patička

Nejčastější čínské pojmy

Tradiční čínská medicína (TCM) je tak trochu „z jiného světa“. A není divu. Čína jako taková je pro nás zemí exotickou a dalekou a čínská medicína je pak i na hony vzdálena západnímu myšlení, chápání a pojmenování zdraví, nemoci apod. Proto i některé pojmy TCM se pak nám, Evropanům, mohou zdát pohádkovými, nepřirozenými či obtížně si představitelnými. Ve své podstatě je ale čínská medicína vždy jednoduchá a logická, snaží se o srozumitelné vysvětlování příčin a následků kupř. na základě různých přirovnání, jež se odvíjejí od každodenních situací v životě či v přírodě. Jedním z takovýchto podobenství může býti přirovnání lidského těla k automobilovému motoru, na němž čínská medicína může snáze demonstrovat svoje cizokrajně znějící základní funkce a pojmy jako jsou JIN, JANG, energie čchi QI, krev XUE apod.


detail

Dle zákona EU pokud chcete vstoupit na tento web o TCM, je nutno souhlasit s následující podmínkou:

Souhlasím a beru na vědomí, že veškeré informace na tomto webu nevyvolávají ve mne ani náznakem asociace léčebné či zdravotní, ale díky mé zvídavosti, kterou mi (dle Základní listiny práv a svobod) zaručuje svoboda slova, zrušená cenzura a právo na volný přístup k informacím, se chci dozvědět více o pohledu tradiční čínské medicíny. (© TCM Herbs, s.r.o.)