patička

Vnější nemoc - BIAO

Povrchová nemoc BIAO je jako poškozená karosérie.

Nemoc BIAO | Ilustrace David Vávra

Povrchová nemoc BIAO odpovídá autu s poškozenou karosérií, avšak motor je v pořádku. Kupř. v počátečním stádiu chřipky se usadí zevní škodlivý vítr v povrchových částech těla (poškrábaná metalíza), avšak včasným pocením (zaretušováním laku) se vše vrátí do normálu.

text: MUDr. Petr Hoffmann
ilustrace: akad. arch. David Vávra

detail

Dle zákona EU pokud chcete vstoupit na tento web o TCM, je nutno souhlasit s následující podmínkou:

Souhlasím a beru na vědomí, že veškeré informace na tomto webu nevyvolávají ve mne ani náznakem asociace léčebné či zdravotní, ale díky mé zvídavosti, kterou mi (dle Základní listiny práv a svobod) zaručuje svoboda slova, zrušená cenzura a právo na volný přístup k informacím, se chci dozvědět více o pohledu tradiční čínské medicíny. (© TCM Herbs, s.r.o.)