patička

Vitální substance

Zde je uveden stručný přehled vitálních substancí v TCM.

3 poklady tradiční čínské medicíny

Čínská medicína shledává fungování těla a mysli jako výsledek spolupráce určitých životních substancí, nazývaných 3 poklady. Jedná se o energii QI, mysl SHEN a esenci JING.


Nebe má 3 poklady: slunce, měsíc a hvězdy.

Země vlastní 3 poklady: vodu, oheň a zemi.

Člověku je dáno žít skrze 3 poklady: energie QI, esence JING a duch SHEN.


Rozumné užívání a správné nakládání s těmito poklady nás činí svobodnými až na věky.


duch SHEN srdce nebe
energie QI slezina, žaludek člověk
esence JING ledviny země


ENERGIE QI

Lidské bytí je výsledkem QI nebe a země a QI je kořenem lidského bytí.

Podle čínské medicíny jsou různé formy a významy QI:


 1. QI jako energie:

  • pravá ZONG QI, jejíž oběh vyvolá sílu a umožňuje funkci těla (nejčastěji užívaný v praxi, směs vzduchu a potravy)

  • energie orgánů jako je jaterní QI, plicní QI, apod.

  • různé druhy energií jako funkce

   • obranná WEI QI
   • skladovací JING QI
   • potravní GU QI
   • vyživovací YING QI
   • vzdušná KONG QI


 2. QI jako síla:

  • správná ZHEN QI (skutečná síla rezistence pacienta - obíhá v těle v podobě obranné WEI QI, vyživovací YING QI a skladovací JING QI)
  • škodlivá XIE QI, která proniká do organismu (vítr, vlhko, chlad, horko, sucho a oheň)
  • vrozená YUAN QI, která určuje délku života a je dána před narozením do vínku, nemůže být zvětšována


Vznik energie QI

Vznik energie QI


Patologie energie QI

 1. Nedostatečnost QI - týká se hlavně plic a sleziny PI / FEI QI XU

  • Symptomy: krátký dech, slabý hlas, spontánní pocení, nechutenství, měkká stolice, únava, prázdný puls, jazyk bledý
  • Terapie: posílit slezinu a plíce


 2. Pokles QI - PI QI XU XIAN

  • Symptomy: tendence k ulehnutí, únava, ochablost, deprese, výhřez orgánů (konečníku, dělohy, pochvy, žaludku, střeva či moč. měchýře), prázdný puls, bledý jazyk
  • Terapie: posílit QI směrem nahoru


 3. Stagnace QI - QI ZHI

  • Symptomy: pocit napětí v těle, rozpínající se bolesti, které putují z místa na místo, břišní hmoty, které se objevují a mizí, deprese, podrážděnost, pocit smutku, časté změny nálady, časté zívání, puls napjatý či stažený, jazyk lehce fialový. Pocity napějí, zvláště v podžebří, na břiše, v podbřišku, v krku či na hrudi jsou klíčovým příznakem stagnace QI.
  • Terapie: rozproudit QI a zharmonizovat


 4. Vzbouřená QI - QI NI

  • Symptomy: záleží dle orgánů - např. žaludek (říhání, pálení žáhy, škytavka, zvracení, pocit na zvracení)ESENCE JING

Představuje 3 pojmy:

 1. Prenatální esence JING

  je vrozená a vyživuje plod v těhotenství a záleží i na esenci ledvin od matky. Určuje osobnost každého člověka, jeho sílu, vzhled, vitalitu a konstituci. Je fixně dána a po celý život už jenom ubývá. Odpovídá genetické informaci. Ke zpomalení jejího úbytku je nejlépe se snažit o harmonizaci životních aktivit, tedy rovnoměrně pracovat a odpočívat, rovnoměrně se stravovat a upravit sexuální aktivitu. Vhodné pak je cvičit QI GONG či BA DUAN JIN.


 2. Postnatální esence JING

  je získaná a to z potravy a tekutin ze sleziny a žaludku. Slezina odpovídá za transformaci a transport této esence ke všem orgánům v těle.


 3. Ledvinná esence JING

  je uložena v ledvinách a skládá se jak z prenatální, tak z postnatální esence a hraje velmi důležitou roli v lidské fyziologii. Tato esence určuje růst, reprodukci, vývoj, sexuální zralost, plodnost a těhotenství. Řídí růst kostí, zubů, vlasů a rozvoj mozkových funkcí.

