby. Častým projevem je třes. Stavy pomalosti a ztuhlosti, či samovolné pohyby některým pacientům značně ztěžují běžné životní situace, např. neobratnost u pokladny v samoobsluze, stavy OFF, při kterých se nelze rozejít, situace v restauraci, kině, divadle apod. Pacienti často mají problémy s komunikací, obtížnou artikulací, špatným psaním. Často bezvýrazný obličej a podivné pohyby budí zvláštní dojem, za „maskou“ se však skrývá inteligentní člověk. Pacientovým souputníkem může být deprese, ve stáří se přidávají další psychické potíže. Tolik tedy západní medicína.

 

A co na to TCM ?

Parkinsonova nemoc je v první řadě vidět jako příznaky jaterního větru GAN NEI FENG - třes, silné závratě a motolice, tiky, svalové záškuby, necitlivost a mravenčení končetin. Vítr jater GAN NEI FENG je vždy primárně způsobený nedostatečností jin jater GAN YIN XU a nedostatečností krve jater GAN XUE XU, které tak dostatečně nevyživují šlachy, vazy a akupunkturní dráhy JING a LUO. Ale vítr jater GAN NEI FENG se může rekrutovat i z dalších možností - horka RE, ohně jater GAN HUO a vzestupu jaterního jang GAN YANG SHI. Pro snazší pochopení můžeme si představit jin jako olej v motoru, kterého je málo (nedostatek jin a krve ledvin a jater) a motor se tak snáze přehřívá (stoupání jaterního jang a jaterního větru) nebo v případě přehřátého motoru (horko RE a nebo oheň jater HUO) se nad rozpáleným motorem generuje jakýsi horký vítr - jako když hoří les a nad ním se točí horký vír… Proto i při léčbě Parkinsonovy nemoci musíme vždy dle TCM vyživit a rozhýbat krve jater a utlumit vítr.

 

Příčiny dle TCM

1. Přepracování a nadměrná sexuální aktivita. Práce, která je nadměrná, dlouhotrvající a bez dostatečného odpočinku časem oslabí esenci ledvin SHEN JING XU a hlavně jin ledvin SHEN YIN XU. Pokud je navíc přepracovanost doprovázená nadměrným sexem u mužů, tak vede k ještě většímu oslabení ledvinné esence SHEN JING XU. Nedostatečnost jin ledvin SHEN pak generuje vznik vnitřního větru NEI FENG.

2. Strava. Nadměrná konzumace tučných a mastných jídel nebo sladkostí vede ke vzniku hlenu TAN, který se časem kombinuje s ohněm HUO, obzvláště když se k tomu přidá alkohol. Oheň HUO pak generuje vznik vnitřního větru NEI FENG.

3. Emoční stres. Vztek, frustrace, zloba způsobí vzestup jaterního jang GAN YANG SHI, který časem umožní vznik vnitřního větru NEI FENG.

 

Terapie

1. Nedostatečnost krve jater GAN XUE XU, jež generuje vnitřní vítr NEI FENG

Příznaky: dlouhotrvající výrazný třes končetin, bledý vzhled, dlouhý upřený pohled, nechuť mluvit, ztuhnutá šíje, křeče v končetinách, obtížný pohyb, nekoordinovaná chůze, závratě, rozostřené vidění, pocení, zhoršení pohybem

Jazyk: bledý, tenký a třesoucí se

Bylinná terapie:
NU KE BA ZHEN WAN
+
TIAN MA GOU TENG WAN
+
YI YI REN CHA
+
REN SHEN CHA

2. Stoupající jang jater GAN YANG SHI generuje vnitřní vítr NEI FENG (na základě nedostatečnosti jin jater GAN YIN XU)

Příznaky: třes, tiky obličeje, silné závratě a motolice, pískání v uších, bolesti hlavy, vysoký krevní tlak, sucho v krku, suché oči, rozostřené vidění, necitlivost nebo mravenčení končetin, zhoršená paměť

