patička

Dang Shen

V městě Pien Liang žila dívka. Dosáhla věku na vdávání a rodiče jí chtěli najít vhodného ženicha. Dívka odmítla. Pozvali zkušenou dohazovačku. Odolala i jí. Jak by jim jen mohla vypovědět, po kom jediném její srdce touží. Spatřila jej jen jednou – ta mužná tvář, dunivý smích a krásné oko, kterým na ni mrknul. Syn Blahorodí Čanga. Nemohla jej pustit z hlavy. Ale jak by se jen prostá dívka mohla s ním opět setkat? Vždyť jejich dům je prý plný rudého zlata, bílého stříbra a strakaté želvoviny.

Nikomu o své lásce nepověděla. Sama se trápila v pokoji. Útěchu nacházela jen v jídle. Čím tučnější bylo, tím více se do něj její žal obalil. Po čase s hrůzou zjistila, že její krásné a pružné tělo vypadá jak svraštělá švestka. „Teď už mě nebude chtít nikdo!“, zahořekovala. A jedla ještě více. Ba si i teplého vína stále častěji zavdala.

Rodiče si zoufali. Až jednoho dne přišel dopis. Pro dceru. Ta jej bez zájmu otevřela. „Na palouku bojují draci. Jejich krev je černá a žlutá. Přijď za mnou, hned!“ Víc jí babička nenapsala. Vnučce ale slova pronikla k srdci jako meč. „Pokud teď nepůjdu, ve svém hoři uhniju.“ K babičce ještě nikdy neputovala. Přesto vyrazila. Sama, pod rozpáleným sluncem i za mrazivého větru, přes pusté pláně i hluboké hvozdy. Až došla k domečku na úpatí hor. „Vnučko má nejdražší, měla jsem sen. Tvá krev teče nezdravě. Pojď, půjdeme spolu do mé zahrady.“ Okouzlena spatřila ztepilé hrušně a lány voňavých bylin. Každý den sbírala plody a babička jí vařila směs sedmera bylin.

Když utrhla poslední hrušku, její nohy se samy roztančily. Po celou zpáteční cestu ji radostný krok neopustil. A když dorazila domů, rodiče ji zprvu ani nepoznali. Stejně tak nevěřili svým očím i všichni ve městě. Hlavně muži byli okouzleni, když jen cíp jejích šatů na ulici zahlédli. I doslechl se syn Blahorodí Čanga o nejhezčí ženě. Sotvaže ji spatřil, hned jí ruku a dům svého otce nabídnul. Kdeže by ta ale takového floutka chtěla. Se zvonivým smíchem mu dala svazeček sušených bylin a několik hruškových křížal.

Napřesrok byla svatba v císařském paláci. O tom však zas v jiném příběhu.

 


 

Dang Shen (Radix Codonopsis Pilosulae) z hlediska tradiční čínské medicíny posiluje střední ohniště, posiluje nedostatečnou energii čchi sleziny a nedostatečnou energii čchi plic, obnovuje konstituci JING a vysušuje nadměrné vlhko a posiluje nedostatečnou krev.

MUDr. Petr Hoffmann

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.