patička

Rou gui

Na císařském dvoře vyrůstal nejstarší panovníkův syn Chan. Od mládí byl obklopen přepychem a všeho se mu dostávalo. Jemu se ale zdála zahrada málo kvetoucí, nádobí málo blyštivé a šperky nicotné. Spaloval ho vnitřní žár, protože ze všeho nejvíc toužil získat tu nejkrásnější věc, v jejíž záři by vše ostatní bylo pouhou šmouhou a stínem.

Sotva odrostlý nedbal na sepjaté ruce rodičů a stanul v čele výpravy, která si dala hrdopyšně za cíl dobýt ten největší poklad na světě. Vybral si k sobě podobné mladíčky, které zlákala vidina věčné slávy – a také pravidelný přísun nemalých peněz.

Projížděli země křížem krážem – tu zaslechli zvěsti o démantu velkém jak hora a tam jim před očima užuž zářilo zlaté rouno. Nakonec ale vše přebily zvěsti o zlatém grálu. Nedbali pouští, nedbali strží, nedbali vysokých hor, hnali se na západ za tímto největším pokladem. Zchvácení koně odmítali poslušnost, muži stále více reptali a mnozí vyčerpáním padli a už nevstali. Chan ale na nic a nikoho nedbal a dál se hnal v dál.

Jednoho rána se probudil se strašlivou bolestí hlavy. Na spánku měl krvácející ránu po úderu kamenem. Všichni muži, koně i váček se zbývajícími penězi byli pryč. A s nimi Chana opustila i veškerá touha dobýt pro sebe největší krásu krás. Bylo mu zle a náhle návrat do tak vzdáleného domova by vyměnil za všechny poklady světa. Žádný létající koberec, nesmrtelný na oslu ani kouzelný proutek se však neobjevili.

Chan umíral sám a opuštěn. Když k němu zlehounka dolehl zvuk tiché, rychlé chůze. Zasípal z posledních sil a potulný mnich se navrátil a sešel k němu z cesty. V očích měl moudrost věků a ve tváři svěžest rána. Chanovi dal napít a pak mu uvařil silný vývar z bylin. Zůstal s ním několik dní, dokud se jakžtakž nezotavil. Při rozloučení dal mnich Chanovi zásobu bylin a poslední radu: „Poklady světa nehledej – ten největší máš ve svém srdci. A kde je tvé srdce, tam bude i tvůj domov.“

Chan pozřel a prozřel. I když cesta domů byla daleká, den ode dne sílil. A při návratu jej rodiče nemohli poznat. Ani ne tolik kvůli jeho mužnému a ošlehanému zjevu, ale jaké moudrosti světa jim jejich nezdárný syn vyjevil.

A když přišel čas, Chan usedl na trůn – a vládl dlouho a spravedlivě.

 


 

Rou gui (Cinnamomi cassiae cortex) z hlediska tradiční čínské medicíny posiluje nedostatečný YANG. Dále doplňuje energii čchi. 

MUDr. Petr Hoffmann

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.