patička

Pu Huang

Neobávej se jít pomalu!

Obávej se toho,
že zůstaneš stát.

čínské přísloví


Ve státě Sung žila rodina, která neochabla ve své lásce k ctnosti po tři generace. Černé krávě, která této rodině patřila, se bez důvodu narodilo bílé tele. Požádali o vysvětlení Konfucia.
„Je to šťastné znamení,“ řekl Konfucius.
„Obětujte ho Bohu.“
O rok později otec rodiny náhle a bez důvodu zchroml tak, že se vůbec nemohl hýbat.
Krávě se opět narodilo bílé tele, a otec opět nařídil svému synovi, aby se dotázal Konfucia.
„Posledně jsi se jej ptal a celý jsi ochrnul, proč se ho ptát znovu?“
„Slova mudrce zpočátku vypadají, jako by odporovala faktům, později se však ukáže, že se s nimi shodují. Ještě neznáme konec celé záležitosti, zeptej se ho znovu.“
Syn se opět zeptal Konfucia, který řekl, že tele je šťastné znamení a opět mu řekl, aby tele obětovali. Syn se vrátil domů a vše pověděl otci.
„Učiň, jak Konfucius řekl,“ nařídil mu otec.
O rok později i syn náhle ochrnul. Krátce na to stát Ču přepadl stát Sung a obklíčil město. Lidé si vyměňovali navzájem děti a jedli je; rozbíjeli kosti, které používali jako náhražku za otop. Všichni bojeschopní muži odešli na hradby bojovat; více než polovina z nich zahynula. Zmrzačený otec a syn tomu unikli. Když obléhání skončilo, oba dva se uzdravili a byli čipernější než kdy dříve.

* * *

V královském paláci i prostinké chalupě se tomuto starému příběhu často dostávalo sluchu a dechu. Obzvláště když někdo z domácnosti ochrnul na těle a zmalomyslněl na duchu. A pokud se zrovna nenarodilo černé krávě bílé tele a Konfucius či jiný mudřec nebyl v dosahu, nemocný se léčil ponejvíce vydatnou silou bylin. Nikdo nemávnul kouzelným proutkem, a přesto se postupně počaly dít nevídané věci. Kosti zlomené se znovu celily. Šlachy natažené se opět tužily. Vazy natržené z bolestí vyvázly. Svaly zhmožděné se odhmoždily. Rány tržné zase srostly.
Nemocnému se dostalo pomoci.
Nemocný vyrostl z nemoci.
Mocně dosáhl nové moci – jako když výhonek bambusu roste jak z vody.
A právě Houževnatost bambusového výhonku dala bylinné směsi název, pod kterým ji známe až dodnes.
I zazvonil Konfucius na svůj zvonec. Kde je bílému teleti konec?

MUDr. Petr Hoffmann

Zelená linka – 800 331 109

Naše zelená linka 800 331 109 funguje každý všední den v čase 8:00 - 14:00 a je zdarma.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme TCM Test Dobrý jazyk.