patička

Jin - YIN

Jin si lze představit jako olej v motoru.

Nedostatek Jin | Ilustrace David Vávra


Nedostatek jin
vede ke sníženému výkonu, neboť se motor řádně nepromazává tak, aby podával optimální výkon, snadno se přehřívá (podobně jako u ženy v přechodu), což posléze vede k jeho postupnému vysoušení, ba dokonce až k zadření motoru.

Nadbytek jin
je jako přelitý motor olejem, který je pak "zavlhčený a těžkopádný" a proto má i menší výkon. Do motoru se olej nad rysku neleje (více ZDE).

Příklady jinových syndromů naleznete ZDE.

text: MUDr. Petr Hoffmann
ilustrace: akad. arch. David Vávra

detail

Dle zákona EU pokud chcete vstoupit na tento web o TCM, je nutno souhlasit s následující podmínkou:

Souhlasím a beru na vědomí, že veškeré informace na tomto webu nevyvolávají ve mne ani náznakem asociace léčebné či zdravotní, ale díky mé zvídavosti, kterou mi (dle Základní listiny práv a svobod) zaručuje svoboda slova, zrušená cenzura a právo na volný přístup k informacím, se chci dozvědět více o pohledu tradiční čínské medicíny. (© TCM Herbs, s.r.o.)