patička

Lingzhi

Básníky nejopěvovanější a lidmi nejctěnější čínský lékař a znalec bylin Li Shi Shen často během svého života vyprávěl příběh z doby dávné, leč známé. Hlavní postavy v něm sehrál půltucet čínských politiků a učenců, o nichž bylo známo, že se po celý život živili houbou Lingzhi, máčenou v rýžovém víně, známém pod názvem lingzhiové. A světe div se, nikdo z nich nezemřel dříve, než by se dožil 300 let. Není bez zajímavosti, že tyto a podobné legendy jsou mnohými Číňany brány do té míry vážně, až jistý proslulý poeta pronesl: „že by raději smočil, byť na okamžik, svůj ret ve víně lingzhiovém, než by měl dostat vůz vrchovatě naložený zlatem.“

Psal se rok 1996 a já na své návštěvě Číny jsem si v jedné malebné lékárně kupoval několik lahví s výtažkem z houby Lingzhi. Etiketa mě na nich upozornila, že jde o přípravek „vhodný a účinný při neuróze, nespavosti či naopak nadměrném snění, zapomnětlivosti, závratích, nedostatku chuti k jídlu, nepravidelném tepu, koronárních srdečních onemocněních a také při angíně pektoris. Pravidelná dlouhodobější spotřeba navíc léčí nedostatek bílých krvinek, způsobený radioterapií či chemoterapií, nehledě k tomu, že jak už z legendy bylo patrné, Lingzhi zpomaluje následky i samotný proces stárnutí.“ Prostě, kdo ho koupí, rozhodně neprohloupí.

V odborné studii vypracované Sedmou šanghajskou farmaceutickou továrnou se krom jiného píše, že v 43 případech leukopenie léčených pomocí této byliny vykázalo plných 70 procent efektivní výsledky, kdy se hladina bílých krvinek vrátila ke svému normálu již po pouhých dvou týdnech. Mezi léčenými pacienty jich 37 absolvovalo chemoterapii a ozařování nádorů, onemocnění třech dalších bylo způsobeno hypersplenií (chorobným zvětšením sleziny) a třem posledním se počet bílých krvinek radikálně snížil z jiných důvodů. Léčba zahrnovala denní konzumaci 3,6 kg této „zázračné“ houby a to po dobu od 3 do 15 dnů. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u pacientů podstoupivší chemoterapii, z nichž dokonce u dvou po provedení testu kostní dřeně bylo zaznamenáno navýšení počtu bílých krvinek oproti normálnímu stavu. Další ze záplavy statistik z čínských nemocnic praví, že na základě průzkumu v deseti nemocničních zařízení, kde byly léčeny nádory dohromady 113 pacientům pomocí chemoterapie, vykázala následná léčba leukopenie skrze pravidelnou konzumaci Lingzhi pozitivní výsledky v 74,5% případů, přičemž 13,7% nedostatkem bílých krvinek postižených lidí se plně vyléčilo. Výsledky ukázaly výrazné pokroky u pacientů nejen ve zlepšení jejich fyzické kondice a v postupném odeznívání příznaků nemoci, nýbrž se i patřičně navýšilo fungování a využívání kůry nadledvinek.

Na naší mnohdy trnité životní pouti je tato houba však bezesporu překvapivě hebkým oživením a oporou.

 


 

Lingzhi (Ganoderma Lucidum) z hlediska tradiční čínské medicíny posiluje QI a krev, rozpouští vlhký TAN.

MUDr. Petr Hoffmann

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.