Jazyk: normální barvy a bez povlaku

Bylinná terapie:
SUAN ZAO REN WAN
+
TIAN MA GOU TENG WAN
+
YI YI REN CHA
+
REN SHEN CHA

3. Stoupající jang jater GAN YANG SHI generuje vnitřní vítr NEI FENG (na základě nedostatečnosti jin jater a ledvin GAN/SHEN YIN XU)

Příznaky: třes, tiky obličeje, silné závratě a motolice, pískání v uších, bolesti hlavy, vysoký krevní tlak, sucho v krku, suché oči, rozostřené vidění, necitlivost nebo mravenčení končetin, zhoršená paměť, bolesti v zádech, slabé močení, noční pocení

Jazyk: normální barvy bez povlaku

Bylinná terapie:
YI GUAN WAN
+
TIAN MA GOU TENG WAN
+
YI YI REN CHA
+
REN SHEN CHA

4. Stoupající jang jater GAN YANG SHI generuje vnitřní vítr NEI FENG (na základě nedostatečnosti krve jater GAN XUE XU)

Příznaky: třes, závratě, bolesti hlavy, vysoký krevní tlak, sucho v krku, rozostřené vidění, necitlivost nebo mravenčení končetin, zhoršená paměť, nespavost

Jazyk: bledý a tenký

Bylinná terapie:
TAO HONG SI WU WAN
+
TIAN MA GOU TENG WAN
+
YI YI REN CHA
+
REN SHEN CHA

5. Oheň jater GAN HUO generuje vnitřní vítr NEI FENG

Příznaky: třes, podrážděnost, sklon k výbuchům hněvu, pískání v uších a/nebo hluchota (s náhlým začátkem), bolesti hlavy ve spáncích, závratě, červený obličej a červené oči, žízeň, hořko v ústech, spánek rušený sny, zácpa se suchou tvrdou stolicí, tmavě žlutá moč, krvácení z nosu event. i zvracení krve

Jazyk: červený s červenými okraji a suchým žlutým povlakem

Bylinná terapie:
LONG DAN XIE GAN WAN
+
TIAN MA GOU TENG WAN
+
YI YI REN CHA

6. Horký hlen generuje vnitřní vítr NEI FENG

Příznaky: třes, obezita, dlouhý upřený pohled, nechuť k pohybu, pocit tlaku na hrudi, sucho v ústech, pocení, závratě, vyplivování žlutých hlenů, ztuhlost v bedrech a na šíji, třes končetin, který lze zastavit

Jazyk: červený se žlutým lepkavým povlakem

Bylinná terapie:
WEN DAN WAN
+
TIAN MA GOU TENG WAN
+
YI YI REN CHA

7. Blokáda krve YU XUE a stagnace energie čchi QI ZHI v drahách LUO

Příznaky: chronický třes, neklid, nespavost, tmavý vzhled obličeje, dlouhý upřený pohled, mravenčení končetin, nesrozumitelná mluva, bolesti hlavy, tmavé nehty

Jazyk: nafialovělý

Bylinná terapie:
YU XUE WAN nebo BU YANG HUAN WU WAN
+
TIAN MA GOU TENG WAN
+
JIAO GU LAN CHA

8. Nedostatečnost jin ledvin a jater SHEN/GAN YIN XU

Příznaky: vyhublost, závratě, pískání v uších, nespavost, spánek rušený sny, bolesti hlavy, noční pocení, duševní neklid, bolesti v bedrech a v kolenou, necitlivost končetin, ztuhlost v bedrech a na šíji, třes hlavy, viklající se zuby a třes čelisti, dlouhotrvající třes končetin, křeče v končetinách, obtížná a nemotorná chůze, dlouhý upřený pohled, zhoršená paměť

Jazyk: tenký, bez povlaku
a pohybující se
(v případě horka z nedostatečnosti RE XU je pak i červený)

Bylinná terapie:
YI GUAN WAN
+
TIAN MA GOU TENG WAN
+
YI YI REN CHA
+
REN SHEN CHA

 

text: MUDr. Petr Hoffmann

 

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.