patička

Poradenství a konzultace v oblasti mezilidských vztahů

Mgr. Markéta Masopustová

Po ukončení gymnázia vystudovala tříletý obor fyzioterapie a následně Zdravotně sociální fakultu v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby. V letech 1998 – 2003 absolvovala pětiletý výcvik skupinové psychoanalytické psychoterapie, organizovaný Institutem aplikované psychoanalýzy v rámci psychoterapeutické společnosti. Je vdaná, má tři děti.

 

Vážení klienti,

nabízím Vám odborné poradenství a konzultace se zaměřením na

  • osobnostní rozvoj a sebepoznání, hledání vlastní jedinečnosti a sebejistoty
  • pomoc při řešení potíží v mezilidských vztazích v soukromém i pracovním životě
  • nenásilné vedení k uskutečnění vlastních cílů, pocitu naplnění a radosti ze života
  • citlivou podporu v obtížných životních situacích

Respektuji Etický kodex v psychoterapii, který mě zavazuje k mlčenlivosti, dodržování definovaného rámce psychoterapie a profesionalitě.

 

Pracuji na základě psychoterapeutického přístupu, který se nesnaží měnit osobnost, ale porozumět a poskytnout podporu a pomoc osobnosti takové, jaká je. Zdůrazňuje její pozitivní rysy, vede k pozitivnímu myšlení a důvěře ve vlastní síly. Pomáhá zorientovat se při zvládání aktuálních situací a problémů. Terapie probíhá formou rozhovoru. Jeho téma i hloubku si určuje klient sám.

Ceník

Individuální konzultace - 60 minut …… 1000,- Kč

Párová konzultace - 60 minut …… 1500,- Kč

Online konzultace - 60 minut …… 1000,- Kč

 


Kontakt:

Mgr. Markéta Masopustová
U Černé věže 6
370 01 Č. Budějovice
marketamasopustova@seznam.cz

Objednat se lze na tel.  602 303 249


Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.