patička

Dan Shen

Ve staré Číně ve státě Sung žil pan Jüan. Již od mládí vynikal nad jiné svou moudrostí. Záhy také zdědil po skonu obou rodičů nebývalé bohatství jejich starého rodu. Nade vše miloval svou krásnou ženu Ming. Co víc by si kdo na světě mohl přát?

Šťastní manželé si hned po svatbě přáli přivést na svět potomka. Ming se zaradovala, když po čase zjistila, že měsíční krvácení ustalo a očekávání naplnilo zamilovaný pár. Namísto dítěte ale jen neodbytná bolest naplnila její lůno. Ani starý domácí lékař ani nikdo z okolí si s mladou paní nevěděl rady. Pan Jüan proto vyhlásil, že kdo paní Ming uzdraví, toho čeká ta nejtučnější odměna.

Výzvy uposlechli různí lékaři, bylinkáři i ranhojiči a jako mouchy na lep dorazili i nejrůznější šarlatáni, kejklíři a chytrolíni. Žádný lék však nepomáhal a nebohé Ming se jen stále víc a více přitěžovalo.

Jüan ztratil trpělivost a prohlásil, že kdo jeho ženu vyléčí, toho zahrne bohatstvím. Kdo ale jí svými kejkli přitíží, toho o hlavu zkrátí. Proud různě zvaných léčitelů ustal, jako když utne. S tím ale jako by pohasla veškerá naděje...

Jüan počal hořce litovat, že možná takto odradil i ty, kteří by manželce opravdu pomohli. V hlubokých chmurách jej zastihl sluha, když k němu uvedl opěšalého bylinkáře.

Lékař sténající pacientku pečlivě a opatrně prohlédl. Pak pravil: „Pan Jüane, síla bylin by vaší ženě mohla pomoci. Musíme však jednat rychle – několik vhodných mám, ale devět dalších potřebuji.“ Jüan se chytl stébla a ještě v ten den vyrazili pro kýžené bylinky poslové – na vrcholky hor, do úrodných údolí, na náhorní planiny i do hustých lesů. Nazpět byli těsně před úplňkem, a tak jeho zakulacená tvář mohla vyslat své zářivé paprsky na konečně se uzdravující paní Ming.

Mistr léčitel však nepočkal na svou bohatou odměnu a vytratil se – podobně jak draci – do lidového bájesloví. Jisté však je, že paní Ming se uzdravila a povila svému choti devatero potomků. Stejně tak i pod názvem Zeď devíti draků najdete směs vybraných bylin dodnes.


Dan Shen (Salviae miltiorrhizae) z hlediska tradiční čínské medicíny ochlazuje horko a ochlazuje krev.

 

MUDr. Petr Hoffmann

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.