patička

6 stagnací dle TCM

Pro veškeré lidstvo, rostliny, živočichy a přírodu obzvláště je typický pravidelný a rovnoměrný pohyb a koloběh energií. Když něco někde stagnuje, tak to není nikdy dobře. Stačí se podívat na tlející vodu ve slepém rameni řeky. Umírněný, klidný a pravidelný pohyb všech energií je pak i základem čínského zdraví, neboť jakékoliv narušení této energetické rovnováhy vyústí v různé potíže a nemoci.

Nejčastější příčinou nemocí jsou v dnešní době nadměrné či negativní emoce, hektický způsob života, stresové chování a v neposlední řadě současná strava se vším všudy - nepravidelná, nadměrná či nedostatečná, nekvalitní, jednostranná, hltavá, těžká a tučná, průmyslově zpracovaná, geneticky modifikovaná, chemicky ošetřená, konzervovaná, aromatizovaná, přibarvovaná, emulgovaná, homogenizovaná, pasterizovaná, ozářená…

Nejen dle TCM se však také „časy mění, ale lidé zůstávají stejní“, jak říká jedno latinské přísloví. Na počátku čínské medicíny, cca před 3 000 lety, se ponejvíce léčilo tzv. napadení zevním chladem do 6 vrstev SHAN HAN LUNG (nemoci z nachlazení v době ledové). Daleko později převládalo hlavně léčení nemocí vzniklých tzv. napadením zevním horkem do 4 vrstev WEN BING (mor, přenosné infekční nemoci apod.). Dnešní dobu můžeme z hlediska čínské medicíny směle označit, že je to doba blokád YU nebo stagnace ZHI a doba vnitřního či skrytého (latentního) horka RE. Tento specifický druh horka RE vzniká nejčastěji z nadměrného očkování, užívání hormonů (kortikoidů, antikoncepce), chemizací potravin, ale také z předchozí uváděné stagnace. K nemocím, vzniklým z těchto příčin pak patří kupř. rakovina, civilizační nemoci (srdečně cévní nemoci, obezita, vysoký krevní tlak, dna, cukrovka), alergie, ekzémy, astma, chronický únavový syndrom, různá psychická onemocnění, autoimunitní nemoci, roztroušená skleróza apod.

Tyto 3 fáze příčin nemocí lze dnes připodobnit ke světovým válkám:

 • 1. světová válka by odpovídala napadení zevním chladem (válčilo se pomalu, vojenský arzenál se skládal z pušek, bodáků a jednoduchých kanónů, následky po válce byly snáze odstranitelné…).
 • 2. světová válka by se v našem pomyslném žebříčku dala přirovnat k napadení zevním horkem (rychlejší válečné postupy a i zbraně byly razantnější - samopaly, kulomety, děla, tanky, kaťuše, letecké bomby, chemické zbraně, delší regenerace a přetrvávající následky…).
 • 3. světová válka by pak odpovídala dnešním nemocem, neboť ta již v podstatě začala a to různými konflikty po celém světě jako je terorismus po celém světě, dvojčata v New Yorku, regionální konflikty (Sýrie, Irák, Ukrajina, Afghánistán, Afrika atd.), které mohou kdykoliv přerůst v celosvětový konflikt. Kupř. nekonečný boj Izraelců s Palestinci v pásmu Gazy, kdy vinou ostřelování jednoho nepřátelského území jsou pak zabiti i vlastní civilisté či sebevražedné útoky lze přirovnat k dnešním autoimunním nemocem, kdy organismus napadá své vlastní zdravé buňky, stejně tak různé rozmíšky, kdy vše jakoby bují a vře pod pokličkou a jen čeká na vhodnou příležitost vybouchnout, můžeme směle přirovnat k vnitřnímu skrytému horku RE či zase pak třeba terorismus ke skryté blokádě apod.

 

TCM rozlišuje 6 stagnací na různých energetických úrovních:

 1. Stagnace energie čchi QI ZHI
 2. Stagnace krve YU XUE
 3. Stagnace horka RE
 4. Stagnace vlhka SHI
 5. Stagnace hlenu TAN
 6. Stagnace potravy JI SHI

 

1. Stagnace energie čchi QI ZHI

Energie čchi Qi si lze představit jako rychlost a výkon motoru.