  Její oslabení se projeví opožděným růstem u dětí, špatným rozvojem kostí, neplodností, opakovanými potraty, duševní zaostalostí u dětí, u dospělých pak kostními obtížemi (výrůstky), vypadáváním zubů a vlasů nebo předčasným šedivěním.


  U mužů lze vysledovat 8letý cyklus proudění této esence, u žen pak 7 letý:

  V 7 letech se ledvinná esence u dívek zvětšuje, mléčné zuby jsou vyměněny za trvalé a vlasy rostou. Ve věku 14 let přichází menstruace a stává se pravidelnou. V 21 letech dosahuje ledvinná esence vrcholu, rostou zuby moudrosti a růst těla je ukončen. V 28 letech šlachy a kosti zesilují a tělo je pevné a přímo kvete. V 35 letech tělo začíná stárnout, vlasy pozvolna vypadávat a na pleti se objevují vrásky. Ve 42 letech obličej tmavne a vlasy začínají šedivět. Ve věku 49 let vysychá krev v děloze a ustává menses a tedy i plodnost ženy.

  U mužů ve věku 8 let dochází k obnově trvalého chrupu a růstu vlasů, v 16 letech pak ke tvorbě spermatu a již je možno zplodit dítě. Ve věku 24 let dosahuje ledvinná esence vrcholu, šlachy a kosti jsou pevné a rostou zuby moudrosti. V 32 letech jsou kosti, šlachy a svaly nejsilnější. Ve 4O letech ledviny slábnou, vlasy začínají padat a šedivět a zuby se začínají viklat. Ve 48 letech je YANG QI vyčerpána, obličej tmavne a vlasy šedivějí. V 56 letech je jaterní QI slabá, šlachy nejsou vyživovány, tudíž vysychají a tuhnou a tělo postupně slábne. V 64 letech jsou již vlasy a zuby vypadány a sexuální život muže ustává.


  1. Esence na základě ledvinné QI

   Ledvinovou energii si můžeme představit jako kotlík s vodou na ohni. Oheň představuje ledvinný YANG. Kotlík s vodou pak ledvinný YIN a ledvinovou esenci JING, neboť ta patří k YIN. Pára nad kotlíkem znázorňuje ledvinovou QI. Tedy ledvinná esence JING je nezbytná pro přeměnu ledvinového YIN na ledvinovou QI skrze zahřátí ledvinným YANG.

   Oslabení ledvinné esence se projevuje jako oslabení sexuálních funkcí, impotencí, slabostí v kolenou, nočními polucemi, pískáním v uších a hluchotou.


  2. Esence produkuje dřeň

   Nejedná se o kostní dřeň, ale o výživnou esenci mozku, míchy a slouží jako matrix pro kostní dřeň. Pokud je ledvinná esence slabá, mozek není dostatečně vyživován, což se projeví jako ztráta koncentrace, ztráta paměti, závratěmi a pocit prázdnoty v hlavě.


  3. Esence jako základ konstituční síly

   Esence určuje naši konstituční sílu a rezistenci vůči zevním škodlivým faktorům. Její oslabení se projeví jako trvalý sklon k nachlazením, chřipkám a virózám, chronická rýma a alergická (pylová) rýma.


Esence JING a energie QI jsou materiálním základem mysli SHEN. Esence JING, mysl SHEN a energie QI jsou 3 základní fyzické a psychické substance lidského bytí. Z těchto důvodů jsou nazývány jako „3 poklady“. Esence JING a energie QI jsou základem pro mysl SHEN. Pokud je esence JING a energie QI zdravá, pak i mysl SHEN bude šťastná, což povede ke šťastnému a zdravému životu. V opačném případě, kdy esence JING a energie QI bude nedostatečná, tak i mysl bude trpět.


KREV XUE

Krev v čínské medicíně má odlišný význam než v západní medicíně. Krev je formou energie QI, je to hustá materie, což energie QI není a nikdy ji nemůžeme oddělit od energie QI, která vlévá život do krve. Bez energie QI a krve by tekutina netekla.

Původ krve je ve slezině a v ledvinách. Slezina díky potravě produkuje postnatální esenci, která se přeměňuje na krev za pomoci ledvinné prenatální esence. Srdce pak je vládcem krve, neboť řídí její cirkulaci v cévách. Játra skladují krev, tak jako ledviny skladují esenci.

