patička

Fibromyalgie

Dle západní medicíny:

Zdánlivě složitý název fibromyalgie je složeninou z latinského výrazu fibro - pojivová tkáň, a dvou řeckých výrazů; myo - sval a algos - bolest. Fibromyalgie je charakterizována chronickou (déle než 3 měsíce) bolestí svalů a souvisejících struktur a bolestivou odpovědí na tlak. Fibromyalgie je jednak samostatnou formou tzv. mimokloubního revmatismu, jednak je jedním z příznaků celé řady systémových, především zánětlivých systémových onemocnění, endokrinním, infekčním, revmatickým…
Příznaky fibromyalgie nejsou omezeny pouze na bolest, mohou být přítomny i další obtíže jako je únava, slabost, poruchy spánku, ztuhlost kloubů, bolesti hlavy, mravenčení a necitlivost končetin, otoky ručních kloubů. Obtíže se zhoršují v chladu a při stresu, naopak teplo a odpočinek je zmírňují. Objektivně není omezena pasivní pohyblivost, ani není přítomna svalová atrofie. Při fyzikálním vyšetření mohou být nalezeny tzv. citlivé body (tender points). Laboratorní a imunologické vyšetření nevykazuje podstatné odchylky. Někteří pacienti si také mohou stěžovat na problémy s polykáním, obtíže při stolici a při močení. Fibromyalgie se často vyskytuje současně s psychiatrickými onemocněními jako je deprese a úzkost a s poruchami spojenými se stresem. Ne všichni jedinci s fibromyalgií ale trpí všemi popisovanými obtížemi. Výskyt fibromyalgie se odhaduje na 2 - 4 procenta populace, hlavně ženy ve středním věku a ty také jsou postiženy devětkrát častěji než muži. Příčina tohoto onemocnění je neznámá, ale připisuje se stresu, kouření, nadváze, poranění... Léčba je symptomatická, tedy neléčí se příčina, neboť ta je neznámá, ale potlačují se bolesti, rehabilituje se, cvičí, navštěvuje se neurologie, revmatologie, rehabilitace, ortopedie, endokrinologie, až většinou se skončí i u psychiatrie, neboť všechny výsledky jsou v pořádku… Tolik tedy vše uvádí naše současná západní medicína o fibromyalgii.

 

Dle tradiční čínské medicíny:

Z pohledu TCM lidé, kteří touto nemocí trpí, popisují své potíže jednou větou: Bolí mě všechno, celý člověk, celé tělo… A mají na to i nárok, aniž by je někdo chtěl hned posílat k psychiatrovi, neboť čínská medicína vždy vidí za každým příznakem i určitou příčinu - prostě nikdy není kouře bez ohně, vždy je zde však určitá stagnace vlhka SHI.

Příznaky této nemoci (samozřejmě to neznamená, že všechny musí býti vždy vyjádřeny!) jsou rozličné: bolest, únava, bolestivé body po těle, únava, nespavost, deprese, mravenčení či necitlivost končetin (parestesie), obtížná koncentrace, snížená paměť, syndrom neklidných nohou (neustálé kmitání nohama), změny nálad, bolesti hrudníku, syndrom dráždivého močového měchýře (opakované nutkání na močení), bolestivá menstruace, závratě, úzkost, syndrom dráždivého tračníku (opakované nutkání na stolici), bolesti hlavy a obličeje.

Diagnóza této nemoci je obtížná, vždy až po vyloučení všech ostatních organických a neurologických nemocí, včetně boreliózy, ale podobně jako u chronického únavového syndromu a roztroušené sklerózy je přiřazení této diagnózy v tu chvíli pro lékaře tak trochu vysvobozením…

Příčiny jsou dle TCM opět různé: napadení organismu vlhkem SHI (ať již vnějším vlhkem z klimatických příčin - kupř. pobyt ve vlhku, zůstávání v mokrých plavkách, sezení na trávě apod.) nebo vnitřním vlhkem z nadměrné konzumace tzv. vlhkých jídel jako jsou mléčné výrobky, smažená a tučná jídla či nepravidelná strava), dále napadení organismu zevním větrem FENG a zevním chladem HAN (kupř. průvan či klimatizace), nadměrná fyzická práce a jako vždy u všech nemocí i emoční stres, jež blokuje volný průběh energie čchi QI ZI, obzvláště pak ve svalech na šíji a v ramenou.

Terapie se vždy odvíjí od toho či kterého „TCM čínského syndromu“, ale vždy je zapotřebí více či méně vyloučit škodlivé vlhko SHI, které je také v případě fibromyalgie nejdůležitějším patologickým činitelem. Stagnace vlhka SHI se projevuje příznaky, jako jsou celkové bolesti kloubů, pocit tíže končetin, více na dolních končetinách, tupé bolesti hlavy, snížená paměť, obtížná koncentrace, pocit otupělosti a zastřeného myšlení.

 

1. Stagnace vlhka SHI z nadbytku se projevuje příznaky, jako jsou akutní, výrazné bolesti svalů, objevující se po pobytu ve vlhkém počasí, pocit tíže, necitlivost končetin malátnost, jazyk se silným lepkavým povlakem.

2. Stagnace energie čchi a vlhkem QI ZHI + SHI se projevuje příznaky, jako jsou výrazné bolesti svalů a kloubů, které jsou napjaté a ztuhlé, pocit tíže v končetinách, více na horní polovině těla, únavy, nechutenství, měkčí stolice, deprese, nespavost, podrážděnost, sklon k výbuchům hněvu, starosti, deprese, rovněž se objevují i napětím na břiše s dráždivým tračníkem (časté nucení na stolici), jazyk může mít lehce červené okraje a lepkavý povlak.

3. Blokáda krve s vlhkem YU XUE + SHI se objevuje z dlouhotrvající svalové bolesti ze stagnace energie čchi QI ZHI, která po čase blokuje spojky drah LUO - bolesti jsou ve svalech a kloubech velmi výrazné, vrtavé, bodající, které se zhoršují v noci a po pobytu ve vlhkém prostředí, pocit tíže, necitlivost končetin, malátnost, duševní neklid, jazyk je fialový.

4. Nedostatečnost energie čchi sleziny s vlhkem PI QI XU + SHI se projevuje příznaky, jako jsou velká únava, bolesti v bedrech, časté močení, závratě, ušní šelesty, sklon k poléhávání, pocit tíže, malátnosti, deprese, nespavost, trávicí potíže (dráždivý tračník - nutkání na stolici, napětí a rozpínání břicha, měkčí stolice, nechutenství), jazyk je bledý se silným lepkavým povlakem.

5. Nedostatečnost krve jater s vlhkem GAN XUE XU + SHI se projevuje hlavně u žen, neboť krev jater živí šlachy a ženy mají predispozici (díky jejich konstituci a menstruaci) k jejímu nedostatku, a k příznakům patří chronické bolesti svalů a kloubů, pocit tíže v končetinách, mravenčení či necitlivost končetin, slabé menstruační krvácení, rozostřené vidění, mušky či mžitky před očima, závratě, suché vlasy, jazyk je bledý a tenký.

6. Nedostatečnost jin ledvin a jater s vlhkem SHEN/GAN YIN XU + SHI lze spatřit u velmi chronických a pokročilých případů, hlavně ve stáří a k příznakům patří bolesti svalů, pocit tíže v končetinách, bolesti v bedrech, rozostřené vidění, suché oči, mžitky před očima, závratě, mravenčení či necitlivost končetin, slabé menstruační krvácení, suché vlasy, ušní šelesty, večerní pocit horka, noční pocení, jazyk bez povlaku.

MUDr. Petr Hoffmann

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.