Stagnace energie čchi Qi odpovídá přerušované jízdě „ s přískoky“, občasným zpomalením a opět náhlým zrychlením. Za tuto nevyrovnanou jízdu jsou odpovědny ucpávající se trysky (z vnitřních nečistot kupř. z potravy) či odcházející svíčky (z emocí). Takový motor pak jede pouze na 2 válce a ne na plný výkon, časem se hltí, vaří, až se ve finále může i zadřít.

Stagnace je dle TCM jednou z nejzávažnějších příčin nemocí a potíží v dnešním moderním světě. Typické jsou pro ni neurčité a těžko popsatelné příznaky, které se stěhují z místa na místo, a navíc se jejich intenzita rychle mění a střídá. Jako když se někde něco neustálé přelévá a stále se to nemůže ukotvit - tento stav lze přirovnat k sezení na nafouknutém balónu, kdy marně hledáme ve vesmíru pevný bod k podepření…Takový člověk popisuje potíže jako tlak, těžko lokalizovatelné bolesti, nafouknutí, napětí, roztažení, stažení, pocit knedlíku či švestky v krku, pocit nateklého krku, zablokování, obtížné polykání, krátký dech s nedodechnutím, vzdychání, zívání, útlak, tíseň, sklíčenost, rychlé střídání nálad, vnitřní neklid, melancholie, střídání zácpy a průjmu, distenze, diskomfort apod.

Jazyk je normální světle červené barvy s lehce červenými okraji a event. drobnými punkty na špičce jazyka.


2. Blokáda krve YU XUE

Krev XUE si lze představit jako palivo v motoru (benzín).

Blokáda krve XUE odpovídá zalomení přívodní hadičky od benzínu, takže i jízda a výkon motoru dle toho pak i následně vypadají. Záleží na míře zalomení a poškození hadičky, stejně jako na tom, kolik paliva tudy projde, tedy o jak velkou blokádu se jedná.

Kupř. blokáda krve XUE v srdci se projevuje ostrými či bodavými bolestmi na prsou, vyzařujícími do levé paže nebo pod lopatku, bušením srdce, arytmiemi a extrasystolami (nepravidelným přeskakujícím pulsem), pocitem stažení a tlaku na hrudi, nafialovělými rty a nehty – tedy všemi známkami chronické srdeční ischemické choroby s vysokým cholesterolem v krvi, jež blokuje srdeční cévy, což posléze může skončit až srdečním infarktem.

Blokáda krve YU XUE je podstatně závažnější než stagnace energie čchi QI ZHI a často jdou spolu ruku v ruce - tam, kde nejprve vznikne stagnace, dosti často se později zákonitě vytvoří i blokáda krve YU XUE. Typické jsou pro ni ostré, fixní, vrtavé a bodavé bolesti, které jsou přesně lokalizovatelné, jsou soustředěné na jedno místo a necestují, mohou se zhoršovat v noci, dále tmavá načernalá pleť, nafialovělé rty, nehty a žíly, nepohyblivé bulky v břiše, stavy po poranění a úrazech a nafialovělý jazyk. V západní medicíně může tomuto stavu odpovídat kupř. rakovina, angina pektoris, infarkt myokardu, hemeroidy, varixy, karpální tunely, cysty, myomy, nádory apod.

 

Blokáda krve z nadbytku YU XUE SHI:

Nafialovělý, ztrnulý a nateklý
jazyk se znatelnými
fialovými
cévami na levém okraji.

Jazyk nafialovělý na
červeném podkladě.


Blokáda krve z nedostatku YU XUE XU:

 

Jazyk je bledofialový.

3. Stagnace horka RE

Horko RE je jednou z dalších nejčastějších příčin nemocí. Pokud v TCM mluvíme o „vyloučení horka RE“, myslí se tím obvykle nejen samotné horko RE, ale i vyloučení škodlivého vlhka a horka SHI/RE, ohně HUO či horkého toxinu RE DU. V praxi se setkáváme nejčastěji s 2 typy horka:

 1. Horko RE, jenž je většinou ve stavu nadbytku a je často kombinované i s vlhkem SHI.
 2. Skryté (latentní) vnitřní horko RE, které vzniká nejčastěji stagnací energie čchi QI ZHI.