Játra jsou rezervoárem krve, neboť na noc se vrací krev do jater.


Funkce krve XUE

Hlavní funkcí krve je výživa těla. Svojí výživou umožňuje aktivitu QI. Obojí jde vždy současně.

Krev má zvlhčovací funkci, kterou QI nemá. Krev zajišťuje výživu tkání, aby nevyschly.

Kupř. krev jater zvlhčuje oči a šlachy tak, aby zrak byl jasný a šlachy zdravé a ohebné. Krev jater také zvlhčuje kůži a živí vlasy tak, aby kůže nebyla suchá a vlasy aby byly pevné a uchovaly si svůj lesk.

Krev také zajišťuje materiální základ pro mysl SHEN. Krev je součástí YIN (je to jako hustá tekutina) a YIN je domovem či útočištěm pro mysl SHEN. V případě nedostatečnosti krve bude i mysl člověka nešťastná a nesnadná. Objeví se tzv. neklid z nedostatečnosti, který se projevuje nejasnými strachy, lehkou podrážděností, pocitem nespokojenosti a nespavostí.


Patologie krve XUE

 1. Nedostatečnost krve XUE XU

  Krev není dostatečně produkována, obzvláště pak slezinou.

  Symptomy: bledý vzhled, bledé rty, závratě, špatná paměť, brnění v končetinách, rozostřené vidění, nespavost, jazyk bledý a lehce suchý, puls slabý nebo hluboký. U žen i gynekologické a duševní problémy jako slabá menses a vymizení menses, deprese, pocity strachu, ztráta duševní iniciativy a chuti do života. V těžších případech krevní nedostatečnosti či dlouhotrvajících potížích se objevuje suchý jazyk, suchá kůže a vlasy, vrásčité nehty. V nejtěžších případech krevní nedostatečnost dává vznik jaternímu větru, který zapříčiňuje různé kožní nemoci, pro které je charakteristická suchá a svědivá kůže.


 2. Stagnace krve YU XUE

  Krev nemůže řádně obíhat a stagnuje, což může býti způsobeno stagnací QI (nejčastěji jater) nedostatečností QI, nedostatečností krve, horkem v krvi či vnitřním chladem.


  Všeobecné symptomy: tmavý vzhled, nafialovělé rty, bodavé a vrtavé bolesti, které jsou fixní, břišní hmoty, které se nepřemísťují, nafialovělé nehty, krvácení tmavé krve s tmavými sraženinami, nafialovělý jazyk, puls rychlý plný či plný pomalý


  Játra GAN fialové nehty, tmavý obličej, bolestivá menses s tmavou krví a s tmavými sraženinami, bolesti břicha, premenstruační bolesti, jazyk obzvláště na okrajích nafialovělý, puls plný nebo rychlý


  Srdce XIN fialové rty, bodavá bolest na hrudi, duševní neklid, jazyk nafialovělý od stran ke špičce, zpod jazyka fialové a roztažené cévy, puls plný pomalý

  Plíce FEI pocit tlaku na hrudi, vykašlávání tmavé krve, jazyk uprostřed nafialovělý, zpod jazyka fialové a rozšířené cévy

  Děloha bolestivá menstruace, premenstruační bolesti, tmavá menstruační krev se sraženinami, menstruace vynechává, břišní hmoty (myomy), jazyk nafialovělý

  Rozlišení mezi stagnací QI a stagnací krve XUE

  Stagnace QI ZHI Stagnace krve YU XUE
  Bolesti více napětí než bolest více bolest než napětí
  Lokalizace putující bolesti fixní bolesti
  Charakter roztahující se bolesti, pocit plnosti bodavé či vrtavé bolesti
  Břišní hmoty objevují se a mizí nemizí
  Kůže beze změn event. skvrny či modřiny
  Obličej beze změn tmavý či zeleně fialový
  Jazyk normální či lehce nafialovělý fialový s event. fialovými body
  Puls jen lehce plný plný rychlý či plný pomalý


 3. Horko v krvi RE XUE

  Symptomy: pocit horka, kožní nemoci s červenými pupínky, suchá ústa, krvácení, jazyk červený, puls rychlý

  Srdce: pocity strachu, duševní nemoci typu maniodepresivních syndromů, afty a záněty dásní

  Játra: kožní nemoci se svěděním, zarudnutím a pocitem pálení (v praxi nejčastější)

  Děloha: nadměrné krvácení během menses, které nelze zastavit

 4. Ztráta krve XUE

  Je způsobena:

  • nedostatečnou čchi sleziny, která neudrží krev v cévách
  • nebo horkem v krvi, které vypuzuje horko z cév.

