patička

Test konstituční typologie TESPRIT

aneb Test zDRavého kořínku, co dostali jsme do vínku

„Kdo pozná druhé, je chytrý, však jen ten, kdo pozná sebe, je moudrý.”

Poznání sebe sama se řadí nejen v čínské medicíně k tomu nejcennějšímu, k čemu by každý člověk měl v životě dříve či později dospět. Takový člověk chápe sám sebe, ví, co od sebe může očekávat a kde jsou jeho limity, zná své silné a slabé stránky, má schopnost naslouchat svému vnitřnímu “šestému smyslu”, rozlišit jemné nuance svého těla i duše.

Výsledek našeho testu TESPRIT Vám ukáže Vaši tělesnou konstituci a psychickou povahu. Ty jsou v klasické čínské medicíně představovány 5 elementy (Dřevo, Oheň, Země, Kov, Voda). Jejich vzájemný poměr a vztah Vám dá komplexní a praktické vodítko, jak lépe a zDRavěji žít.
Můžete se tak lépe přizpůsobovat všem (ne)příznivým okolnostem – udržovat si své zdraví a rovnováhu, zavčasu zabránit nemocem či se snáze uzdravovat, zachovávat harmonické rodinné a pracovní vztahy, adaptovat se na klimatické změny, zvolit si optimální stravu apod.

 

„Daleko důležitější je vědět, jaký typ člověka má nemoc, než jaký typ nemoci má člověk.“

Hippokratés

Mgr. Jitka Širmarová

Vystudovala jsem obor Fyzioterapie na Zdravotně sociální fakultě JU v České Budějovicích. Navazující magisterské studium jsem absolvovala na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci. V dalším vzdělávání jsem se zaměřila na reflexní terapii, kterou využívám ve své praxi fyzioterapeuta a rovněž ji vyučuji.
Můj přístup je psychosomatický. V rámci fyzioterapie i  v konstituční typologii TESPRIT  se zaměřuji na harmonické propojení těla, mysli a emocí.

 

Ceník

Vyplnění testu, rozbor výsledku a interpretace (cca 60 minut) …… 600,- Kč

 

Kontakt:

Mgr. Jitka Širmarová
U Černé věže 6
370 01 Č. Budějovice
js.fyzio@seznam.cz
Objednávky na tel. 702 077 148

 


detail