1. Horko RE z nadbytku

je v praxi velice často spojené se stagnací vlhka SHI, takže pak se většinou mluví o stagnaci vlhka a horka SHI/RE:

Vlhko a horko SHI/RE z nadbytku odpovídá přehřátému motoru, který dostává nekvalitní benzín. Přehřátý motor je buď důsledkem agresivní jízdy brzda – plyn (nesprávná životospráva – strava a způsob života) nebo důsledkem jízdy na plný plyn (nadměrný stres). Nekvalitní benzín v našem případě představuje špatné stravování se vším všudy (nadměrné, nepravidelné, jednostranné apod.). To vše vede k obrazu „horkých trubek, ve kterých teče kalná voda“. Horko odpařuje vodní část a tak ještě více zahušťuje kal, který se usazuje na stěnách trubek, ucpává je, koroduje..

Kupř. horko a vlhko v dráze jater a žlučníku se projevuje vysokým krevním tlakem (kal se usazuje na stěnách trubek a zmenšuje jejich průměr), zvýšenými tuky a cholesterolem v krvi (zahuštěný kal), dnou a revmatoidní artritidou (ucpávání trubek), žlučníkovými či ledvinnými kameny (horko zahustí vlhko, vytvoří se bláto, jež se nalepí na sebe a vnikne písek či kameny), zánětem žlučníku a žlučových cest, bolestmi v podžebří, hořkou chutí v ústech (horko), lepkavou chutí v ústech (vlhko), pocitem horka a tíže v těle, zarudlou a mastnou pletí, zácpou (horko) či naopak řídkou stolicí.

Vlhko a horko SHI/RE je charakterizováno těmito stavy:
 • sezónní charakter (v létě a v pozdním létě se objevují trávicí potíže, močové apod.)
 • dlouhotrvající rozvoj nemoci (horko RE postupně a pozvolna kondenzuje tělesné tekutiny JIN YE na vlhko SHI)
 • často se přeměňuje na hlen TAN, většinou na horký hlen TAN RE (horko RE kondenzuje tělesné tekutiny JIN YE)
 • různorodé příznaky - kupř. někdy průjem (z vlhka SHI) a někdy zácpa (z horka RE), pocit vnitřního horka (RE) se studenými končetinami apod.
 • vlhko/horko SHI/RE zraňuje jin YIN - kupř. při dominaci horka RE nad vlhkem SHI se objevují typické příznaky vlhka a horka SHI/RE, ale jazyk je bez povlaku (nedostatek jin YIN XU)
 • vlhko/horko SHI/RE se často mění na horký toxin RE DU – typické je horko, otok, bolest a hnis (kupř. na kůži bakteriální infekce s hnisavým výtokem)
 • vlhko/horko SHI/RE zraňuje slezinu PI a žaludek WEI a to více, než samotné vlhko SHI – vlhko SHI zraňuje čchi sleziny PI QI XU a horko RE zraňuje jin žaludku WEI YIN XU a energii čchi žaludku WEI QI XU

Typické příznaky vlhka a horka SHI/RE jsou mnohočetné, jako je mastná kůže, únava, bolesti svalů, noční pocení, pocit horka, sálání horka na kůži, nechutenství, tlak kolem pupíku, pocit tíže těla a hlavy, nevolnost, zvracení, napětí a tlak v břiše, lepkavý pocit v ústech, žízeň bez chuti pít, zkalená moč, malé množství tmavé moče, obtížné močení, měkká a páchnoucí stolice. Patří sem různé kožní nemoci, jako jsou ekzémy, akné, herpes apod.

U převahy horka RE nad vlhkem SHI se objevují tyto příznaky: výrazná horečka či výrazný pocit horka, červený obličej, ale kůže není mastná, zarudlé oči, závratě, bolesti hlavy, sucho a hořko v ústech, žízeň, podrážděnost, neklid, hyperaktivita, úzkosti, nespavost, hlad bez chuti k jídlu, zácpa, malé množství tmavé moče, červený jazyk nebo okraje, lepkavý suchý žlutý povlak.

U převahy vlhka SHI nad horkem RE se objevují tyto příznaky: horečka či pocit horka, nažloutlý obličej, mastná kůže, pocit tíže v hlavě a v očích, sladko a lepkavý pocit v ústech, bez žízně, chuť na vlažné, únava, polehávání, pocit tlaku na hrudi, vyhledává klid, není podrážděný, nechutenství, hlenová či vodnatá stolice, zkalená moč, jazyk s bílým lekavým či žlutým lepkavým povlakem.


