patička

8 principů diagnózy

Stanovení nemoci dle 8 principů diagnózy je základem pro všechny ostatní vyšetřovací metody. Lze je totiž aplikovat na všechny patologické stavy. Žádná jiná vyšetřovací metoda v čínské medicíně není tak komplexní jako 8 principů. Při správném stanovení diagnózy dle 8 principů pak vždy snadno určíme i správnou terapii.

8 principů diagnózy neznamená, že naše otázky budou : buď a nebo, ano či ne, neboť ne vše lze vždy jednoznačně kategorizovat, ale měly by nám pomoci porozumět vývoji a vlastnosti nemoci. Není běžné, abychom mohli pozorovat nemoc, která má současně všechny 4 kategorie, tj. vnější BIAO či vnitřní NEI, chlad HAN nebo horko RE, plnost SHI nebo prázdnota XU a YIN nebo YANG. Navíc, ne všechny situace potřebují všech 8 principů k určení diagnózy, kupř. u nedostatečnosti krve XUE XU není důležité, zdali se rozvine do horka či chladu apod.


1. VNĚJŠEK - VNITŘEK

Rozlišení mezi vnější a vnitřní nemocí nezáleží na původu patologického činitele, ale na umístění nemoci. Kupř. nemoc, která je způsobena vnější škodlivinou, ale napadá vnitřní orgány, je klasifikována jako vnitřní apod.


Vnějšek BIAO

K vnějšku patří kůže, svaly a meridiány. Při napadení zevními škodlivinami jsou hlavní příznaky horečka, zimomřivost, bolesti těla, ztuhnutí šíje a povrchový puls.

V případě chladu HAN (či chladného větru) je lehce zvýšená teplota nebo není vůbec zimomřivost, silné bolesti těla a ztuhnutí šíje, třesavka, není pocení, není žízeň, puls je povrchový a plný a jazyk s tenkým bílým povlakem.

V případě horka RE (či horkého větru) je horečka, zimomřivost, lehké pocení, žízeň, povrchový a rychlý puls a jazyk s tenkým žlutým povlakem.

Hlavní faktory k rozlišení mezi horkem RE a chladem HAN:


Horko RE Chlad HAN
žízeň není žízeň
horečka není horečka
žlutý povlak jazyka bílý povlak jazyka
rychlý puls plný puls


V případě, že vnější škodlivina pronikne do vnitřku a usídlí se v meridiánech a kloubech, tak vyvolá bolestivé revmatické nemoci, které jsou způsobeny chladem, vlhkem, větrem nebo horkem.


Vnitřek NEI

K vnitřku patří vnitřní orgány, které mohou být napadeny i vnější škodlivinou, která se zde usídlí. Záleží na tom, zdali nemoc je chladná HAN nebo horká RE a zdali plná SHI nebo prázdná XU ...


2. HORKO RE x CHLAD HAN

Tato kategorie rozlišuje vlastnosti nemoci a jejich příznaky závisí na tom, zdali se jedná o stav plnosti SHI či prázdnoty XU.


Horko RE

Plné horko RE SHI se projevuje horečkou, žízní, červenými tvářemi, zarudlými oči, zácpou, malou porcí tmavé moče, rychlým a plným pulse a červeným jazykem se žlutým povlakem kupř. jaterní oheň GAN HUO.

Prázdné horko RE XU se projevuje odpolední horečkou nebo pocitem horka odpoledne, suchými ústy, suchým hrdlem v noci, nočním pocením, pocitem horka na dlaních, ploskách a hrudi („horko v 5 srdcích“), suchou stolicí, močením malé porce tmavé moče, povrchovým-prázdným a rychlým pulsem a červeným jazykem bez povlaku kupř. nedostatečnost yin ledvin SHEN YIN XU + RE.


Plné horko Prázdné horko
Obličej celý červený zarudlá líčka
Žízeň chuť na studené chuť na teplé či na malé porce studené
Oční víčka celá zarudlá tenká zarudlá linie uvnitř víček
Chuť hořká není hořko v ústech
Horečka vysoká zvýšená teplota odpoledne
Mysl neklid a agitovanost ustrašenost a nervozita
Stolice zácpa, bolesti břicha suchá stolice, bez bolestí břicha
Krvácení nadměrné lehké
Spánek neklidný a rušený sny probouzení se v noci nebo nad ránem
Kůže červené horké a bolestivé puchýřky šarlachově červené, nebolestivé a nevystupující kožní afekce
Puls plný rychlý povrchový-prázdný a rychlý
Jazyk červený se žlutým povlakem červený bez povlaku nebo tenký
Terapie Snížit horko Vyživit YIN, snížit prázdné horko


Chlad HAN

Plný chlad HAN SHI se projevuje třesavkou, studenými končetinami, bledým obličejem, bolestmi břicha, zhoršené tlakem, chutí na teplé nápoje, měkkou stolicí, močením velké porce světlé moče, není žízeň, puls je hluboký plný a jazyk bledý s tlustým bílým povlakem kupř. chlad a vlhko ve střevech CHANG SHI/HAN.

Prázdný chlad HAN XU se projevuje zimnicí, studenými končetinami, bledým matným obličejem, ochablostí, pocením, chyběním žízně, měkkou stolicí, močením velké porce světlé moče, hlubokým a pomalým nebo prázdným pulsem a bledým jazykem s tenkým bílým povlakem kupř. nedostatečnost yang ledvin SHEN YANG XU.

Plný chlad HAN SHI Prázdný chlad HAN XU
Obličej světle bílý matně bílý
Bolesti ostré, zhoršené tlakem tupé, zlepšené tlakem
Břicho zlepšení po stolici zhoršení po stolici
Puls plný hluboký prázdný pomalý hluboký
Jazyk silný bílý povlak tenký bílý povlak


3. PLNOST A PRÁZDNOTA

Rozlišení mezi plností SHI a prázdnotou XU je velmi důležité pro to, zdali je škodlivina přítomna v těle či nikoliv.


Plnost SHI je charakterizována přítomností škodliviny (jak vnější, tak vnitřní) a ukazuje na boj mezi správnou energií těla a škodlivinou. Projevuje se silným zvučným hlasem, ostrými bolestmi, velmi červeným obličejem, hojným pocením, neklidem, spaním bez pyžama, výbušnou povahou kupř. oheň jater GAN HUO.

Prázdnota XU je charakterizována nedostatečností správné energie těla a chyběním škodliviny v těle. Projevuje se slabým hlasem, tupými dlouhotrvajícími bolestmi, velmi bledým obličejem, lehkým pocením, netečností, skrčením se při spaní, klidem kupř. nedostatečnost QI sleziny PI QI XU.


4. YIN A YANG

Tato kategorie zahrnuje v sobě všech 6 situací tj. plnost a prázdnota, horko a chlad, vnějšek a vnitřek.

YIN obvykle zahrnuje chlad HAN, vnitřek NEI a prázdnotu XU.

YANG obvykle zahrnuje horko RE, vnějšek BIAO a plnost SHI.

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.