patička

Sucho - ZAO

Sucho ZAO si lze představit jako málo vody v motoru.

Sucho ZAO | Ilustrace David Vávra
Sucho ZAO
odpovídá nedostatku vody v chladiči motoru, kdy motor se přehřívá a tím se znehodnocuje i olej (JIN) v motoru. Kupř. sucho v dráze tlustého střeva se projevuje zácpou, tvrdou bobkovitou stolicí, suchými rty, suchou kůží, hubeností a obtížným přibíráním na váze – prostě člověk souška, sušinka…

text: MUDr. Petr Hoffmann
ilustrace: akad. arch. David Vávra

detail

Dle zákona EU pokud chcete vstoupit na tento web o TCM, je nutno souhlasit s následující podmínkou:

Souhlasím a beru na vědomí, že veškeré informace na tomto webu nevyvolávají ve mne ani náznakem asociace léčebné či zdravotní, ale díky mé zvídavosti, kterou mi (dle Základní listiny práv a svobod) zaručuje svoboda slova, zrušená cenzura a právo na volný přístup k informacím, se chci dozvědět více o pohledu tradiční čínské medicíny. (© TCM Herbs, s.r.o.)