2. Skryté (latentní) horko RE

vzniká nejčastěji ze stagnace energie čchi QI ZHI, tedy buď z emocí anebo po napadení zevní škodlivinou BIAO XIE QI, jež však neprojeví žádnými příznaky či potížemi a škodlivina tak vniká vesele dále do hloubky, kde se po čase přeměňuje na latentní (skryté) horko REL, které bývá doprovázeno i vlhkem SHI - kupř. napadení větrem FENG na jaře se později v létě projeví zánětlivými průjmy, napadení vlhkem SHI na podzim se později v zimě projeví záněty dýchacích cest s kašlem apod. Při napadení zevním horkým větrem FENG RE se projeví příznaky ihned, nemoc je na povrchu a stav se dá i poměrně snadno zaléčit, na rozdíl od napadení latentním horkem REL, kdy se příznaky objevují pozdě, horko je v hloubce, stav je vážnější a nesnadno jej i pak léčit. Hlavní příčinou je vždy nedostatečnost esence ledvin SHEN JING (hlavně jinové složky SHEN YIN XU) a imunizace (očkování), jenž přímo „vlévá horký toxin RE DU“ do té nejhlubší vrstvy, a to do vrstvy krve XUE. Při běžných infekcích se totiž normálně dostává škodlivina do povrchové vrstvy WEI, což vede pak i k vytvoření imunity proti virům a baktériím. Pokud kupř. v zimě si neochráníme svoji ledvinovou esenci JING SHEN, tedy doslova ji neuzamkneme do své zlaté skříňky (místo klidu, tepla a odpočinku ji naopak v zimě ze sebe „ždímáme“ - nadměrné jídlo, pití, sex, sport, psychická a fyzická zátěž atd.), tak důsledky se na jaře dostaví v podobě různých alergií, ekzémů, častých a opakovaných nemocí, chronických nemocí apod. Podobně i emoce, duševní neklid, přepracování a nadměrné starosti oslabí esenci ledvin SHEN JING či způsobí stagnaci energie čchi QI ZHI, jenž se později změní na horko RE, jež zase „spálí“ jin ledvin SHEN YIN XU…Rovněž v poslední době nesmíme zapomenout na podstatný fakt, že kromě očkování se na vzniku latentního horka REL podílí velkou měrou i užívání hormonů (kortikoidů, antikoncepce či hormonů štítné žlázy) a antibiotik, které obzvláště podávané při virózách (ne při bakteriálních zánětech) „zatlačují“ škodlivinu do hlubších vrstev, která se zde pak chová jak ten pověstný slon v porcelánu. Není náhodou, že dnes hlavně v dětském věku vidíme různé autoimunní nemoci, cukrovky, autismy, ADHD  (poruchy pozornosti a hyperaktivity), dyslexie, dysgrafie, neklidný spánek, poruchy chování, alergie, ekzémy, astmata…

Příznaky latentního horka RE jsou rozmanité, nejasné a méně specifické než u klasického horka RE:

 • náhle vzniklá únava bez příčiny
 • těžké končetiny
 • tmavá moč (ukazatel závažnosti nemoci)
 • podrážděnost, neklid
 • žízeň
 • event. zarudlé oči, afty, krvácení z nosu, zácpa, není zde zimomřivost, ale často bývají studené končetiny
 • jazyk - červený, často bývá s červenými punkty či suchým žlutým povlakem nebo naopak kluzkým
 • pulz - rychlý SHUO a jemný XI

Léčba latentního horka REL se příliš neliší od léčby klasického horka RE - spočívá v odstranění horka RE, které je většinou ve vrstvě krve XUE.

4. Stagnace vlhka SHI

Vlhko SHI si lze představit jako nekvalitní benzín.

Vlhko SHI z nedostatku odpovídá stavu, kdy motor dostává místo kvalitního benzínu znečistěný (nesprávné stravování), jehož zplodiny postupně zanášejí motor a tím jeho výkon přirozeně klesá.

Kupř. vlhko v dráze sleziny se projevuje únavou, slabostí, pocitem tíže v těle, měkčí stolicí, snadným pocením, zadýcháváním se, ospalostí – prostě celkovou fyzickou a psychickou nevýkonností.

