patička

Bai Zhu

Tao plodí jedno,

jedno plodí dvě,
dvě plodí tři,
tři plodí všechny věci.

Tao Te Ťing (42. kapitola)

V jedné rodině byl po staletí z generace na generaci předáván přepis vzácné taoistické knihy. Nakonec se dostal do vlastnictví Wan Tej-süa, který si jej velmi vážil a pečlivě jej opatroval. Jednoho dne přišel na návštěvu taoistický kněz. Wen jej požádal, aby jim pověděl něco o tao.
„Duše je tao,“ řekl kněz, „a tao je duše. Duše a tao se v podstatě neliší. Jestliže je vaše tao od duše oddělené, budete spoutáni třemi omezeními – žádostivostí, hrabivostí a hněvem. Pokud je však vaše duše v jednotě s tao, pak dosahuje ráje a země nesmrtelných. Peklo a nebesa jsou ve vašem vlastním srdci. Pokud se ve vás nebesa nezabydlí, pouhé čtení svatých textů vám nepomůže.“
Uběhlo šest zim, jedna povodeň, dvě sucha a tři léta hojnosti. Taoistický kněz opět zavítal do domácnosti k Wan Tej-süovi. Ten sotva kněze spatřil, bez pozdravení vna něj spustil: „Vzal jsem si tvá slova k srdci a seč jsem mohl, snažil jsem se vyvarovat žádostivosti, hrabivosti a hněvu. Jak mám ale žít v harmonii, když má ženu nám nemůže povinout dítě? Rod a knihu opatrujeme po tolik generací – a teď s námi všecko skončí.“
Kněz mu zpytavě pohlédl do očí. „Čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. Z tvých slov slyším, jak skleslý jsi na těle a na duchu. Nechtěj od života všechno hned. Pod zem je spuštěna hora. To je skromnost a trvalost. Vytrvej a jistě dosáhneš zdaru.“ Wan hlavou přisvědčil. Kněz ale viděl, že duchem je nepřítomen a slova se od něj odrážejí jak hrách od stěny. Shodil tedy ze zad svůj velký vak a odsypal z něj devatero bylin. Wanově ženě pravil: „Pij ženo tyto byliny každý den. Kéž jsou posilou pro tvé tělo a zdrojem síly pro manželova skomírajícího ducha.“
Uběhlo devět zim, dvě povodně, tři sucha a čtyři léta hojnosti. Kněz se pousmál pod svými dlouhými vousy, když jej před prahem Wanova domu přivítal výskot dětí a truhlík čerstvě zalitých nádherných květin.
Tchaj znamená Mír a Prosperita. Růst hory Tchaj se tak stal znamením Wanova srdce i rodu. A pod stejným názvem známe výběr oněch devatera byliny dodnes.

 


Bai Zhu (Atractylodis macrocephalae) z hlediska tradiční čínské medicíny vysušuje vlhko.

 

MUDr. Petr Hoffmann

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.