patička

Yi Yi Ren

V roce 42 po Kristu vyslal changský císař svého generála jménem Ma Yuen potlačit rebelii povstalců v jihozápadním pohraničí. V této oblasti panovalo horké a dusné podnebí, proto se zde často šířila nakažlivá onemocnění. Domácí obyvatelstvo se jim bránilo požíváním jakýchsi bílých kulatých zrnek z jedné rostliny. Poté, co je císařští vojáci začali konzumovat, zjistili, že jim též velice pomáhají. Když se pak generál po potlačení povstání vracel zpět, vezl si s sebou vůz těchto zrn, aby je mohli zasadit a sklízet i lidé v jeho domovině. Jeho příchod však vzbudil velký rozruch, neb lidé si mysleli, že to, co veze, jsou perly a že se z něho na výpravě zřejmě stal boháč. Krátce po návratu však generál zemřel. Závistivci tudíž nelenili a oznámili císaři, že generál si přivezl domů vůz plný perel. Hněv panovníka byl tak veliký, že se pozůstalá rodina zesnulého generála vůbec neodvážila uspořádat pohřeb.... Tak se mu namísto ocenění za dobrou vůli dostalo nakonec jen pohany. Proto lidé tato zrnka pojmenovali yi yi neboli „konec jedné dobré vůle“. Celé čínské jméno léčiva yi yi ren tudíž znamená „zrnko pro dobrotu na žebrotu“..


Yi Yi Ren (Semen Lacryma Jobi) z hlediska tradiční čínské medicíny posiluje slezinu, vylučuje vlhkost a hlen, odstraňuje blokády, pročišťuje horkost a vylučuje horký toxin.

MUDr. Petr Hoffmann

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.