Vlhko SHI je v čínské medicíně kategorie, která představuje nejen zevní vlhko (počasí, práce ve vlhkém prostředí, mokré oblečení apod.), ale i vlhko vnitřní. Vše je jakoby nasáklé vlhkem a potíže tomu odpovídají: pocit tíže po těle, v hlavě či v končetinách, tlak a plnost na hrudi či na břiše, nejasná mysl, zakalená moč, měkká stolice, páchnoucí husté gynekologické výtoky, ekzémy s páchnoucími lepkavými výtoky, lepkavý pocit v ústech.

Zevní vlhko SHI BIAO postihuje hlavně klouby, vnitřní vlhko SHI NEI oslabuje hlavně energii čchi sleziny PI QI XU a klesá dolů do spodního ohniště XIA JIAO (močový měchýř PANG KUANG, ledviny SHEN a střeva CHANG).

V západní medicíně tomuto stavu mohou odpovídat kupř. gynekologické výtoky, prostatické obtíže, infekce močových cest, revmatické onemocnění, mokvavé ekzémy, chronické průjmy, celulitida, chronický únavový syndrom apod.

Jazyk je nateklý, s obtisky
po stranách a s vlhkým silným povlakem.

 


5. Stagnace hlenu TAN

Hlen TAN je imaginární kategorie v čínské medicíně. Jeho vznik souvisí vždy se stravováním. Jedná se o hromadění nadměrného vlhka SHI, které je produkováno dráhou sleziny PI v důsledku její nedostatečnosti QI XU či nevhodného jídla a pití. Toto stagnující vlhko SHI je po čase horkem RE, vzniklým ze stagnace QI ZHI či z emocí „zahušťováno“ a vede ke vzniku obávaného hlenu TAN. Hlen TAN pak různě cestuje po těle a usazuje se na místě nejmenšího odporu, ucpává či zužuje cévy (zvýšený cholesterol a lipidy v krvi, tromby, embolie, angína pektoris, infarkt, mozková mrtvice), hromadí se v uzlinách (zvětšené krční uzliny po angínách, zvětšená nosní mandle, struma), blokuje dráhy (cysty v prsou či ve vaječnících, myomy, nádory zhoubné či nezhoubné, kameny v ledvinách, močovém měchýři či ve žlučníku) či doprovází akutní a chronické nemoci (výtok z nosu, kašel s vykašláváním hlenů, astma, revmatické záněty kloubů). Je zapotřebí tedy co nejdříve tento hlen TAN rozpustit, vyloučit a pak posilovat hlavně dráhu sleziny PI, plic FEI a ledvin SHEN. Hlen TAN má řadu podob, nejčastěji se v praxi jedná o horký hlen TAN RE. Můžeme si ho přirovnat k lepkavému odpadu, který vzniká ve špatně fungujícím motoru, když dostává nekvalitní benzin a olej. Přehřívající se motor je neumí zpracovat a dostatečně vyloučit, čímž dochází k městnání onoho lepkavého odpadu v motoru a následnému „ucpávání“ trysek motoru...
Horký hlen TAN RE se může projevit nejrůznějšími příznaky: kašel s hojným vykašláváním žlutého hlenu, pocit tlaku na hrudi, bolesti na hrudi, tmavé váčky pod očima, zarudlé tváře, žízeň, olejovitý vzhled kůže, dušnost, nespavost, tmavá moč, pocit horka, duševní neklid, mravenčení či necitlivost končetin, závratě. Postihuje hlavně slezinu PI,  plíce FEI a žaludek WEI.


Jazyk je nateklý, červený, s lepkavým žlutým povlakem. V západní medicíně může odpovídat tomuto stavu kupř. astma, akutní a chronická bronchitis, struma, zvětšená nosní mandle, zvětšené krční uzliny, revmatoidní artritída apod.

 

 

6. Stagnace potravy JI SHI

Pocity tíže po jídle, nadýmání, nafouknutí, bolesti v podžebří a v epigastriu, pálení žáhy, říhání, škytavka, měkčí stolice, vlčí hlad, nadměrná chuť na sladké, kyselo či sladko v ústech, obezita, únava - to vše jsou příznaky, které se mohou vyskytnout u stagnace potravy JI SHI.

 

 

 

 

text: MUDr. Petr Hoffmann

detail