  Symptomy: krvácení z nosu, vykašlávání krve, zvracení krve, krev ve stolici a v moči, krvácení z dělohy


  Rozlišení příčin krvácení:

  Příčina Vzhled krve Množství
  Horko v krvi čerstvě červená nebo tmavá nadměrné
  Stagnace krve velmi tmavá se sraženinami malé
  Nedostatečnost QI bledá nadměrné, dlouhodobé
  Nedostatečnost YIN světle červená slabé


TĚLESNÉ TEKUTINY JIN YE

Tělesné tekutiny pocházejí z naší potravy a pití, která je přeměňována slezinou: „čisté“ je ukládáno do plic a do ledvin. „Nečisté“ je odváděno do tenkého střeva a vylučováno tlustým střevem a močovým měchýřem.

JIN = tekutina

Tyto tekutiny jsou čiré jako voda a cirkulují mezi kůží a svaly, mohou býti vypoceny. Zvlhčují kůži a vyživují svaly. Jedná se o slzy, sliny, hleny či pot. Jsou součástí krve a svojí přítomností působí jako prevence stagnace krve.

YE = kapalina

Tato kapalina je více zkalená, hustší a těžší. Cirkuluje v hlubších vrstvách, kolem kostí, kloubů, kostní dřeně, mozku a míchy. Všechny je zvlhčuje a to včetně očí, uší, nosu a úst.


Patologie tělesných tekutin JIN YE

 1. Nedostatečnost tělesných tekutin JIN YE XU

  Tělesné tekutiny jsou součástí yin a pokud je yin nedostatečný, jsou i tělesné tekutiny JIN YE nedostatečné. Lze říci, že nedostatečnost tělesných tekutin odpovídá lehčí formě nedostatečnosti yin YIN XU.

  Může být způsobena těžkou a dlouhodobou ztrátou tělesných tekutin jako je pocení (při nemoci, v sauně), zvracením a průjmem, nadměrnou ztrátou krve v dětství či nedostatečností krve.

  Všeobecné symptomy: suchá kůže, ústa, nos, rty, kašel, suchý jazyk

  Plíce: suchá kůže a suchý kašel

  Žaludek: suchá ústa bez touhy k pití či s touhou na malé množství vody, jazyk suchý s vodorovnými prasklinami

  Ledviny: slabé močení, suchá ústa v noci, suché hrdlo

  Tlusté střevo: suchá stolice


 2. Otoky SHUI YIN

  Jsou způsobeny nedostatečností QI buď sleziny a plic nebo ledvin nebo všech 3 orgánů. Pokud má některý z těchto orgánů (nebo všechny tři současně) oslabenou funkci, tělesné tekutiny nemohou být řádně přeměňovány a jejich nadbytek se ukládá pod kůži.

  Plíce: otoky obličeje, rukou a horní poloviny těla, jsou způsobeny zevním chladným větrem

  Slezina: suchá ústa bez touhy k pití či s touhou na malé množství vody, jazyk suchý s vodorovnými prasklinami

  Ledviny: otoky nohou, kotníků a dolní části těla

 3. Hlen TAN

  Velmi často používaný termín v čínské medicíně. Vždy je hlavní příčinou nedostatečnost sleziny PI XU. Základní charakteristikou TAN je jeho lepkavost či kluzkost a puls klouzavý nebo napjatý.

  Plíce: hlenový kašel, zánět průdušek, plicní nemoci

  Kůže: kožní uzlíky, zvětšené lymfatické žlázy, otoky štítnice, fibroidy, lipomy, vazivové a tukové nádorky

  Žlučník a ledviny: žlučníkové a ledvinné kameny jsou způsobeny horkem, které dlouhou dobu působí na hlen

  Klouby: chronická revmatoidní artritis, kostní výrůstky

  Meridiány: brnění končetin či ztráta citlivosti, zvláště u starých lidí po mozkové příhodě

Použitá literatura: G. Maciocia: Foundations of Chinese medicine (Churchil Livingstone 1994)

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.